Предстоящи курсове за обучение

В полето за търсене въведете населено място, професия, специалност, име на ЦПО или друга ключова дума и натиснете ТЪРСЕНЕ.

Име на курсаНаселено мястоНачалоКрайСПК
Web Developmentгр. София07.06.202425.01.2025III СПК
Име на групата: Web Development 07.06.2024
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:482
Област на образование:Приложна информатика
Код на професията:482040
Име на професията:Организатор Интернет приложения
Код на специалността:4820401
Име на специалността:Електронна търговия
ЦПО:ЦПО към Нет Ит ЕООД
Номер на лицензия:2014121136 / 03.07.2014
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Симона Костадинова-Петрова
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:Бул."Александър Малинов " № 51, етаж 7
E-mail за контакти:info@hpb.bg
Телефон:070016004, 0884078155
УДЪЛЖАВАНЕ МОТОКАРИгр. Пловдив28.05.202428.05.2024II СПК
Име на групата:УДЪЛЖАВАНЕ МОТОКАРИ
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:525
Област на образование:Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
Код на професията:525060
Име на професията:Монтьор на подемно - транспортна техника
Код на специалността:5250601
Име на специалността:Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства
ЦПО:ЦПО към "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
Номер на лицензия:2022121605 / 10.10.2022
Населено място на ЦПО:гр. Пловдив
Лице за контакти:Василка Тодорова Гавазова
Населено място на лицето:гр. Пловдив
Адрес за контакти:ул. "Атанас Каменаров" № 5
E-mail за контакти:gavazovi.plovdiv@abv.bg
Телефон:0893750721
ХИГИЕНИСТ на ЕКОСИСТЕМАгр. Велико Търново07.11.202410.12.2024III СПК
Име на групата:ХИГИЕНИСТ
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:851
Област на образование:Технологии за опазване на околната среда
Код на професията:851010
Име на професията:Еколог
Код на специалността:8510101
Име на специалността:Екология и опазване на околната среда
ЦПО:ЦПО ТЕРРА към ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД
Номер на лицензия:2014121176 / 10.12.2014
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Тодорка Георгиева Лепкова
Населено място на лицето:гр. Велико Търново
Адрес за контакти:гр. Дебелец, общ. Велико Търновоул. "Индустриална зона" № 3
E-mail за контакти:rosbul@abv.bg
Телефон:+359 879 434 721, +359 6117 20 70
Оперативно счетоводствогр. София28.10.202417.03.2025III СПК
Име на групата:Оперативно счетоводство, ACC008
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:344
Област на образование:Счетоводство и данъчно облагане
Код на професията:344030
Име на професията:Оперативен счетоводител
Код на специалността:3440301
Име на специалността:Оперативно счетоводство
ЦПО:ЦПО към "ФРП Академи" ЕООД (“Група за тренинги и мениджмънт” ООД)
Номер на лицензия:200712435 / 18.04.2007
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Нина Антова-Пушкова
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:ул. Лъвски рид 14, партер, офис 11
E-mail за контакти:info@frpa.bg
Телефон:+359 899 523 775, +359 888 739 986
ТЕХНИК КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ И ИНСТАЛАЦИИгр. Велико Търново10.07.202420.07.2024III СПК
Име на групата:ТЕХНИК КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ И ИНСТАЛАЦИИ
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:522
Област на образование:Електротехника и енергетика
Код на професията:522030
Име на професията:Техник на енергийни съоръжения и инсталации
Код на специалността:5220309
Име на специалността:Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна
ЦПО:ЦПО ТЕРРА към ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД
Номер на лицензия:2014121176 / 10.12.2014
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Тодорка Георгиева Лепкова
Населено място на лицето:гр. Велико Търново
Адрес за контакти:гр. Дебелец, общ. Велико Търновоул. "Индустриална зона" № 3
E-mail за контакти:rosbul@abv.bg
Телефон:+359 879 434 721, +359 6117 20 70
ТРЗ гр. София30.05.202412.10.2024III СПК
Име на групата:ТРЗ 30.05.2024
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:344
Област на образование:Счетоводство и данъчно облагане
Код на професията:344030
Име на професията:Оперативен счетоводител
Код на специалността:3440301
Име на специалността:Оперативно счетоводство
ЦПО:ЦПО към Нет Ит ЕООД
Номер на лицензия:2014121136 / 03.07.2014
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Симона Костадинова-Петрова
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:Бул."Александър Малинов " № 51, етаж 7
E-mail за контакти:info@hpb.bg
Телефон:070016004, 0884078155
6230102 Горско стопанство и дърводобив - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София25.06.202408.12.2024III СПК
Име на групата:6230102 Горско стопанство и дърводобив ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:623
Област на образование:Горско стопанство
Код на професията:623010
Име на професията:Техник - лесовъд
Код на специалността:6230102
Име на специалността:Горско стопанство и дърводобив
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
7620301 Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София25.06.202408.12.2024III СПК
Име на групата:7620301 Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:762
Област на образование:Социална работа и консултиране
Код на професията:762030
Име на професията:Помощник - възпитател
Код на специалността:7620301
Име на специалността:Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
5220101 Електрически машини и апарати - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София25.06.202408.12.2024III СПК
Име на групата:5220101 Електрически машини и апарати ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:522
Област на образование:Електротехника и енергетика
Код на професията:522010
Име на професията:Електротехник
Код на специалността:5220101
Име на специалността:Електрически машини и апарати
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
7250101 Очна оптика ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София25.06.202408.12.2024III СПК
Име на групата:7250101 Очна оптика ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:725
Област на образование:Медицинска диагностика и лечебни технологии
Код на професията:725010
Име на професията:Техник по очна оптика
Код на специалността:7250101
Име на специалността:Очна оптика
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
5820101 Строителство и архитектура ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София25.06.202408.12.2024III СПК
Име на групата:5820101 Строителство и архитектура ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:582
Област на образование:Строителство
Код на професията:582010
Име на професията:Строителен техник
Код на специалността:5820101
Име на специалността:Строителство и архитектура
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
6230101 Горско и ловно стопанство - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София25.06.202408.12.2024III СПК
Име на групата:6230101 Горско и ловно стопанство ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:623
Област на образование:Горско стопанство
Код на професията:623010
Име на професията:Техник - лесовъд
Код на специалността:6230101
Име на специалността:Горско и ловно стопанство
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
6211401 Агроекология - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София25.06.202408.12.2024III СПК
Име на групата:6211401 Агроекология ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:621
Област на образование:Растениевъдство и животновъдство
Код на професията:621140
Име на професията:Агроеколог
Код на специалността:6211401
Име на специалността:Агроекология
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
3460101 Бизнес-администрация - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София25.06.202408.12.2024III СПК
Име на групата:3460101 Бизнес-администрация ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:346
Област на образование:Секретарски и административни офис дейности
Код на професията:346010
Име на професията:Офис - мениджър
Код на специалността:3460101
Име на специалността:Бизнес - администрация
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
3451203 Земеделско стопанство - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София25.06.202408.12.2024III СПК
Име на групата:3451203 Земеделско стопанство ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:345
Област на образование:Администрация и управление
Код на професията:345120
Име на професията:Икономист
Код на специалността:3451203
Име на специалността:Земеделско стопанство
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
6210308 Растителна защита - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София25.06.202408.11.2024II СПК
Име на групата:6210308 Растителна защита ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:621
Област на образование:Растениевъдство и животновъдство
Код на професията:621030
Име на професията:Растениевъд
Код на специалността:6210308
Име на специалността:Растителна защита
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
5410601 Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София25.06.202408.12.2024III СПК
Име на групата:5410601 Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:541
Област на образование:Хранителни технологии
Код на професията:541060
Име на професията:Техник-технолог по качеството на храни и напитки
Код на специалността:5410601
Име на специалността:Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
6210601 Земеделец ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София25.06.202408.11.2024II СПК
Име на групата:6210601 Земеделец ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:621
Област на образование:Растениевъдство и животновъдство
Код на професията:621060
Име на професията:Фермер
Код на специалността:6210601
Име на специалността:Земеделец
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
6211102 Трайни насаждения - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София25.06.202408.09.2024I СПК
Име на групата:6211102 Трайни насаждения ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:621
Област на образование:Растениевъдство и животновъдство
Код на професията:621110
Име на професията:Работник в растениевъдството
Код на специалността:6211102
Име на специалността:Трайни насаждения
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
7620402 Подпомагане на възрастни - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София25.06.202408.11.2024II СПК
Име на групата:7620402 Подпомагане на възрастни ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:762
Област на образование:Социална работа и консултиране
Код на професията:762040
Име на професията:Социален асистент
Код на специалността:7620402
Име на специалността:Подпомагане на възрастни
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
5220309 Топлотехника-топлинна, климатична, вентилационна и хладилна - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София25.06.202408.12.2024III СПК
Име на групата:5220309 Топлотехника-топлинна, климатична, вентилационна и хладилна ДИСТАЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:522
Област на образование:Електротехника и енергетика
Код на професията:522030
Име на професията:Техник на енергийни съоръжения и инсталации
Код на специалността:5220309
Име на специалността:Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
5240402 Технологичен и микробиологичен контрол в ХВП - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София25.06.202408.12.2024III СПК
Име на групата:5240402 Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:524
Област на образование:Химични продукти и технологии
Код на професията:524040
Име на професията:Лаборант
Код на специалността:5240402
Име на специалността:Технологичен и микробиологичен контрол в хранително - вкусови производства
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
Основен курс по ТРЗгр. София17.02.202531.07.2025III СПК
Име на групата:Основен курс по ТРЗ, PRL055
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:344
Област на образование:Счетоводство и данъчно облагане
Код на професията:344030
Име на професията:Оперативен счетоводител
Код на специалността:3440301
Име на специалността:Оперативно счетоводство
ЦПО:ЦПО към "ФРП Академи" ЕООД (“Група за тренинги и мениджмънт” ООД)
Номер на лицензия:200712435 / 18.04.2007
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Нина Антова-Пушкова
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:ул. Лъвски рид 14, партер, офис 11
E-mail за контакти:info@frpa.bg
Телефон:+359 899 523 775, +359 888 739 986
Ресторантьор Б16 - 960ч.гр. Бургас23.09.202430.05.2025III СПК
Име на групата:Ресторантьор Б16 - 960ч.
