Предстоящи курсове за обучение

В полето за търсене въведете населено място, професия, специалност, име на ЦПО или друга ключова дума и натиснете ТЪРСЕНЕ.

Име на курсаНаселено мястоНачалоКрайСПК
Маникюрист-педикюристгр. Враца08.01.202422.04.2024II СПК
Име на групата:Маникюрист-педикюрист
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:815
Област на образование:Фризьорски и козметични услуги
Код на професията:815030
Име на професията:Маникюрист-педикюрист
Код на специалността:8150301
Име на специалността:Маникюр, педикюр и ноктопластика
ЦПО:ЦПО към Академия Бионд ООД
Номер на лицензия:2018121428 / 23.04.2018
Населено място на ЦПО:гр. Враца
Лице за контакти:Милена Братанова
Населено място на лицето:гр. Враца
Адрес за контакти:ул. "Генерал Леонов" №76, партер
E-mail за контакти:academy.beyond.bg@gmail.com
Телефон:0878792259, 0889999389
Козметикагр. Враца08.01.202422.04.2024II СПК
Име на групата:Козметика
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:815
Област на образование:Фризьорски и козметични услуги
Код на професията:815020
Име на професията:Козметик
Код на специалността:8150201
Име на специалността:Козметика
ЦПО:ЦПО към Академия Бионд ООД
Номер на лицензия:2018121428 / 23.04.2018
Населено място на ЦПО:гр. Враца
Лице за контакти:Милена Братанова
Населено място на лицето:гр. Враца
Адрес за контакти:ул. "Генерал Леонов" №76, партер
E-mail за контакти:academy.beyond.bg@gmail.com
Телефон:0878792259, 0889999389
6230102 Горско стопанство и дърводобив - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София05.12.202308.05.2024III СПК
Име на групата:6230102 Горско стопанство и дърводобив ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:623
Област на образование:Горско стопанство
Код на професията:623010
Име на професията:Техник - лесовъд
Код на специалността:6230102
Име на специалността:Горско стопанство и дърводобив
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
7620301 Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София05.12.202308.05.2024III СПК
Име на групата:7620301 Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:762
Област на образование:Социална работа и консултиране
Код на професията:762030
Име на професията:Помощник - възпитател
Код на специалността:7620301
Име на специалността:Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
5220101 Електрически машини и апарати - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София05.12.202308.05.2024III СПК
Име на групата:5220101 Електрически машини и апарати ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:522
Област на образование:Електротехника и енергетика
Код на професията:522010
Име на професията:Електротехник
Код на специалността:5220101
Име на специалността:Електрически машини и апарати
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
7250101 Очна оптика ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София05.12.202308.05.2024III СПК
Име на групата:7250101 Очна оптика ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:725
Област на образование:Медицинска диагностика и лечебни технологии
Код на професията:725010
Име на професията:Техник по очна оптика
Код на специалността:7250101
Име на специалността:Очна оптика
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
5820101 Строителство и архитектура ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София05.12.202308.05.2024III СПК
Име на групата:5820101 Строителство и архитектура ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:582
Област на образование:Строителство
Код на професията:582010
Име на професията:Строителен техник
Код на специалността:5820101
Име на специалността:Строителство и архитектура
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
6230101 Горско и ловно стопанство - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София05.12.202308.05.2024III СПК
Име на групата:6230101 Горско и ловно стопанство ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:623
Област на образование:Горско стопанство
Код на професията:623010
Име на професията:Техник - лесовъд
Код на специалността:6230101
Име на специалността:Горско и ловно стопанство
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
6211401 Агроекология - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София05.12.202308.05.2024III СПК
Име на групата:6211401 Агроекология ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:621
Област на образование:Растениевъдство и животновъдство
Код на професията:621140
Име на професията:Агроеколог
Код на специалността:6211401
Име на специалността:Агроекология
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
3460101 Бизнес-администрация - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София05.12.202308.05.2024III СПК
Име на групата:3460101 Бизнес-администрация ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:346
Област на образование:Секретарски и административни офис дейности
Код на професията:346010
Име на професията:Офис - мениджър
Код на специалността:3460101
Име на специалността:Бизнес - администрация
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
3451203 Земеделско стопанство - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София05.12.202308.05.2024III СПК
Име на групата:3451203 Земеделско стопанство ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:345
Област на образование:Администрация и управление
Код на професията:345120
Име на професията:Икономист
Код на специалността:3451203
