Проекти на ДОС

345040 Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Сътрудник в бизнес услуги” – 2023 (проект)

345050 Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Сътрудник в малък и среден бизнес” – 2023 (проект)

524090 Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Работник в полимерните производства” – 2023 (проект)

525050 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията “Техник по подемно – транспортна техника”-2020 (проект)

725030 Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Техник по ортопедична техника” – 2023 (проект)

762060 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Приемен родител“ – 2015 (проект, приет от УС на НАПОО)

813 СПОРТ