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:811
Област на образование:Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
Код на професията:811060
Име на професията:Ресторантьор
Код на специалността:8110602
Име на специалността:Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения
ЦПО:ЦПО ПРИМИС към Сдружение за защита на българските производители и търговци
Номер на лицензия:2021121577 / 15.11.2021
Населено място на ЦПО:гр. Бургас
Лице за контакти:Светлана Иванова Анестева
Населено място на лицето:гр. Бургас
Адрес за контакти:гр.Бургас, ул"Царица Йоанна" №12
E-mail за контакти:primis.cpo@gmail.com
Телефон:+359899248580, +359898515513
5220109 Електрически инсталации - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София25.06.202408.12.2024III СПК
Име на групата:5220109 Електрически инсталации ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:522
Област на образование:Електротехника и енергетика
Код на професията:522010
Име на професията:Електротехник
Код на специалността:5220109
Име на специалността:Електрически инсталации
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
8610103 Физическа охрана на обекти - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София25.06.202408.12.2024III СПК
Име на групата:8610103 Физическа охрана на обекти ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:861
Област на образование:Сигурност
Код на професията:861010
Име на професията:Охранител
Код на специалността:8610103
Име на специалността:Физическа охрана на обекти
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
7620401 Подпомагане на деца - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София25.06.202408.11.2024II СПК
Име на групата:7620401 Подпомагане на деца ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:762
Област на образование:Социална работа и консултиране
Код на професията:762040
Име на професията:Социален асистент
Код на специалността:7620401
Име на специалността:Подпомагане на деца
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
7230101 Здравни грижи - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София25.06.202408.12.2024III СПК
Име на групата:7230101 Здравни грижи ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:723
Област на образование:Здравни грижи
Код на професията:723010
Име на професията:Здравен асистент
Код на специалността:7230101
Име на специалността:Здравни грижи
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
5240401 Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София25.06.202408.12.2024III СПК
Име на групата:5240401 Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:524
Област на образование:Химични продукти и технологии
Код на професията:524040
Име на професията:Лаборант
Код на специалността:5240401
Име на специалността:Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
6211201 Говедовъдство и биволовъдство - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София25.06.202408.09.2024I СПК
Име на групата:6211201 Говедовъдство и биволовъдство ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:621
Област на образование:Растениевъдство и животновъдство
Код на професията:621120
Име на професията:Работник в животновъдството
Код на специалността:6211201
Име на специалността:Говедовъдство и биволовъдство
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
6210302 Полевъдство - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София25.06.202408.11.2024II СПК
Име на групата:6210302 Полевъдство ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:621
Област на образование:Растениевъдство и животновъдство
Код на професията:621030
Име на професията:Растениевъд
Код на специалността:6210302
Име на специалността:Полевъдство
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
6400101 Ветеринарен техник - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София25.06.202408.12.2024III СПК
Име на групата:6400101 Ветеринарен техник ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:640
Област на образование:Ветеринарна медицина
Код на професията:640010
Име на професията:Ветеринарен техник
Код на специалността:6400101
Име на специалността:Ветеринарен техник
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
Козметика- Гримгр. Гоце Делчев29.05.202404.06.2024II СПК
Име на групата:Козметика- Грим
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:815
Област на образование:Фризьорски и козметични услуги
Код на професията:815020
Име на професията:Козметик
Код на специалността:8150201
Име на специалността:Козметика
ЦПО:ЦПО към “МАРИНЕЛ” ЕООД
Номер на лицензия:200812602 / 16.07.2008
Населено място на ЦПО:гр. Гоце Делчев
Лице за контакти: Мария Джалова
Населено място на лицето:гр. Гоце Делчев
Адрес за контакти:ул."Полк.Борис Дрангов"34,38
E-mail за контакти:maria_djalova@abv.bg
Телефон:0889779232, 0897767571
Мотокари и електрокаригр. Пловдив28.05.202404.06.2024II СПК
Име на групата:Мотокари и електрокари
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:525
Област на образование:Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
Код на професията:525060
Име на професията:Монтьор на подемно - транспортна техника
Код на специалността:5250601
Име на специалността:Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства
ЦПО:ЦПО към "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
Номер на лицензия:2022121605 / 10.10.2022
Населено място на ЦПО:гр. Пловдив
Лице за контакти:Василка Тодорова Гавазова
Населено място на лицето:гр. Пловдив
Адрес за контакти:ул. "Атанас Каменаров" № 5
E-mail за контакти:gavazovi.plovdiv@abv.bg
Телефон:0893750721
Акумулатористгр. Русе28.10.202415.11.2024II СПК
Име на групата:Акумулаторист 2
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:525
Област на образование:Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
Код на професията:525020
Име на професията:Монтьор на транспортна техника
Код на специалността:5250201
Име на специалността:Автотранспортна техника
ЦПО:ЦПО към Военно формирование 32420
Номер на лицензия:200512270 / 28.09.2005
Населено място на ЦПО:гр. Русе
Лице за контакти:Васил Симов Славчев
Населено място на лицето:гр. Русе
Адрес за контакти:ул. "Солун" №2
E-mail за контакти:ruse32420@abv.bg
Телефон:082 / 825175, 0887747067
Специалист по обслужването и ремонта на автомобилна техникагр. Русе19.08.202420.09.2024II СПК
Име на групата:Специалист по обслужването и ремонта на автомобилна техника 2
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:525
Област на образование:Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
Код на професията:525020
Име на професията:Монтьор на транспортна техника
Код на специалността:5250201
Име на специалността:Автотранспортна техника
ЦПО:ЦПО към Военно формирование 32420
Номер на лицензия:200512270 / 28.09.2005
Населено място на ЦПО:гр. Русе
Лице за контакти:Васил Симов Славчев
Населено място на лицето:гр. Русе
Адрес за контакти:ул. "Солун" №2
E-mail за контакти:ruse32420@abv.bg
Телефон:082 / 825175, 0887747067
5250101 Автотранспортна техника - ДИСТАНЦИОННА ФОРМАгр. София25.06.202408.12.2024III СПК
Име на групата:5250101 Автотранспортна техника-ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:525
Област на образование:Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
Код на професията:525010
Име на професията:Техник по транспортна техника
Код на специалността:5250101
Име на специалността:Автотранспортна техника
ЦПО:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Номер на лицензия:2022121594 / 23.05.2022
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Иван Иванов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
E-mail за контакти:silverstroi2022@gmail.com
Телефон:0897926274, 0883958585
