Годишна информация за дейността на ЦПО

На основание чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение лицензираните ЦПО всяка година до 31 януари следва да представят чрез информационната система на НАПОО годишна информация за дейността си за предходната година.

Годишен анализ за дейността на ЦПО/ЦИПО за 2015 г.
Годишен анализ за дейността на ЦПО/ЦИПО за 2016 г.
Годишен анализ на данните от годишните доклади за самооценка на качеството на ЦПО и ЦИПО за 2016 г.
Годишен анализ за дейността на ЦПО/ЦИПО за 2017 г.
Годишен анализ на данните от годишните доклади за самооценка на качеството на ЦПО и ЦИПО за 2017 г.
Годишен анализ за дейността на ЦПО/ЦИПО за 2018 г
Годишен анализ от данните от годишните доклади за самооценка на качеството на ЦПО и ЦИПО за 2018 г.
Годишен анализ за дейността на ЦПО/ЦИПО за 2019 г.
Презентация за дейността на ЦПО/ЦИПО за 2019 г.
Годишен анализ от данните от годишните доклади за самооценка на качеството на ЦПО и ЦИПО за 2019 г.
Презентация от данните от годишните доклади за самооценка на качеството на ЦПО и ЦИПО за 2019 г.
Годишен анализ за дейността на ЦПО/ЦИПО за 2020 г.
Презентация за дейността на ЦПО/ЦИПО за 2020 г.
Годишен анализ от данните от годишните доклади за самооценка на качеството на ЦПО и ЦИПО за 2020 г.
Презентация от данните от годишните доклади за самооценка на качеството на ЦПО и ЦИПО за 2020 г.
Годишен анализ от данните от годишните доклади за самооценка на качеството на ЦПО и ЦИПО за 2021 г.
Годишен анализ от данните от годишните доклади за самооценка на качеството на ЦПО и ЦИПО за 2022 г.
Годишен анализ за дейността на ЦПО/ЦИПО за 2022 г.