Годишна информация за дейността на ЦПО

На основание чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение лицензираните ЦПО всяка година до 31 януари следва да представят чрез информационната система на НАПОО годишна информация за дейността си за предходната година.

Годишен анализ за дейността на ЦПО/ЦИПО за 2015 г.

Годишен анализ за дейността на ЦПО/ЦИПО за 2016 г.

Годишен анализ на данните от годишните доклади за самооценка на качеството на ЦПО и ЦИПО за 2016 г.

Годишен анализ за дейността на ЦПО/ЦИПО за 2017 г.

Годишен анализ на данните от годишните доклади за самооценка на качеството на ЦПО и ЦИПО за 2017 г.

Годишен анализ за дейността на ЦПО/ЦИПО за 2018 г

Годишен анализ от данните от годишните доклади за самооценка на качеството на ЦПО и ЦИПО за 2018 г.

Годишен анализ за дейността на ЦПО/ЦИПО за 2019 г.

Презентация за дейността на ЦПО/ЦИПО за 2019 г.

Годишен анализ от данните от годишните доклади за самооценка на качеството на ЦПО и ЦИПО за 2019 г.

Презентация от данните от годишните доклади за самооценка на качеството на ЦПО и ЦИПО за 2019 г.

Годишен анализ за дейността на ЦПО/ЦИПО за 2020 г.

Презентация за дейността на ЦПО/ЦИПО за 2020 г.

Годишен анализ от данните от годишните доклади за самооценка на качеството на ЦПО и ЦИПО за 2020 г.

Презентация от данните от годишните доклади за самооценка на качеството на ЦПО и ЦИПО за 2020 г.

Годишен анализ от данните от годишните доклади за самооценка на качеството на ЦПО и ЦИПО за 2021 г.

Годишен анализ за дейността на ЦПО/ЦИПО за 2021 г.


● Публикувано на 30.03.2015 ● Последна редакция 05.07.2022●