Оперативен Счетоводител 2022-2023 Дневна, Вечерна, Дистанционна/Задочна форма на Обучение / Всеки месец нови групигр. Кюстендил01.09.202401.06.2025III СПК
Име на групата:Оперативен счетоводител 2022-2023 Дневна, Вечерна, Дистанционна/Задочна форма на Обучение / Всеки месец нови групи
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:344
Област на образование:Счетоводство и данъчно облагане
Код на професията:344030
Име на професията:Оперативен счетоводител
Код на специалността:3440301
Име на специалността:Оперативно счетоводство
ЦПО:ЦПО към Сдружение "ЕВРО-СЛАВЯНСКА ОБЩНОСТ"
Номер на лицензия:2013121107 / 15.01.2014
Населено място на ЦПО:гр. Кюстендил
Лице за контакти:Бойко Костадинов Соколовски
Населено място на лицето:гр. Кюстендил
Адрес за контакти:ул. Добруджа № 2А
E-mail за контакти:evroslavyanskaobshtnost@gmail.com
Телефон:0887359730, 0888181661
Програмист 2022-2023 Дневна, Вечерна, Дистанционна/Задочна форма на Обучение / Всеки месец нови групигр. Кюстендил01.09.202401.06.2025II СПК
Име на групата:Програмист 2022-2023 Дневна, Вечерна, Дистанционна/Задочна форма на Обучение / Всеки месец нови групи
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:481
Област на образование:Компютърни науки
Код на професията:481010
Име на професията:Програмист
Код на специалността:4810101
Име на специалността:Програмно осигуряване
ЦПО:ЦПО към Сдружение "ЕВРО-СЛАВЯНСКА ОБЩНОСТ"
Номер на лицензия:2013121107 / 15.01.2014
Населено място на ЦПО:гр. Кюстендил
Лице за контакти:Бойко Костадинов Соколовски
Населено място на лицето:гр. Кюстендил
Адрес за контакти:ул. Добруджа № 2А
E-mail за контакти:evroslavyanskaobshtnost@gmail.com
Телефон:0887359730, 0888181661
Техническо обслужване и ремонт на каригр. Велико Търново27.06.202431.07.2024III СПК
Име на групата:ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА КАРИ
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:521
Област на образование:Машиностроене, металообработване и металургия
Код на професията:521010
Име на професията:Машинен техник
Код на специалността:5210120
Име на специалността:Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството
ЦПО:ЦПО ТЕРРА към ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД
Номер на лицензия:2014121176 / 10.12.2014
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Тодорка Георгиева Лепкова
Населено място на лицето:гр. Велико Търново
Адрес за контакти:гр. Дебелец, общ. Велико Търновоул. "Индустриална зона" № 3
E-mail за контакти:rosbul@abv.bg
Телефон:+359 879 434 721, +359 6117 20 70
3451204 Икономика и мениджмънт - дистанционна форма с интерактивни уебинаригр. София10.06.202430.12.2024III СПК
Име на групата:3451204 Икономика и мениджмънт - дистанционна форма с интерактивни уебинари
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:345
Област на образование:Администрация и управление
Код на професията:345120
Име на професията:Икономист
Код на специалността:3451204
Име на специалността:Икономика и мениджмънт
ЦПО:ЦПО към "Училище за бизнес компетенции" ЕООД
Номер на лицензия:200512301 / 25.01.2006
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Светлана Дренска
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София, ул. "Aнгиста" 6, Бизнес център Ангиста, ет.4 офис 2
E-mail за контакти:office@sbc.bg
Телефон:028221070, 0887457262
3460101 Бизнес администрация - дистанционна форма с интерактивни уебинари гр. София03.06.202431.01.2025III СПК
Име на групата:3460101 Бизнес администрация - дистанционна форма с интерактивни уебинари
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:346
Област на образование:Секретарски и административни офис дейности
Код на професията:346010
Име на професията:Офис - мениджър
Код на специалността:3460101
Име на специалността:Бизнес - администрация
ЦПО:ЦПО към "Училище за бизнес компетенции" ЕООД
Номер на лицензия:200512301 / 25.01.2006
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Светлана Дренска
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София, ул. "Aнгиста" 6, Бизнес център Ангиста, ет.4 офис 2
E-mail за контакти:office@sbc.bg
Телефон:028221070, 0887457262
Икономическа информатика, код 4820101, 2019 трета степен на професионална квалификация гр. Кюстендил01.09.202401.06.2025III СПК
Име на групата:Икономическа информатика 2022-2023 Дневна, Дистанционна/Задочна форма на Обучение / Всеки месец нови групи
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:482
Област на образование:Приложна информатика
Код на професията:482010
Име на професията:Икономист - информатик
Код на специалността:4820101
Име на специалността:Икономическа информатика
ЦПО:ЦПО към Сдружение "ЕВРО-СЛАВЯНСКА ОБЩНОСТ"
Номер на лицензия:2013121107 / 15.01.2014
Населено място на ЦПО:гр. Кюстендил
Лице за контакти:Бойко Костадинов Соколовски
Населено място на лицето:гр. Кюстендил
Адрес за контакти:ул. Добруджа № 2А
E-mail за контакти:evroslavyanskaobshtnost@gmail.com
Телефон:0887359730, 0888181661
Графичен дизайнер 2022-2023 Дневна, Вечерна, Дистанционна/Задочна форма на Обучение / Всеки месец нови групигр. Кюстендил01.09.202401.06.2025III СПК
Име на групата:Графичен дизайн 2022-2023 Дневна, Вечерна, Дистанционна/Задочна форма на Обучение / Всеки месец нови групи
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:213
Област на образование:Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти
Код на професията:213070
Име на професията:Графичен дизайнер
Код на специалността:2130701
Име на специалността:Графичен дизайн
ЦПО:ЦПО към Сдружение "ЕВРО-СЛАВЯНСКА ОБЩНОСТ"
Номер на лицензия:2013121107 / 15.01.2014
Населено място на ЦПО:гр. Кюстендил
Лице за контакти:Бойко Костадинов Соколовски
Населено място на лицето:гр. Кюстендил
Адрес за контакти:ул. Добруджа № 2А
E-mail за контакти:evroslavyanskaobshtnost@gmail.com
Телефон:0887359730, 0888181661
компютърни и езикови курсове - Англ., Исп., Немски, Итал., Руски -Дневна, Дистанционна/Задочна форма на Обучение / Всеки месец нови групигр. Кюстендил01.11.202401.05.2025I СПК
Име на групата:Тестообработване 2022-2023 Дневна, Дистанционна/Задочна форма на Обучение / Всеки месец нови групи
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:482
Област на образование:Приложна информатика
Код на професията:482030
Име на професията:Оператор на компютър
Код на специалността:4820301
Име на специалността:Текстообработване
ЦПО:ЦПО към Сдружение "ЕВРО-СЛАВЯНСКА ОБЩНОСТ"
Номер на лицензия:2013121107 / 15.01.2014
Населено място на ЦПО:гр. Кюстендил
Лице за контакти:Бойко Костадинов Соколовски
Населено място на лицето:гр. Кюстендил
Адрес за контакти:ул. Добруджа № 2А
E-mail за контакти:evroslavyanskaobshtnost@gmail.com
Телефон:0887359730, 0888181661
Оперативно счетоводствогр. София05.06.202402.02.2025III СПК
Име на групата:Оперативно счетоводство 05.06.2024
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:344
Област на образование:Счетоводство и данъчно облагане
Код на професията:344030
Име на професията:Оперативен счетоводител
Код на специалността:3440301
Име на специалността:Оперативно счетоводство
ЦПО:ЦПО към Нет Ит ЕООД
Номер на лицензия:2014121136 / 03.07.2014
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Симона Костадинова-Петрова
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:Бул."Александър Малинов " № 51, етаж 7
E-mail за контакти:info@hpb.bg
Телефон:070016004, 0884078155
Въздушна спедициягр. София03.06.202406.07.2024III СПК
Име на групата:Въздушна спедиция
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:840
Област на образование:Транспортни услуги
Код на професията:840110
Име на професията:Спедитор-логистик
Код на специалността:8401101
Име на специалността:Спедиция, транспортна и складова логистика
ЦПО:ЦПО към Учебен център - НСБС ЕООД
