Текущи национални проекти

Курсовете за фризьори и козметици – в топ 5 на обучението на възрастни у нас

Съществува възможност работници с умения в различни професии, но без професионална квалификация за тях, да получат легален документ, без да учат
За поредна година професиите от професионално направление „Фризьорски и козметични услуги“ са в топ 5 на най-предпочитаните за обучение на възрастни лица над 16… Пълен текст »


Публикувано на: 01.12.2020

Пресконференция по проект „Качество и ефективност“

На 19 ноември 2020 г. с участието на Емилияна Димитрова, председател на НАПОО и Зорница Русинова, зам. министър на труда и социалната политика се проведе встъпителна пресконференция по проект „Качество и… Пълен текст »


Публикувано на: 19.11.2020

НАПОО започва изпълнението на проект „Качеството и ефективност“

Проектът на Националната агенция за професионално образование и обучение се изпълнява в партньорство с Министерство на труда и социалната политика и Агенция по заетостта по договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Пълен текст »


Публикувано на: 10.01.2020