Годишна информация за дейността на ЦПО

На основание чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение лицензираните ЦПО всяка година до 31 януари следва да представят чрез информационната система на НАПОО годишна информация за дейността си за предходната година.

Годишен анализ за дейността на ЦПО/ЦИПО за 2015 г.

Годишен анализ за дейността на ЦПО/ЦИПО за 2016 г.

Годишен анализ за дейността на ЦПО/ЦИПО за 2017 г.

Годишен анализ за дейността на ЦПО/ЦИПО за 2018 г


● Публикувано на 30.03.2015 ● Последна редакция 02.06.2020●