Номер на лицензия:2016121344 / 06.12.2016
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:д-р Момчил Бориславов Антов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:Бул. Шипченски проход № 43 вх. Б ет.1
E-mail за контакти:secretariat@nsbs.bg
Телефон:02 971 48 22, 0887 426 329
Физическа охрана на обектигр. Стара Загора29.05.202406.06.2024III СПК
Име на групата:Физическа охрана на обекти
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:861
Област на образование:Сигурност
Код на професията:861010
Име на професията:Охранител
Код на специалността:8610103
Име на специалността:Физическа охрана на обекти
ЦПО:ЦПО към Консорциум "БРАЯН" ООД
Номер на лицензия:200212032 / 21.05.2003
Населено място на ЦПО:гр. Стара Загора
Лице за контакти:ХРИСТО СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
Населено място на лицето:гр. Стара Загора
Адрес за контакти:Стара Загора, ул. "Новозагорско шосе" 6
E-mail за контакти: office@brianbg.com
Телефон:042 604 534, 0887 399 098
Сладкар - 2023гр. Варна03.06.202425.07.2024II СПК
Име на групата:Сладкар - Варна - група 13
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:541
Област на образование:Хранителни технологии
Код на професията:541030
Име на професията:Хлебар - сладкар
Код на специалността:5410302
Име на специалността:Производство на сладкарски изделия
ЦПО:ЦПО към "АПИА ТЕХ" ЕООД
Номер на лицензия:2019121470 / 15.01.2019
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Зорница Костадинова
Населено място на лицето:гр. Варна
Адрес за контакти:град София, ул. Тракия № 15
E-mail за контакти:apiatexeducation@gmail.com
Телефон:0884561393, 029065681
Сладкар - 2023гр. Варна03.06.202425.07.2024II СПК
Име на групата:Сладкар - Варна - група 13
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:541
Област на образование:Хранителни технологии
Код на професията:541030
Име на професията:Хлебар - сладкар
Код на специалността:5410302
Име на специалността:Производство на сладкарски изделия
ЦПО:ЦПО към "АПИА ТЕХ" ЕООД
Номер на лицензия:2019121470 / 15.01.2019
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Зорница Костадинова
Населено място на лицето:гр. Варна
Адрес за контакти:град София, ул. Тракия № 15
E-mail за контакти:apiatexeducation@gmail.com
Телефон:0884561393, 029065681
Машинен оператор 2023гр. Нова Загора03.06.202425.07.2024II СПК
Име на групата:Машинен оператор - Нова Загора - група 34
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:521
Област на образование:Машиностроене, металообработване и металургия
Код на професията:521030
Име на професията:Машинен оператор
Код на специалността:5210301
Име на специалността:Металорежещи машини
ЦПО:ЦПО към "АПИА ТЕХ" ЕООД
Номер на лицензия:2019121470 / 15.01.2019
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Зорница Костадинова
Населено място на лицето:гр. Нова Загора
Адрес за контакти:град София, ул. Тракия № 15
E-mail за контакти:apiatexeducation@gmail.com
Телефон:0884561393, 029065681
Машинен оператор 2023гр. Нова Загора03.06.202425.07.2024II СПК
Име на групата:Машинен оператор - Нова Загора - група 34
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:521
Област на образование:Машиностроене, металообработване и металургия
Код на професията:521030
Име на професията:Машинен оператор
Код на специалността:5210301
Име на специалността:Металорежещи машини
ЦПО:ЦПО към "АПИА ТЕХ" ЕООД
Номер на лицензия:2019121470 / 15.01.2019
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Зорница Костадинова
Населено място на лицето:гр. Нова Загора
Адрес за контакти:град София, ул. Тракия № 15
E-mail за контакти:apiatexeducation@gmail.com
Телефон:0884561393, 029065681
Машинен оператор 2023гр. Нова Загора03.06.202425.07.2024II СПК
Име на групата:Машинен оператор - Нова Загора - група 34
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:521
Област на образование:Машиностроене, металообработване и металургия
Код на професията:521030
Име на професията:Машинен оператор
Код на специалността:5210301
Име на специалността:Металорежещи машини
ЦПО:ЦПО към "АПИА ТЕХ" ЕООД
Номер на лицензия:2019121470 / 15.01.2019
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Зорница Костадинова
Населено място на лицето:гр. Нова Загора
Адрес за контакти:град София, ул. Тракия № 15
E-mail за контакти:apiatexeducation@gmail.com
Телефон:0884561393, 029065681
Касиер 2023гр. Белица03.06.202426.07.2024I СПК
Име на групата:Касиер - Белица - група 7
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:345
Област на образование:Администрация и управление
Код на професията:345060
Име на професията:Касиер
Код на специалността:3450601
Име на специалността:Касиер
ЦПО:ЦПО към “АИКБ Консулт” ЕООД
Номер на лицензия:200912788 / 09.10.2009
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Зорница Костадинова
Населено място на лицето:гр. Белица
Адрес за контакти:гр. София, ул. Тракия №15, партер
E-mail за контакти:z.kostadinova@bica-bg.org
Телефон:0884561393, 029633756
Касиер 2023гр. Белица03.06.202426.07.2024I СПК
Име на групата:Касиер - Белица - група 7
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:345
Област на образование:Администрация и управление
Код на професията:345060
Име на професията:Касиер
Код на специалността:3450601
Име на специалността:Касиер
ЦПО:ЦПО към “АИКБ Консулт” ЕООД
Номер на лицензия:200912788 / 09.10.2009
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Зорница Костадинова
Населено място на лицето:гр. Белица
Адрес за контакти:гр. София, ул. Тракия №15, партер
E-mail за контакти:z.kostadinova@bica-bg.org
Телефон:0884561393, 029633756
Касиер 2023гр. Белица03.06.202426.07.2024I СПК
Име на групата:Касиер - Белица - група 7
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:345
Област на образование:Администрация и управление
Код на професията:345060
Име на професията:Касиер
Код на специалността:3450601
Име на специалността:Касиер
ЦПО:ЦПО към “АИКБ Консулт” ЕООД
Номер на лицензия:200912788 / 09.10.2009
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Зорница Костадинова
Населено място на лицето:гр. Белица
Адрес за контакти:гр. София, ул. Тракия №15, партер
E-mail за контакти:z.kostadinova@bica-bg.org
Телефон:0884561393, 029633756
Касиер 2023гр. Белица03.06.202426.07.2024I СПК
Име на групата:Касиер - Белица - група 7
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:345
Област на образование:Администрация и управление
Код на професията:345060
Име на професията:Касиер
Код на специалността:3450601
Име на специалността:Касиер
ЦПО:ЦПО към “АИКБ Консулт” ЕООД
Номер на лицензия:200912788 / 09.10.2009
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Зорница Костадинова
Населено място на лицето:гр. Белица
Адрес за контакти:гр. София, ул. Тракия №15, партер
E-mail за контакти:z.kostadinova@bica-bg.org
Телефон:0884561393, 029633756
Касиер 2023гр. Белица03.06.202426.07.2024I СПК
Име на групата:Касиер - Белица - група 7
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:345
Област на образование:Администрация и управление
Код на професията:345060
Име на професията:Касиер
Код на специалността:3450601
Име на специалността:Касиер
ЦПО:ЦПО към “АИКБ Консулт” ЕООД
Номер на лицензия:200912788 / 09.10.2009
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Зорница Костадинова
Населено място на лицето:гр. Белица
Адрес за контакти:гр. София, ул. Тракия №15, партер
E-mail за контакти:z.kostadinova@bica-bg.org
Телефон:0884561393, 029633756
Митническа документациягр. Свищов31.05.202413.06.2024III СПК
Име на групата:Митническа документация
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:344
Област на образование:Счетоводство и данъчно облагане
Код на професията:344020
Име на професията:Данъчен и митнически посредник
Код на специалността:3440201