Име на специалността:Земеделско стопанство
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
6210308 Растителна защита - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София05.12.202308.04.2024II СПК
Име на групата:6210308 Растителна защита ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:621
Област на образование:Растениевъдство и животновъдство
Код на професията:621030
Име на професията:Растениевъд
Код на специалността:6210308
Име на специалността:Растителна защита
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
5410601 Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София05.12.202308.05.2024III СПК
Име на групата:5410601 Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:541
Област на образование:Хранителни технологии
Код на професията:541060
Име на професията:Техник-технолог по качеството на храни и напитки
Код на специалността:5410601
Име на специалността:Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
6210601 Земеделец ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София05.12.202308.04.2024II СПК
Име на групата:6210601 Земеделец ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:621
Област на образование:Растениевъдство и животновъдство
Код на професията:621060
Име на професията:Фермер
Код на специалността:6210601
Име на специалността:Земеделец
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
6211102 Трайни насаждения - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София05.12.202308.02.2024I СПК
Име на групата:6211102 Трайни насаждения ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:621
Област на образование:Растениевъдство и животновъдство
Код на професията:621110
Име на професията:Работник в растениевъдството
Код на специалността:6211102
Име на специалността:Трайни насаждения
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
7620402 Подпомагане на възрастни - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София05.12.202308.04.2024II СПК
Име на групата:7620402 Подпомагане на възрастни ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:762
Област на образование:Социална работа и консултиране
Код на професията:762040
Име на професията:Социален асистент
Код на специалността:7620402
Име на специалността:Подпомагане на възрастни
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
5220309 Топлотехника-топлинна, климатична, вентилационна и хладилна - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София05.12.202308.05.2024III СПК
Име на групата:5220309 Топлотехника-топлинна, климатична, вентилационна и хладилна ДИСТАЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:522
Област на образование:Електротехника и енергетика
Код на професията:522030
Име на професията:Техник на енергийни съоръжения и инсталации
Код на специалността:5220309
Име на специалността:Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
5240402 Технологичен и микробиологичен контрол в ХВП - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София05.12.202308.05.2024III СПК
Име на групата:5240402 Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:524
Област на образование:Химични продукти и технологии
Код на професията:524040
Име на професията:Лаборант
Код на специалността:5240402
Име на специалността:Технологичен и микробиологичен контрол в хранително - вкусови производства
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
5220109 Електрически инсталации - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София05.12.202308.05.2024III СПК
Име на групата:5220109 Електрически инсталации ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:522
Област на образование:Електротехника и енергетика
Код на професията:522010
Име на професията:Електротехник
Код на специалността:5220109
Име на специалността:Електрически инсталации
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
8610103 Физическа охрана на обекти - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София05.12.202308.05.2024III СПК
Име на групата:8610103 Физическа охрана на обекти ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:861
Област на образование:Сигурност
Код на професията:861010
Име на професията:Охранител
Код на специалността:8610103
Име на специалността:Физическа охрана на обекти
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
7620401 Подпомагане на деца - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София05.12.202308.04.2024II СПК
Име на групата:7620401 Подпомагане на деца ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:762
Област на образование:Социална работа и консултиране
Код на професията:762040
Име на професията:Социален асистент
Код на специалността:7620401
Име на специалността:Подпомагане на деца
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
7230101 Здравни грижи - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София05.12.202308.05.2024III СПК
Име на групата:7230101 Здравни грижи ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:723
Област на образование:Здравни грижи
Код на професията:723010
Име на професията:Здравен асистент
Код на специалността:7230101
Име на специалността:Здравни грижи
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
5240401 Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София05.12.202308.05.2024III СПК
Име на групата:5240401 Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:524
Област на образование:Химични продукти и технологии
Код на професията:524040
Име на професията:Лаборант
Код на специалността:5240401
