Годишна информация за дейността на ЦПО

На основание чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение лицензираните ЦПО всяка година до 31 януари следва да представят чрез информационната система на НАПОО годишна информация за дейността си за предходната година.

2015
Годишен анализ за дейността на ЦПО/ЦИПО за 2015 г.

2016
Годишен анализ за дейността на ЦПО/ЦИПО за 2016 г.
Годишен анализ на данните от годишните доклади за самооценка на качеството на ЦПО и ЦИПО за 2016 г.

2017
Годишен анализ за дейността на ЦПО/ЦИПО за 2017 г.
Годишен анализ на данните от годишните доклади за самооценка на качеството на ЦПО и ЦИПО за 2017 г.

2018
Годишен анализ за дейността на ЦПО/ЦИПО за 2018 г
Годишен анализ от данните от годишните доклади за самооценка на качеството на ЦПО и ЦИПО за 2018 г.

2019
Годишен анализ за дейността на ЦПО/ЦИПО за 2019 г.
Презентация за дейността на ЦПО/ЦИПО за 2019 г.
Годишен анализ от данните от годишните доклади за самооценка на качеството на ЦПО и ЦИПО за 2019 г.
Презентация от данните от годишните доклади за самооценка на качеството на ЦПО и ЦИПО за 2019 г.

2020
Годишен анализ за дейността на ЦПО/ЦИПО за 2020 г.
Презентация за дейността на ЦПО/ЦИПО за 2020 г.
Годишен анализ от данните от годишните доклади за самооценка на качеството на ЦПО и ЦИПО за 2020 г.
Презентация от данните от годишните доклади за самооценка на качеството на ЦПО и ЦИПО за 2020 г.

2021
Годишен анализ за дейността на ЦПО/ЦИПО за 2021 г.
Годишен анализ от данните от годишните доклади за самооценка на качеството на ЦПО и ЦИПО за 2021 г.

2022
Годишен анализ за дейността на ЦПО/ЦИПО за 2022 г.
Годишен анализ от данните от годишните доклади за самооценка на качеството на ЦПО и ЦИПО за 2022 г.