Име на специалността:Митническа и данъчна администрация
ЦПО:ЦПО към СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ"
Номер на лицензия:200512256 / 15.06.2005
Населено място на ЦПО:гр. Свищов
Лице за контакти:Доцент д-р Христо Сирашки
Населено място на лицето:гр. Свищов
Адрес за контакти:ул. Цар Борис I, № 1, Учебна база "Проф. Бъров", ЦПО
E-mail за контакти:cpo@uni-svishtov.bg
Телефон:0882552507, 0887523235
3420201 Маркетингови проучвания - дистанционна форма с онлайн интерактивни уебинаригр. София10.06.202430.11.2024II СПК
Име на групата:3420201 Маркетингови проучвания - дистанционна форма с онлайн интерактивни уебинари
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:342
Област на образование:Маркетинг и реклама
Код на професията:342020
Име на професията:Сътрудник в маркетингови дейности
Код на специалността:3420201
Име на специалността:Маркетингови проучвания
ЦПО:ЦПО към "Училище за бизнес компетенции" ЕООД
Номер на лицензия:200512301 / 25.01.2006
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Светлана Дренска
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София, ул. "Aнгиста" 6, Бизнес център Ангиста, ет.4 офис 2
E-mail за контакти:office@sbc.bg
Телефон:028221070, 0887457262
Актуализиране правоспособност Водач на електро и мотокаригр. Пловдив29.05.202429.05.2024II СПК
Име на групата:Актуализиране правоспособност Водач на електро и мотокари
Вид на обучението:Курс за правоспособност
Код на област на образование:525
Област на образование:Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
Код на професията:525060
Име на професията:Монтьор на подемно - транспортна техника
Код на специалността:5250601
Име на специалността:Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства
ЦПО:ЦПО към ТРАНСИНГ АД
Номер на лицензия:2014121118 / 14.04.2014
Населено място на ЦПО:гр. Пловдив
Лице за контакти:Видко Будимиров Митрович
Населено място на лицето:гр. Пловдив
Адрес за контакти:Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 82
E-mail за контакти:transing@mail.bg
Телефон:032 63 11 51
Изпитване на вълнообразни картони и опаковкигр. София03.06.202425.06.2024III СПК
Име на групата:Изпитване на вълнообразни картони и опаковки
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:524
Област на образование:Химични продукти и технологии
Код на професията:524010
Име на професията:Химик - технолог
Код на специалността:5240109
Име на специалността:Технология на целулозата, хартията и опаковките
ЦПО:ЦПО към \"Институт по целулоза и хартия\" АД
Номер на лицензия:200412203 / 23.09.2004
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Красимир Савов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:ул. "Поручик Неделчо Бончев" №8
E-mail за контакти:office@ppibg.com
Телефон:02/9732880, 02/9732807
3450501 Сътрудник малък и среден бизнесгр. София28.05.202428.10.2024II СПК
Име на групата:3450501 Сътрудник малък и среден бизнес
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:345
Област на образование:Администрация и управление
Код на професията:345050
Име на професията:Сътрудник в малък и среден бизнес
Код на специалността:3450501
Име на специалността:Малък и среден бизнес
ЦПО:ЦПО към "Училище за бизнес компетенции" ЕООД
Номер на лицензия:200512301 / 25.01.2006
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Светлана Дренска
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София, ул. "Aнгиста" 6, Бизнес център Ангиста, ет.4 офис 2
E-mail за контакти:office@sbc.bg
Телефон:028221070, 0887457262
3450401 Сътрудник в бизнес услугигр. София29.06.202430.11.2024II СПК
Име на групата:3450401 Сътрудник в бизнес услуги
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:345
Област на образование:Администрация и управление
Код на професията:345040
Име на професията:Сътрудник в бизнес - услуги
Код на специалността:3450401
Име на специалността:Бизнес - услуги
ЦПО:ЦПО към "Училище за бизнес компетенции" ЕООД
Номер на лицензия:200512301 / 25.01.2006
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Светлана Дренска
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София, ул. "Aнгиста" 6, Бизнес център Ангиста, ет.4 офис 2
E-mail за контакти:office@sbc.bg
Телефон:028221070, 0887457262
345050 СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС - 2023гр. Банско04.06.202425.07.2024II СПК
Име на групата:Сътрудник в малък и среден бизнес - Банско - група 5
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:345
Област на образование:Администрация и управление
Код на професията:345050
Име на професията:Сътрудник в малък и среден бизнес
Код на специалността:3450501
Име на специалността:Малък и среден бизнес
ЦПО:ЦПО към “АИКБ Консулт” ЕООД
Номер на лицензия:200912788 / 09.10.2009
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Зорница Костадинова
Населено място на лицето:гр. Банско
Адрес за контакти:гр. София, ул. Тракия №15, партер
E-mail за контакти:z.kostadinova@bica-bg.org
Телефон:0884561393, 029633756
345050 СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС - 2023гр. Банско04.06.202425.07.2024II СПК
Име на групата:Сътрудник в малък и среден бизнес - Банско - група 5
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:345
Област на образование:Администрация и управление
Код на професията:345050
Име на професията:Сътрудник в малък и среден бизнес
Код на специалността:3450501
Име на специалността:Малък и среден бизнес
ЦПО:ЦПО към “АИКБ Консулт” ЕООД
Номер на лицензия:200912788 / 09.10.2009
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Зорница Костадинова
Населено място на лицето:гр. Банско
Адрес за контакти:гр. София, ул. Тракия №15, партер
E-mail за контакти:z.kostadinova@bica-bg.org
Телефон:0884561393, 029633756
345050 СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС - 2023гр. Банско04.06.202425.07.2024II СПК
Име на групата:Сътрудник в малък и среден бизнес - Банско - група 5
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:345
Област на образование:Администрация и управление
Код на професията:345050
Име на професията:Сътрудник в малък и среден бизнес
Код на специалността:3450501
Име на специалността:Малък и среден бизнес
ЦПО:ЦПО към “АИКБ Консулт” ЕООД
Номер на лицензия:200912788 / 09.10.2009
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Зорница Костадинова
Населено място на лицето:гр. Банско
Адрес за контакти:гр. София, ул. Тракия №15, партер
E-mail за контакти:z.kostadinova@bica-bg.org
Телефон:0884561393, 029633756
345050 СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС - 2023гр. Банско04.06.202425.07.2024II СПК
Име на групата:Сътрудник в малък и среден бизнес - Банско - група 5
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:345
Област на образование:Администрация и управление
Код на професията:345050
Име на професията:Сътрудник в малък и среден бизнес
Код на специалността:3450501
Име на специалността:Малък и среден бизнес
ЦПО:ЦПО към “АИКБ Консулт” ЕООД
Номер на лицензия:200912788 / 09.10.2009
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Зорница Костадинова
Населено място на лицето:гр. Банско
Адрес за контакти:гр. София, ул. Тракия №15, партер
E-mail за контакти:z.kostadinova@bica-bg.org
Телефон:0884561393, 029633756
346020 ОФИС СЕКРЕТАР - 2023гр. Силистра03.06.202425.07.2024II СПК
Име на групата:Офис - секретар - Силистра - група 30
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:346
Област на образование:Секретарски и административни офис дейности
Код на професията:346020
Име на професията:Офис - секретар
Код на специалността:3460201
Име на специалността:Административно обслужване
ЦПО:ЦПО към “АИКБ Консулт” ЕООД
Номер на лицензия:200912788 / 09.10.2009
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Зорница Костадинова