Име на специалността:Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
6211201 Говедовъдство и биволовъдство - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София05.12.202308.02.2024I СПК
Име на групата:6211201 Говедовъдство и биволовъдство ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:621
Област на образование:Растениевъдство и животновъдство
Код на професията:621120
Име на професията:Работник в животновъдството
Код на специалността:6211201
Име на специалността:Говедовъдство и биволовъдство
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
6210302 Полевъдство - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София05.12.202308.04.2024II СПК
Име на групата:6210302 Полевъдство ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:621
Област на образование:Растениевъдство и животновъдство
Код на професията:621030
Име на професията:Растениевъд
Код на специалността:6210302
Име на специалността:Полевъдство
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
6400101 Ветеринарен техник - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София05.12.202308.05.2024III СПК
Име на групата:6400101 Ветеринарен техник ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:640
Област на образование:Ветеринарна медицина
Код на професията:640010
Име на професията:Ветеринарен техник
Код на специалността:6400101
Име на специалността:Ветеринарен техник
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
готвач гр. Раднево04.12.202305.04.2024II СПК
Име на групата:готвач
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:811
Област на образование:Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
Код на професията:811070
Име на професията:Готвач
Код на специалността:8110701
Име на специалността:Производство на кулинарни изделия и напитки
ЦПО:ЦПО към Синевия ЕООД
Номер на лицензия:2016121286 / 22.03.2016
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Руси Илчев Русев
Населено място на лицето:гр. Раднево
Адрес за контакти:гр.Раднево обл.Стара Загора ул.Иван Сакарски №19 ап.9
E-mail за контакти:cpo@synevia.com
Телефон:00359899876235, 00359897765318
Цялостна програма по дигитален маркетинггр. София15.12.202314.06.2024II СПК
Име на групата:Цялостна програма по дигитален маркетинг
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:342
Област на образование:Маркетинг и реклама
Код на професията:342020
Име на професията:Сътрудник в маркетингови дейности
Код на специалността:3420201
Име на специалността:Маркетингови проучвания
ЦПО:ЦПО към Експлора Академи ЕООД
Номер на лицензия:2022121599 / 21.06.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Георги Божидаров Малчев
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:ул. Янко Сакъзов, 19
E-mail за контакти:georgi@xplora.bg
Телефон:0888080036
5250101 Автотранспортна техника - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София05.12.202308.05.2024III СПК
Име на групата:5250101 Автотранспортна техника-ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:525
Област на образование:Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
Код на професията:525010
Име на професията:Техник по транспортна техника
Код на специалността:5250101
Име на специалността:Автотранспортна техника
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
Фризьор 2гр. Враца08.01.202422.04.2024II СПК
Име на групата:Фризьор 2
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:815
Област на образование:Фризьорски и козметични услуги
Код на професията:815010
Име на професията:Фризьор
Код на специалността:8150101
Име на специалността:Фризьорство
ЦПО:ЦПО към Академия Бионд ООД
Номер на лицензия:2018121428 / 23.04.2018
Населено място на ЦПО:гр. Враца
Лице за контакти:Милена Братанова
Населено място на лицето:гр. Враца
Адрес за контакти:ул. "Генерал Леонов" №76, партер
E-mail за контакти:academy.beyond.bg@gmail.com
Телефон:0878792259, 0889999389
МОРСКА ОХРАНА И СИГУРНОСТгр. София01.12.202316.12.2023III СПК
Име на групата:МОРСКА ОХРАНА И СИГУРНОСТ
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:861
Област на образование:Сигурност
Код на професията:861010
Име на професията:Охранител
Код на специалността:8610102
Име на специалността:Лична охрана
ЦПО:ЦПО ТЕРРА към ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД
Номер на лицензия:2014121176 / 10.12.2014
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Тодорка Георгиева Лепкова
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. Дебелец, общ. Велико Търновоул. "Индустриална зона" № 3
E-mail за контакти:rosbul@abv.bg
Телефон:+359 879 434 721, +359 6117 20 70
Технология на машиностроенетогр. Казанлък30.11.202307.12.2023III СПК
Име на групата:Технология на машиностроенето
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:521
Област на образование:Машиностроене, металообработване и металургия
Код на професията:521010
Име на професията:Машинен техник
Код на специалността:5210117
Име на специалността:Технология на машиностроенето
ЦПО:ЦПО към "КАПРОНИ" АД
Номер на лицензия:2017121388 / 07.09.2017
Населено място на ЦПО:гр. Казанлък
Лице за контакти:Николай Стефанов Терзиев
Населено място на лицето:гр. Казанлък
Адрес за контакти:Генерал Столетов 45
E-mail за контакти:n.terziev@caproni.bg
Телефон:0888112250, 0431 / 62180
ПГ ОО 14 Поддържане и актуализиране на квалификацията по дейността Сервизно обслужване на противопожарни уредигр. София13.12.202314.12.2023II СПК
Име на групата:№ 8 ПГ - опр.
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:582
Област на образование:Строителство
Код на професията:582050
Име на професията:Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи
Код на специалността:5820501
Име на специалността:Вътрешни ВиК мрежи
ЦПО:ЦПО към СОЛТИ ЕООД
Номер на лицензия:201212981 / 23.05.2012
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Стоянка Великова Полименова
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:бул. Владимир Вазов №21
E-mail за контакти:office@solti.org
Телефон:02 942 90 50, 02 942 90 54
Физическа охрана на обектигр. София02.12.202308.12.2023III СПК
Име на групата:Изпълнител на охранителна дейност
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:861
Област на образование:Сигурност
Код на професията:861010
Име на професията:Охранител
Код на специалността:8610103
Име на специалността:Физическа охрана на обекти
ЦПО:ЦПО към АРМТЕКС ТРЕЙД ЕООД (до 13.12.2022 г. ООД)
Номер на лицензия:201112942 / 12.12.2011
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Чернев
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:бул.Рожен №23
E-mail за контакти:chernev.i@gmail.com
Телефон:0887233870
Застраховане на финансови рисковегр. София04.12.202321.12.2023III СПК
Име на групата:Застраховане на финансови рискове
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:343
Област на образование:Финанси, банково и застрахователно дело
Код на професията:343010
Име на професията:Финансист
Код на специалността:3430102
Име на специалността:Застрахователно и осигурително дело
ЦПО:ЦПО към "Висше училище по застраховане и финанси"
Номер на лицензия:200112003 / 11.07.2001
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Марио Каменов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София, ул. \"Гусла\" № 1
E-mail за контакти:mkamenov@vuzf.bg
Телефон:02 40 15 820, 0888 41 51 44
Професионално обучение за част от професия Охранителгр. Пловдив01.12.202307.12.2023III СПК
Име на групата:Професионално обучение за част от професия Охранител - комисия 08
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:861
Област на образование:Сигурност
Код на професията:861010
Име на професията:Охранител
Код на специалността:8610103
Име на специалността:Физическа охрана на обекти
ЦПО:ЦПО към СК БАЛИСТ 95
Номер на лицензия:2013121104 / 07.01.2014
Населено място на ЦПО:гр. Пловдив
Лице за контакти:Димитър Стойчев Трампов
Населено място на лицето:гр. Пловдив
Адрес за контакти:Димитър Талев 75а
E-mail за контакти:daiks_accounting@abv.bg
Телефон:032 670674, 0885666025
Професионално обучение за част от професия Охранителгр. Пловдив01.12.202307.12.2023III СПК
Име на групата:Професионално обучение за част от професия Охранител - комисия 08
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:861
Област на образование:Сигурност
Код на професията:861010
Име на професията:Охранител
Код на специалността:8610103
Име на специалността:Физическа охрана на обекти
ЦПО:ЦПО към СК БАЛИСТ 95
Номер на лицензия:2013121104 / 07.01.2014
Населено място на ЦПО:гр. Пловдив
Лице за контакти:Димитър Стойчев Трампов
Населено място на лицето:гр. Пловдив
Адрес за контакти:Димитър Талев 75а
E-mail за контакти:daiks_accounting@abv.bg
Телефон:032 670674, 0885666025
Охранителгр. Стара Загора04.12.202308.12.2023III СПК
Име на групата:Охранител
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:861
Област на образование:Сигурност
Код на професията:861010
Име на професията:Охранител
Код на специалността:8610103
Име на специалността:Физическа охрана на обекти
ЦПО:ЦПО към Дружество за разпространение на знания -Ст.Загора
Номер на лицензия:2014121129 / 16.05.2014
Населено място на ЦПО:гр. Стара Загора
Лице за контакти:Трифон Димитров Митев
Населено място на лицето:гр. Стара Загора
Адрес за контакти:"Цар Иван Шишман "№:83 ет.3 ст.9
E-mail за контакти:drznsz@abv.bg