Населено място на лицето:гр. Силистра
Адрес за контакти:гр. София, ул. Тракия №15, партер
E-mail за контакти:z.kostadinova@bica-bg.org
Телефон:0884561393, 029633756
346020 ОФИС СЕКРЕТАР - 2023гр. Силистра03.06.202425.07.2024II СПК
Име на групата:Офис - секретар - Силистра - група 30
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:346
Област на образование:Секретарски и административни офис дейности
Код на професията:346020
Име на професията:Офис - секретар
Код на специалността:3460201
Име на специалността:Административно обслужване
ЦПО:ЦПО към “АИКБ Консулт” ЕООД
Номер на лицензия:200912788 / 09.10.2009
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Зорница Костадинова
Населено място на лицето:гр. Силистра
Адрес за контакти:гр. София, ул. Тракия №15, партер
E-mail за контакти:z.kostadinova@bica-bg.org
Телефон:0884561393, 029633756
346020 ОФИС СЕКРЕТАР - 2023гр. Силистра03.06.202425.07.2024II СПК
Име на групата:Офис - секретар - Силистра - група 30
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:346
Област на образование:Секретарски и административни офис дейности
Код на професията:346020
Име на професията:Офис - секретар
Код на специалността:3460201
Име на специалността:Административно обслужване
ЦПО:ЦПО към “АИКБ Консулт” ЕООД
Номер на лицензия:200912788 / 09.10.2009
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Зорница Костадинова
Населено място на лицето:гр. Силистра
Адрес за контакти:гр. София, ул. Тракия №15, партер
E-mail за контакти:z.kostadinova@bica-bg.org
Телефон:0884561393, 029633756
ТОВАРАЧНИ МАШИНИгр. Велико Търново01.08.202420.10.2024III СПК
Име на групата:Оператор на товароподемни кранове
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:521
Област на образование:Машиностроене, металообработване и металургия
Код на професията:521010
Име на професията:Машинен техник
Код на специалността:5210120
Име на специалността:Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството
ЦПО:ЦПО ТЕРРА към ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД
Номер на лицензия:2014121176 / 10.12.2014
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Тодорка Георгиева Лепкова
Населено място на лицето:гр. Велико Търново
Адрес за контакти:гр. Дебелец, общ. Велико Търновоул. "Индустриална зона" № 3
E-mail за контакти:rosbul@abv.bg
Телефон:+359 879 434 721, +359 6117 20 70
Валутен касиергр. Свищов30.05.202401.07.2024I СПК
Име на групата:Валутен касиер
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:345
Област на образование:Администрация и управление
Код на професията:345060
Име на професията:Касиер
Код на специалността:3450601
Име на специалността:Касиер
ЦПО:ЦПО към СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ"
Номер на лицензия:200512256 / 15.06.2005
Населено място на ЦПО:гр. Свищов
Лице за контакти:Доцент д-р Христо Сирашки
Населено място на лицето:гр. Свищов
Адрес за контакти:ул. Цар Борис I, № 1, Учебна база "Проф. Бъров", ЦПО
E-mail за контакти:cpo@uni-svishtov.bg
Телефон:0882552507, 0887523235
Новости при производството и търговията с целулози, хартии, картони и опаковкигр. София10.06.202428.06.2024III СПК
Име на групата:Новости при производството и търговията с целулози, хартии, картони и опаковки
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:524
Област на образование:Химични продукти и технологии
Код на професията:524010
Име на професията:Химик - технолог
Код на специалността:5240109
Име на специалността:Технология на целулозата, хартията и опаковките
ЦПО:ЦПО към \"Институт по целулоза и хартия\" АД
Номер на лицензия:200412203 / 23.09.2004
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Красимир Савов
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:ул. "Поручик Неделчо Бончев" №8
E-mail за контакти:office@ppibg.com
Телефон:02/9732880, 02/9732807
Финансов отчетникгр. Свищов31.05.202402.07.2024II СПК
Име на групата:Финансов отчетник
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:343
Област на образование:Финанси, банково и застрахователно дело
Код на професията:343020
Име на професията:Финансов отчетник
Код на специалността:3430201
Име на специалността:Финансова отчетност
ЦПО:ЦПО към СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ"
Номер на лицензия:200512256 / 15.06.2005
Населено място на ЦПО:гр. Свищов
Лице за контакти:Доцент д-р Христо Сирашки
Населено място на лицето:гр. Свищов
Адрес за контакти:ул. Цар Борис I, № 1, Учебна база "Проф. Бъров", ЦПО
E-mail за контакти:cpo@uni-svishtov.bg
Телефон:0882552507, 0887523235
Финансов отчетник 2024гр. Свищов03.06.202425.07.2024II СПК
Име на групата:Финансов отчетник - Свищов - група 17
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:343
Област на образование:Финанси, банково и застрахователно дело
Код на професията:343020
Име на професията:Финансов отчетник
Код на специалността:3430201
Име на специалността:Финансова отчетност
ЦПО:ЦПО към “АИКБ Консулт” ЕООД
Номер на лицензия:200912788 / 09.10.2009
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Зорница Костадинова
Населено място на лицето:гр. Свищов
Адрес за контакти:гр. София, ул. Тракия №15, партер
E-mail за контакти:z.kostadinova@bica-bg.org
Телефон:0884561393, 029633756
Икономист - информатик - 2024гр. София03.06.202417.09.2024III СПК
Име на групата:Икономист - информатик - София
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:482
Област на образование:Приложна информатика
Код на професията:482010
Име на професията:Икономист - информатик
Код на специалността:4820101
Име на специалността:Икономическа информатика
ЦПО:ЦПО към “АИКБ Консулт” ЕООД
Номер на лицензия:200912788 / 09.10.2009
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Зорница Костадинова
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:гр. София, ул. Тракия №15, партер
E-mail за контакти:z.kostadinova@bica-bg.org
Телефон:0884561393, 029633756
Оператор на компютър - 2024с. Браничево03.06.202422.07.2024I СПК
Име на групата:Оператор на компютър - Браничево - 2024
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:482
Област на образование:Приложна информатика
Код на професията:482030
Име на професията:Оператор на компютър
Код на специалността:4820301
Име на специалността:Текстообработване
ЦПО:ЦПО към "ВАЛ ПРОГРЕС КОНСУЛТ" ЕООД
Номер на лицензия:2018121467 / 12.12.2018
Населено място на ЦПО:гр. Враца
Лице за контакти:Валерия Петева Петрова
Населено място на лицето:с. Браничево
Адрес за контакти:София, Тракия 15
E-mail за контакти:valprogressconsult@gmail.com
Телефон: +359 884 049 013, +359 884 561 393
Оператор на компютър - 2024с. Браничево03.06.202422.07.2024I СПК
Име на групата:Оператор на компютър - Браничево - 2024
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:482
Област на образование:Приложна информатика
Код на професията:482030
Име на професията:Оператор на компютър
Код на специалността:4820301
Име на специалността:Текстообработване
ЦПО:ЦПО към "ВАЛ ПРОГРЕС КОНСУЛТ" ЕООД
Номер на лицензия:2018121467 / 12.12.2018
Населено място на ЦПО:гр. Враца
Лице за контакти:Валерия Петева Петрова
Населено място на лицето:с. Браничево
Адрес за контакти:София, Тракия 15
E-mail за контакти:valprogressconsult@gmail.com
Телефон: +359 884 049 013, +359 884 561 393
Оператор на компютър - 2024с. Браничево03.06.202422.07.2024I СПК
Име на групата:Оператор на компютър - Браничево - 2024
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:482
Област на образование:Приложна информатика
Код на професията:482030
Име на професията:Оператор на компютър
Код на специалността:4820301
Име на специалността:Текстообработване
ЦПО:ЦПО към "ВАЛ ПРОГРЕС КОНСУЛТ" ЕООД
Номер на лицензия:2018121467 / 12.12.2018
Населено място на ЦПО:гр. Враца
Лице за контакти:Валерия Петева Петрова
Населено място на лицето:с. Браничево
Адрес за контакти:София, Тракия 15
E-mail за контакти:valprogressconsult@gmail.com
Телефон: +359 884 049 013, +359 884 561 393
Оператор на компютър - 2024с. Браничево03.06.202422.07.2024I СПК
Име на групата:Оператор на компютър - Браничево - 2024
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:482
Област на образование:Приложна информатика
Код на професията:482030
Име на професията:Оператор на компютър
Код на специалността:4820301
Име на специалността:Текстообработване
ЦПО:ЦПО към "ВАЛ ПРОГРЕС КОНСУЛТ" ЕООД
Номер на лицензия:2018121467 / 12.12.2018
Населено място на ЦПО:гр. Враца
Лице за контакти:Валерия Петева Петрова
Населено място на лицето:с. Браничево
Адрес за контакти:София, Тракия 15
E-mail за контакти:valprogressconsult@gmail.com
Телефон: +359 884 049 013, +359 884 561 393
Оператор на компютър - 2024с. Браничево03.06.202422.07.2024I СПК
Име на групата:Оператор на компютър - Браничево - 2024
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:482
Област на образование:Приложна информатика
Код на професията:482030
Име на професията:Оператор на компютър
Код на специалността:4820301
Име на специалността:Текстообработване
ЦПО:ЦПО към "ВАЛ ПРОГРЕС КОНСУЛТ" ЕООД
Номер на лицензия:2018121467 / 12.12.2018
Населено място на ЦПО:гр. Враца
Лице за контакти:Валерия Петева Петрова
Населено място на лицето:с. Браничево
Адрес за контакти:София, Тракия 15
E-mail за контакти:valprogressconsult@gmail.com
Телефон: +359 884 049 013, +359 884 561 393
Оператор на компютър - 2024с. Браничево03.06.202422.07.2024I СПК
Име на групата:Оператор на компютър - Браничево - 2024
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:482
Област на образование:Приложна информатика
Код на професията:482030
Име на професията:Оператор на компютър
Код на специалността:4820301
Име на специалността:Текстообработване
ЦПО:ЦПО към "ВАЛ ПРОГРЕС КОНСУЛТ" ЕООД
Номер на лицензия:2018121467 / 12.12.2018
Населено място на ЦПО:гр. Враца
Лице за контакти:Валерия Петева Петрова
Населено място на лицето:с. Браничево
Адрес за контакти:София, Тракия 15
E-mail за контакти:valprogressconsult@gmail.com
Телефон: +359 884 049 013, +359 884 561 393
Оператор на компютър - 2024с. Браничево03.06.202422.07.2024I СПК
Име на групата:Оператор на компютър - Браничево - 2024
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:482
Област на образование:Приложна информатика
Код на професията:482030
Име на професията:Оператор на компютър
Код на специалността:4820301
Име на специалността:Текстообработване
ЦПО:ЦПО към "ВАЛ ПРОГРЕС КОНСУЛТ" ЕООД
Номер на лицензия:2018121467 / 12.12.2018
Населено място на ЦПО:гр. Враца
Лице за контакти:Валерия Петева Петрова
Населено място на лицето:с. Браничево
Адрес за контакти:София, Тракия 15
E-mail за контакти:valprogressconsult@gmail.com
Телефон: +359 884 049 013, +359 884 561 393
Оператор на компютър - 2024с. Браничево03.06.202422.07.2024I СПК
Име на групата:Оператор на компютър - Браничево - 2024
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:482
Област на образование:Приложна информатика
Код на професията:482030
Име на професията:Оператор на компютър
Код на специалността:4820301
Име на специалността:Текстообработване
ЦПО:ЦПО към "ВАЛ ПРОГРЕС КОНСУЛТ" ЕООД
Номер на лицензия:2018121467 / 12.12.2018
Населено място на ЦПО:гр. Враца
Лице за контакти:Валерия Петева Петрова
Населено място на лицето:с. Браничево
Адрес за контакти:София, Тракия 15
E-mail за контакти:valprogressconsult@gmail.com
Телефон: +359 884 049 013, +359 884 561 393
Оператор на компютър - 2024с. Браничево03.06.202422.07.2024I СПК
Име на групата:Оператор на компютър - Браничево - 2024
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:482
Област на образование:Приложна информатика
Код на професията:482030
Име на професията:Оператор на компютър
Код на специалността:4820301
Име на специалността:Текстообработване
ЦПО:ЦПО към "ВАЛ ПРОГРЕС КОНСУЛТ" ЕООД
Номер на лицензия:2018121467 / 12.12.2018
Населено място на ЦПО:гр. Враца
Лице за контакти:Валерия Петева Петрова
Населено място на лицето:с. Браничево
Адрес за контакти:София, Тракия 15
E-mail за контакти:valprogressconsult@gmail.com
Телефон: +359 884 049 013, +359 884 561 393
Камериер - 2024гр. Дългопол03.06.202422.07.2024I СПК
Име на групата:Камериер - Дългопол - 2024
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:811
Област на образование:Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
Код на професията:811030
Име на професията:Камериер
Код на специалността:8110301
Име на специалността:Хотелиерство
ЦПО:ЦПО към "ВАЛ ПРОГРЕС КОНСУЛТ" ЕООД
Номер на лицензия:2018121467 / 12.12.2018
Населено място на ЦПО:гр. Враца
Лице за контакти:Валерия Петева Петрова
Населено място на лицето:гр. Дългопол
Адрес за контакти:София, Тракия 15
E-mail за контакти:valprogressconsult@gmail.com
Телефон: +359 884 049 013, +359 884 561 393
Шлосер - 2024гр. Монтана03.06.202422.07.2024I СПК
Име на групата:Шлосер - Монтана - 2024
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:521
Област на образование:Машиностроене, металообработване и металургия
Код на професията:521110
Име на професията:Шлосер
Код на специалността:5211101
Име на специалността:Шлосерство
ЦПО:ЦПО към "ВАЛ ПРОГРЕС КОНСУЛТ" ЕООД
Номер на лицензия:2018121467 / 12.12.2018
Населено място на ЦПО:гр. Враца
Лице за контакти:Валерия Петева Петрова
Населено място на лицето:гр. Монтана
Адрес за контакти:София, Тракия 15
E-mail за контакти:valprogressconsult@gmail.com
Телефон: +359 884 049 013, +359 884 561 393
Готвач - 2024гр. Тервел03.06.202422.07.2024II СПК
Име на групата:Готвач - Тервел - 2024
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:811
Област на образование:Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
Код на професията:811070
Име на професията:Готвач
Код на специалността:8110701
Име на специалността:Производство на кулинарни изделия и напитки
ЦПО:ЦПО към "ВАЛ ПРОГРЕС КОНСУЛТ" ЕООД
Номер на лицензия:2018121467 / 12.12.2018
Населено място на ЦПО:гр. Враца
Лице за контакти:Валерия Петева Петрова
Населено място на лицето:гр. Тервел
Адрес за контакти:София, Тракия 15
E-mail за контакти:valprogressconsult@gmail.com
Телефон: +359 884 049 013, +359 884 561 393
Готвач - 2024гр. Тервел03.06.202422.07.2024II СПК
Име на групата:Готвач - Тервел - 2024
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:811
Област на образование:Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
Код на професията:811070
Име на професията:Готвач
Код на специалността:8110701
Име на специалността:Производство на кулинарни изделия и напитки
ЦПО:ЦПО към "ВАЛ ПРОГРЕС КОНСУЛТ" ЕООД
Номер на лицензия:2018121467 / 12.12.2018
Населено място на ЦПО:гр. Враца
Лице за контакти:Валерия Петева Петрова
Населено място на лицето:гр. Тервел
Адрес за контакти:София, Тракия 15
E-mail за контакти:valprogressconsult@gmail.com
Телефон: +359 884 049 013, +359 884 561 393
Помощник-инструктор по фитнес - 2024гр. Благоевград04.06.202418.09.2024III СПК
Име на групата:Помощник-инструктор по фитнес - Благоевград - група 4
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:813
Област на образование:Спорт
Код на професията:813090
Име на професията:Помощник-инструктор по фитнес
Код на специалността:8130901
Име на специалността:Фитнес
ЦПО:ЦПО към “АИКБ Консулт” ЕООД
Номер на лицензия:200912788 / 09.10.2009
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Зорница Костадинова
Населено място на лицето:гр. Благоевград
Адрес за контакти:гр. София, ул. Тракия №15, партер
E-mail за контакти:z.kostadinova@bica-bg.org
Телефон:0884561393, 029633756
Заварчик - 2024гр. Бургас03.06.202422.07.2024I СПК
Име на групата:Заварчик - Бургас - 2024