Телефон:042 621055, GSM 0887569222
офис пакет начинаещигр. Перник02.12.202317.12.2023I СПК
Име на групата:офис пакет начинаещи
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:482
Област на образование:Приложна информатика
Код на професията:482030
Име на професията:Оператор на компютър
Код на специалността:4820301
Име на специалността:Текстообработване
ЦПО:ЦПО към "Център за обучение и квалификация" ООД - Училища Европа
Номер на лицензия:2014121121 / 12.05.2014
Населено място на ЦПО:гр. Перник
Лице за контакти:Албена Димитрова Дамянова
Населено място на лицето:гр. Перник
Адрес за контакти:Основен Адм. офис гр. Перник; кв. Монте Карло,ул."Осми март"№1
E-mail за контакти:europe_pk@abv.bg
Телефон: GSM 0886 102 252, 0879 449 244, 0879449225
3451204 Икономика и мениджмънт - дистанционна форма с интерактивни уебинаригр. София06.12.202310.06.2024III СПК
Име на групата:3451204 Икономика и мениджмънт
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:345
Област на образование:Администрация и управление
Код на професията:345120
Име на професията:Икономист
Код на специалността:3451204
Име на специалността:Икономика и мениджмънт
ЦПО:ЦПО към "Училище за бизнес компетенции" ЕООД
Номер на лицензия:200512301 / 25.01.2006
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Светлана Дренска
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София, ул. "Aнгиста" 6, Бизнес център Ангиста, ет.4 офис 2
E-mail за контакти:office@sbc.bg
Телефон:028221070, 0887457262
DJгр. Пловдив15.12.202301.11.2024III СПК
Име на групата:DJ
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:213
Област на образование:Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти
Код на професията:213150
Име на професията:Дисководещ
Код на специалността:2131501
Име на специалността:Водещ на музикално артистични събития
ЦПО:ЦПО към Асоциация на професионалните дисководещи и лица упражняващи музикално - артистична дейност
Номер на лицензия:2013121086 / 21.10.2013
Населено място на ЦПО:гр. Пловдив
Лице за контакти:Христо Радев Радев
Населено място на лицето:гр. Пловдив
Адрес за контакти:ул. „Константин Фотинов“ №15, ул. "Иван Гарванов" №26
E-mail за контакти:hristo_radev1978@abv.bg
Телефон:0887 441 596
Двумерно чертане на интериор и екстериор с AutoCAd 2Dгр. София08.12.202315.12.2023III СПК
Име на групата:Двумерно чертане на интериор и екстериор с AutoCAd 2D
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:213
Област на образование:Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти
Код на професията:213060
Име на професията:Компютърен график
Код на специалността:2130601
Име на специалността:Компютърна графика
ЦПО:ЦПО MAX+ към ТХТ 99 ООД
Номер на лицензия:2020121525 / 05.05.2020
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Людмил Александров
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:бул. Евлоги Георгиев 83, ет.4, ап.11
E-mail за контакти:maxonline@abv.bg
Телефон:0888855495, 0893340323
Сътрудник в маркетингови дейностигр. Пловдив15.01.202411.03.2024II СПК
Име на групата:Сътрудник в маркетингови дейности
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:342
Област на образование:Маркетинг и реклама
Код на професията:342020
Име на професията:Сътрудник в маркетингови дейности
Код на специалността:3420201
Име на специалността:Маркетингови проучвания
ЦПО:ЦПО към 8 ММ ИВЕНТС ЕООД
Номер на лицензия:2018121419 / 24.01.2018
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Михаил Тазев
Населено място на лицето:гр. Пловдив
Адрес за контакти:гр. София,ж.к. Западен парк, бл. 70, вх. Б, ет.4, ап. 10
E-mail за контакти:mmevents@abv.bg
Телефон:+359885381577
Оперативен счетоводителгр. Троян22.01.202418.03.2024III СПК
Име на групата:Оперативен счетоводител
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:344
Област на образование:Счетоводство и данъчно облагане
Код на професията:344030