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:521
Област на образование:Машиностроене, металообработване и металургия
Код на професията:521090
Име на професията:Заварчик
Код на специалността:5210901
Име на специалността:Заваряване
ЦПО:ЦПО към "ВАЛ ПРОГРЕС КОНСУЛТ" ЕООД
Номер на лицензия:2018121467 / 12.12.2018
Населено място на ЦПО:гр. Враца
Лице за контакти:Валерия Петева Петрова
Населено място на лицето:гр. Бургас
Адрес за контакти:София, Тракия 15
E-mail за контакти:valprogressconsult@gmail.com
Телефон: +359 884 049 013, +359 884 561 393
Стругар - 2024гр. Бяла Слатина03.06.202422.07.2024I СПК
Име на групата:Стругар - Бяла Слатина - 2024
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:521
Област на образование:Машиностроене, металообработване и металургия
Код на професията:521100
Име на професията:Стругар
Код на специалността:5211001
Име на специалността:Стругарство
ЦПО:ЦПО към "ВАЛ ПРОГРЕС КОНСУЛТ" ЕООД
Номер на лицензия:2018121467 / 12.12.2018
Населено място на ЦПО:гр. Враца
Лице за контакти:Валерия Петева Петрова
Населено място на лицето:гр. Бяла Слатина
Адрес за контакти:София, Тракия 15
E-mail за контакти:valprogressconsult@gmail.com
Телефон: +359 884 049 013, +359 884 561 393
Електромонтьор - 2024гр. Бургас03.06.202425.07.2024II СПК
Име на групата:Електромонтьор - Бургас - група 10
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:522
Област на образование:Електротехника и енергетика
Код на професията:522020
Име на професията:Електромонтьор
Код на специалността:5220201
Име на специалността:Електрически машини и апарати
ЦПО:ЦПО към "АПИА ТЕХ" ЕООД
Номер на лицензия:2019121470 / 15.01.2019
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Зорница Костадинова
Населено място на лицето:гр. Бургас
Адрес за контакти:град София, ул. Тракия № 15
E-mail за контакти:apiatexeducation@gmail.com
Телефон:0884561393, 029065681
Електромонтьор - 2024гр. Бургас03.06.202425.07.2024II СПК
Име на групата:Електромонтьор - Бургас - група 10
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:522
Област на образование:Електротехника и енергетика
Код на професията:522020
Име на професията:Електромонтьор
Код на специалността:5220201
Име на специалността:Електрически машини и апарати
ЦПО:ЦПО към "АПИА ТЕХ" ЕООД
Номер на лицензия:2019121470 / 15.01.2019
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Зорница Костадинова
Населено място на лицето:гр. Бургас
Адрес за контакти:град София, ул. Тракия № 15
E-mail за контакти:apiatexeducation@gmail.com
Телефон:0884561393, 029065681
Електромонтьор - 2024гр. Бургас03.06.202425.07.2024II СПК
Име на групата:Електромонтьор - Бургас - група 10
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:522
Област на образование:Електротехника и енергетика
Код на професията:522020
Име на професията:Електромонтьор
Код на специалността:5220201
Име на специалността:Електрически машини и апарати
ЦПО:ЦПО към "АПИА ТЕХ" ЕООД
Номер на лицензия:2019121470 / 15.01.2019
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Зорница Костадинова
Населено място на лицето:гр. Бургас
Адрес за контакти:град София, ул. Тракия № 15
E-mail за контакти:apiatexeducation@gmail.com
Телефон:0884561393, 029065681
Работник в ЗХР - 2024гр. Банско03.06.202422.07.2024I СПК
Име на групата:Работник в ЗХР - Банско 2024
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:811
Област на образование:Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
Код на професията:811090
Име на професията:Работник в заведенията за хранене и развлечения
Код на специалността:8110901
Име на специалността:Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения
ЦПО:ЦПО към "ВАЛ ПРОГРЕС КОНСУЛТ" ЕООД
Номер на лицензия:2018121467 / 12.12.2018
Населено място на ЦПО:гр. Враца
Лице за контакти:Валерия Петева Петрова
Населено място на лицето:гр. Банско
Адрес за контакти:София, Тракия 15
E-mail за контакти:valprogressconsult@gmail.com
Телефон: +359 884 049 013, +359 884 561 393
Работник в ЗХР - 2024гр. Банско03.06.202422.07.2024I СПК
Име на групата:Работник в ЗХР - Банско 2024
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:811
Област на образование:Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
Код на професията:811090
Име на професията:Работник в заведенията за хранене и развлечения
Код на специалността:8110901
Име на специалността:Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения
ЦПО:ЦПО към "ВАЛ ПРОГРЕС КОНСУЛТ" ЕООД
Номер на лицензия:2018121467 / 12.12.2018
Населено място на ЦПО:гр. Враца
Лице за контакти:Валерия Петева Петрова
Населено място на лицето:гр. Банско
Адрес за контакти:София, Тракия 15
E-mail за контакти:valprogressconsult@gmail.com
Телефон: +359 884 049 013, +359 884 561 393
Работник в ЗХР - 2024гр. Банско03.06.202422.07.2024I СПК
Име на групата:Работник в ЗХР - Банско 2024
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:811
Област на образование:Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
Код на професията:811090
Име на професията:Работник в заведенията за хранене и развлечения
Код на специалността:8110901
Име на специалността:Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения
ЦПО:ЦПО към "ВАЛ ПРОГРЕС КОНСУЛТ" ЕООД
Номер на лицензия:2018121467 / 12.12.2018
Населено място на ЦПО:гр. Враца
Лице за контакти:Валерия Петева Петрова
Населено място на лицето:гр. Банско
Адрес за контакти:София, Тракия 15
E-mail за контакти:valprogressconsult@gmail.com
Телефон: +359 884 049 013, +359 884 561 393
Работник в ЗХР - 2024гр. Банско03.06.202422.07.2024I СПК
Име на групата:Работник в ЗХР - Банско 2024
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:811
Област на образование:Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
Код на професията:811090
Име на професията:Работник в заведенията за хранене и развлечения
Код на специалността:8110901
Име на специалността:Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения
ЦПО:ЦПО към "ВАЛ ПРОГРЕС КОНСУЛТ" ЕООД
Номер на лицензия:2018121467 / 12.12.2018
Населено място на ЦПО:гр. Враца
Лице за контакти:Валерия Петева Петрова
Населено място на лицето:гр. Банско
Адрес за контакти:София, Тракия 15
E-mail за контакти:valprogressconsult@gmail.com
Телефон: +359 884 049 013, +359 884 561 393
Работник в ЗХР - 2024гр. Банско03.06.202422.07.2024I СПК
Име на групата:Работник в ЗХР - Банско 2024
Вид на обучението:Професионално обучение за придобиване на СПК
Код на област на образование:811
Област на образование:Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
Код на професията:811090
Име на професията:Работник в заведенията за хранене и развлечения
Код на специалността:8110901
Име на специалността:Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения
ЦПО:ЦПО към "ВАЛ ПРОГРЕС КОНСУЛТ" ЕООД
Номер на лицензия:2018121467 / 12.12.2018
Населено място на ЦПО:гр. Враца
Лице за контакти:Валерия Петева Петрова
Населено място на лицето:гр. Банско
Адрес за контакти:София, Тракия 15
E-mail за контакти:valprogressconsult@gmail.com
Телефон: +359 884 049 013, +359 884 561 393
Project managementгр. София29.05.202410.07.2024III СПК
Име на групата:Project management 29.05.2024
Вид на обучението:Професионално обучение по част от професия
Код на област на образование:346
Област на образование:Секретарски и административни офис дейности
Код на професията:346010
Име на професията:Офис - мениджър
Код на специалността:3460101
Име на специалността:Бизнес - администрация
ЦПО:ЦПО към Нет Ит ЕООД
Номер на лицензия:2014121136 / 03.07.2014
Населено място на ЦПО:гр. София
Лице за контакти:Симона Костадинова-Петрова
Населено място на лицето:гр. София
Адрес за контакти:Бул."Александър Малинов " № 51, етаж 7
E-mail за контакти:info@hpb.bg
Телефон:070016004, 0884078155