Име на професията:Оперативен счетоводител
Код на специалността:3440301
Име на специалността:Оперативно счетоводство
ЦПО:ЦПО към 8 ММ ИВЕНТС ЕООД
Номер на лицензия:2018121419 / 24.01.2018
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Михаил Тазев
Населено място на лицето:гр. Троян
Адрес за контакти:гр. София,ж.к. Западен парк, бл. 70, вх. Б, ет.4, ап. 10
E-mail за контакти:mmevents@abv.bg
Телефон:+359885381577
Програма 10с. Абланица04.12.202315.06.2024II СПК
Име на групата:Проба 2 редовно
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:815
Област на образование:Фризьорски и козметични услуги
Код на професията:815020
Име на професията:Козметик
Код на специалността:8150201
Име на специалността:Козметика
ЦПО:ЦПО към АДМИНИСТРАТИВЕН ЦПО ЕООД
Номер на лицензия:999999999 / 15.07.2010
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Васил Христов
Населено място на лицето:с. Абланица
Адрес за контакти:НАПОО
E-mail за контакти:napoo@navet.government.bg
Телефон:029312345
Електрокари и мотокари - актуализациягр. Казанлък01.12.202305.12.2023II СПК
Име на групата:96 - Електрокари и мотокари - актуализация
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:525
Област на образование:Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
Код на професията:525060
Име на професията:Монтьор на подемно - транспортна техника
Код на специалността:5250602
Име на специалността:Подемно - транспортна техника с електрозадвижване
ЦПО:ЦПО към “БЕЧ” ЕООД, гр. Казанлък
Номер на лицензия:200812570 / 16.04.2008
Населено място на ЦПО:гр. Казанлък
Лице за контакти:Милена Бечева, Клавдия Бечева
Населено място на лицето:гр. Казанлък
Адрес за контакти:ул. "Мусала" № 13
E-mail за контакти:bechbg@abv.bg
Телефон: 0889281026, 0886624560, 0878790451, 0887790451
3460101 Бизнес - администрациягр. София11.12.202310.06.2024III СПК
Име на групата:3460101 Бизнес-администрация - дистанционна форма, с интерактивни уебинари
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:346
Област на образование:Секретарски и административни офис дейности
Код на професията:346010
Име на професията:Офис - мениджър
Код на специалността:3460101
Име на специалността:Бизнес - администрация
ЦПО:ЦПО към "Училище за бизнес компетенции" ЕООД
Номер на лицензия:200512301 / 25.01.2006
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Светлана Дренска
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София, ул. "Aнгиста" 6, Бизнес център Ангиста, ет.4 офис 2
E-mail за контакти:office@sbc.bg
Телефон:028221070, 0887457262
Груминг специалистгр. Варна04.12.202331.01.2024II СПК
Име на групата:Груминг специалист
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:621
Област на образование:Растениевъдство и животновъдство
Код на професията:621130
Име на професията:Кинолог
Код на специалността:6211303
Име на специалността:Фризьор на кучета
ЦПО:ЦПО към "Академия за професионални обучения" ЕООД
Номер на лицензия:2018121455 / 05.11.2018
Населено място на ЦПО:гр. Варна
Лице за контакти:Стилиян Ангелов Кърджилов
Населено място на лицето:гр. Варна
Адрес за контакти:Варна, ул. "Евлоги Георгиев" 39А
E-mail за контакти:office@vocational-academy.com
Телефон:0888886058
3451201 Икономист - Индустриягр. София04.12.202330.05.2024III СПК
Име на групата:3451201 Икономист - Индустрия
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:345
Област на образование:Администрация и управление
Код на професията:345120
Име на професията:Икономист
Код на специалността:3451201
Име на специалността:Индустрия
ЦПО:ЦПО към "Училище за бизнес компетенции" ЕООД
Номер на лицензия:200512301 / 25.01.2006
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Светлана Дренска
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София, ул. "Aнгиста" 6, Бизнес център Ангиста, ет.4 офис 2
E-mail за контакти:office@sbc.bg
Телефон:028221070, 0887457262
Офис скретаргр. София15.01.202411.03.2024II СПК
Име на групата:Офис скретар
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:346
Област на образование:Секретарски и административни офис дейности
Код на професията:346020
Име на професията:Офис - секретар
Код на специалността:3460201
Име на специалността:Административно обслужване
ЦПО:ЦПО ОРФЕЙ към АНХЕЛ М ООД
Номер на лицензия:2019121505 / 13.12.2019
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Александрина Неофитова Александрова
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София, ул. Три уши №2, ет.2
E-mail за контакти:anhelm@abv.bg
Телефон:0878165385
Графичен дизайнгр. Велико Търново15.01.202411.03.2024III СПК
Име на групата:Графичен дизайн
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:213
Област на образование:Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти
Код на професията:213070
Име на професията:Графичен дизайнер
Код на специалността:2130701
Име на специалността:Графичен дизайн
ЦПО:ЦПО към БЕНЬО ЕНД ВА КОНСУЛТ ЕООД
Номер на лицензия:2016121298 / 27.04.2016
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Силвия Неофитова Беньова
Населено място на лицето:гр. Велико Търново
Адрес за контакти:гр. София, ул. Три уши №2
E-mail за контакти:beniova@abv.bg
Телефон:0889513503, 0886062927
Правоспособност за електрокари и мотокаригр. Враца05.12.202320.12.2023II СПК
Име на групата:Транспалетни ръчноводими колички
Вид на обучението:Курс за правоспособност
Код на област на образование:525
Област на образование:Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
Код на професията:525060
Име на професията:Монтьор на подемно - транспортна техника
Код на специалността:5250601
Име на специалността:Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства
ЦПО:ЦПО към Сдружение с нестопанска цел “Дом на науката и техниката”
Номер на лицензия:200812662 / 28.11.2008
Населено място на ЦПО:гр. Враца
Лице за контакти:Пенка Митова
Населено място на лицето:гр. Враца
Адрес за контакти:гр. Враца, ул. Лукашов №14
E-mail за контакти:dnt_vratsa@abv.bg
Телефон:092/62-03-20, 092/62-43-06
текстообработване 4820301гр. Търговище04.12.202306.06.2024I СПК
Име на групата:текстообработване 4820301
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:482
Област на образование:Приложна информатика
Код на професията:482030
Име на професията:Оператор на компютър
Код на специалността:4820301
Име на специалността:Текстообработване
ЦПО:ЦПО към Поляница ЕООД
Номер на лицензия:200312073 / 15.10.2003
Населено място на ЦПО:гр. Търговище
Лице за контакти:Радка Цонева
Населено място на лицето:гр. Търговище
Адрес за контакти:гр.Търговище, ул. "Преслав" № 2, ет.2, зала 200
E-mail за контакти: renico_52_@abv.bg
Телефон:0601/6 2736, 0888 707 973
текстообработване 4820301гр. Търговище04.12.202306.06.2024I СПК
Име на групата:текстообработване 4820301
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:482
Област на образование:Приложна информатика
Код на професията:482030
Име на професията:Оператор на компютър
Код на специалността:4820301
Име на специалността:Текстообработване
ЦПО:ЦПО към Поляница ЕООД
Номер на лицензия:200312073 / 15.10.2003
Населено място на ЦПО:гр. Търговище
Лице за контакти:Радка Цонева
Населено място на лицето:гр. Търговище
Адрес за контакти:гр.Търговище, ул. "Преслав" № 2, ет.2, зала 200
E-mail за контакти: renico_52_@abv.bg
Телефон:0601/6 2736, 0888 707 973
Електротехник ел.инсталациигр. Раднево04.12.202305.04.2024III СПК
Име на групата:Електротехник ел.инсталации
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:522
Област на образование:Електротехника и енергетика
Код на професията:522010
Име на професията:Електротехник
Код на специалността:5220109
Име на специалността:Електрически инсталации
ЦПО:ЦПО към Синевия ЕООД
Номер на лицензия:2016121286 / 22.03.2016
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Руси Илчев Русев
Населено място на лицето:гр. Раднево
Адрес за контакти:гр.Раднево обл.Стара Загора ул.Иван Сакарски №19 ап.9
E-mail за контакти:cpo@synevia.com
Телефон:00359899876235, 00359897765318
актуализация - водач на електрокари и мотокаригр. Кърджали30.11.202330.11.2023II СПК
Име на групата:актуализация - водач на електрокари и мотокари
Вид на обучението:Курс за правоспособност
Код на област на образование:525
Област на образование:Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
Код на професията:525060
Име на професията:Монтьор на подемно - транспортна техника
Код на специалността:5250601
Име на специалността:Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства
ЦПО:ЦПО към “КАЛПАКОВ” ЕООД, гр. Хасково
Номер на лицензия:200712520 / 09.01.2008
Населено място на ЦПО:гр. Хасково
Лице за контакти:Веселин Вълчев
Населено място на лицето:гр. Кърджали
Адрес за контакти:гр. Хасково, ул."Скопие" № 1
E-mail за контакти:a_kalpakov@abv.bg
Телефон:0878 322 722, 0878 422 722
Асистент на лекар по дентална медицинагр. Варна29.01.202431.07.2024III СПК
Име на групата:Асистент на лекар по дентална медицина 2024 -1
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:724
Област на образование:Дентална медицина и зъботехника
Код на професията:724010
Име на професията:Асистент на лекар по дентална медицина
Код на специалността:7240101
Име на специалността:Асистент на лекар по дентална медицина
ЦПО:ЦПО към Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
Номер на лицензия:2013121089 / 21.10.2013
Населено място на ЦПО:гр. Варна
Лице за контакти:Вивияна Панайотова
Населено място на лицето:гр. Варна
Адрес за контакти:к.к. Чайка, ул. Янко Славчев 84, Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
E-mail за контакти:viviana.panayotova@abv.bg
Телефон:052359515
Дуално обучение по специалността "Шивачество"гр. Ямбол30.11.202325.07.2024I СПК
Име на групата:Дуално обучение по специалността "Шивачество"
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:542
Област на образование:Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
Код на професията:542110
Име на професията:Шивач
Код на специалността:5421101
Име на специалността:Шивачество
ЦПО:ЦПО към СНЦ “ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА”, гр. Ямбол
Номер на лицензия:200812576 / 16.03.2008
Населено място на ЦПО:гр. Ямбол
Лице за контакти:Стойчо Стойчев
Населено място на лицето:гр. Ямбол
Адрес за контакти:ул. "Раковски № 1
E-mail за контакти:yccibg@gmail.com
Телефон:046662939, 0888520204
Управление на проекти в индустриятагр. София05.12.202315.12.2023III СПК
Име на групата:Управление на проекти в индустрията
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:345
Област на образование:Администрация и управление
Код на професията:345120
Име на професията:Икономист
Код на специалността:3451201
Име на специалността:Индустрия
ЦПО:ЦПО към Национален институт за стратегическо развитие ЕООД
Номер на лицензия:2016121325 / 21.09.2016
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Явор Найденов Стоянов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:Ул. Искър 73, ет. 2
E-mail за контакти:nisr@abv.bg
Телефон:+359 2 987 32 52
60 Техник на транспортна техникагр. Варна01.12.202301.12.2024III СПК
Име на групата:61/23 Техник на транспортна техника
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:525
Област на образование:Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
Код на професията:525010
Име на професията:Техник по транспортна техника
Код на специалността:5250101
Име на специалността:Автотранспортна техника
ЦПО:ЦПО към „ВОЛАН ТРАНС” ЕООД, гр. Варна
Номер на лицензия:200712507 / 12.12.2007
Населено място на ЦПО:гр. Варна
Лице за контакти:Павлина Минчева
Населено място на лицето:гр. Варна
Адрес за контакти:бул. "Сливница" 166А
E-mail за контакти:info@volantrans.com
Телефон:052626161, 0899987139