Текущи национални проекти

НАПОО е партньор на Министерство на образованието и науката в изпълнението на проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“
Проектът се изпълнява в рамките на Програма „Образование“ 2021 – 2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR001-3.001 „Модернизиране на професионалното образование и
QE

Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) успешно завърши проект  „Качество и ефективност“, изпълняван в партньорство с Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Агенцията по заетостта (АЗ). Ето някои от резултатите от проекта „Качество и ефективност“: Надградена информационна система на НАПОО с нови функционалности Разработен и внедрен актуализиран модел за последващ контрол Разработен и апробиран модел за мониторинг на качеството в професионалното обучение Разработен и апробиран модел за мониторинг на компетентностите и външно независимо
paramedic

В рамките на проект „Качество и ефективност“ е изготвен видеоклип за професионалното обучение по професия „Парамедик“, в който чрез ефектни демонстрации на учебни практики и мотивиращи лични послания от обучавани лица са представени интересни аспекти на квалификацията в лицензиран център за професионално
Pannel

В рамките на заключителната Национална конференция „Качество на професионалното обучение – търси, сравни и избери!“ по проект „Качество и ефективност“, която се проведе на 26 септември 2023 г., се състоя дискусионен панел на тема „Професионалното обучение на възрастни в страната – актуално състояние и перспективи за развитие“
conf1

На 26 септември 2023 г. се проведе заключителната Национална конференция „Качество на професионалното обучение – търси, сравни и избери!“ по проект „Качество и ефективност“, която включваше: дискусионен панел на тема „Професионалното обучение на възрастни в страната – актуално състояние и перспективи за

Надградената информационна система на НАПОО ще улеснява гражданите, обучителните центрове и администрацията в  реализацията на качествено и ефективно професионално обучение у насДо м. септември 2023 година повече от 28 000 българи са завършили курсове за квалификация и

На националната конференция „КАЧЕСТВО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ – ТЪРСИ, СРАВНИ, ИЗБЕРИ“ на 26.09.2023 г. ще бъдат представени резултатите по проект „Качество и ефективност“ и ще бъдат връчени награди на лицензирани центрове, които при извършения последващ контрол от НАПОО през 2023
navet-quality-and-efficiency

Във връзка с изпълнение на проект „Качество и ефективност“, НАПОО организира Национална конференция, която ще се проведе в София през септември 2023 г. Ще бъдат поканени представители на държавни институции, социални партньори, ЦПО, медии и др. Моля, ако имате желание да участвате със свой щанд на
NAPOO-news

Уважаеми представители на ЦПО и ЦИПО,За работата в новата ИС на НАПОО следва всеки лицензиран център да упълномощи едно лице за администратор. Администраторът от ЦПО/ЦИПО ще въвежда и ще дава права на другите потребители в това ЦПО/ЦИПО. Ако не определите лице за
navet-quality-and-efficiency

Уважаеми представители на ЦПО и ЦИПО, Първите дати, обявени за провеждане на обучение за работа с новата ИС на НАПОО, разработена по проект „Качество и ефективност“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ вече са запълнени. Обявяваме датите за обучение на
navet-quality-and-efficiency

Уважаеми представители на ЦПО и ЦИПО, Предстои провеждане на обучение за работа с новата ИС на НАПОО, разработена по проект „Качество и ефективност”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”. Обучители ще бъдат представители на разработчика на системата – СМ-Индекс
ISNAVET

В периода 09-15.03.2023 г. се получиха над 150 отговора на публикуваната в сайта на НАПОО анкета за продуктово тестване на ИС на НАПОО, която е процес на разработване. Преобладаващата част от коментарите подкрепят промените в ИС на НАПОО. Публикуваме част от направените предложения и
NAPOO-news

В рамките на проект BG05M9OP001-3.020-0001-C01 „Качество и ефективност“, в момента се разработва нова подобрена информационна система (ИС) на НАПОО. Целта е надграждане и модернизация на съществуващата система на НАПОО и предлаганите чрез нея услуги, привеждането ѝ в съответствие с нормативната уредба за електронно управление в Р

В рамките на инициативата „Малки истории за професионалното образование и обучение“ бяха събрани над 70 кратки изложения, повечето от които представящи успехите на обучавани лица, приели придобиването на професионална квалификация като път към оптимална личностна реализация. По пет от историите, които се отличиха със своя емоционален

В рамките на инициативата „Малки истории за професионалното образование и обучение“ бяха събрани над 70 кратки изложения, повечето от които представящи успехите на обучавани лица, приели придобиването на професионална квалификация като път към оптимална личностна реализация. По пет от историите, които се отличиха със своя емоционален
OPR4R

Завърши дейността по апробиране на модела за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение, чрез външно независимо оценяване на резултатите. Резултатите са: – Учреден  секторен съвет за квалификация (ССК) „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ – съставен от експерти и представители на институции и

В рамките на инициативата „Малки истории за професионалното образование и обучение“ бяха събрани над 70 кратки изложения, повечето от които представящи успехите на обучавани лица, приели придобиването на професионална квалификация като път към оптимална личностна реализация. По пет от историите, които се отличиха със своя емоционален

В рамките на инициативата „Малки истории за професионалното образование и обучение“ бяха събрани над 70 кратки изложения, повечето от които представящи успехите на обучавани лица, приели придобиването на професионална квалификация като път към оптимална личностна реализация. По пет от историите, които се отличиха със своя емоционален

В рамките на инициативата “Малки истории за професионалното образование и обучение” бяха събрани над 70 кратки изложения, повечето от които представящи успехите на обучавани лица, приели придобиването на професионална квалификация като път към оптимална личностна реализация. По пет от историите, които се отличиха със своя емоционален

На 27 октомври 2022 г. се проведе Национална конференция „Професионално обучение и кариерно развитие – малки истории за големи успехи“, която включваше: дискусионен панел за предизвикателствата пред системата за професионално обучение на възрастни; премиера на два от видеофилмите, заснети по „малките

Инициативата „Малка история за професионалното обучение“ събра около 70 истории, изпратени от граждани, ЦПО, работодатели, социални партньори, служители в Агенция по заетостта. Малките истории разказват за: – лица с успешно кариерно и личностно развитие след като са придобили квалификация в
navet-quality-and-efficiency

Героят на нашата история се казва Милен, млад, енергичен мъж, с амбиция да успее в живота и своята  професия. Воден от страстта си към техниката и машините и със самочувствие, че е добре подготвен в  професионалната гимназия има късмет да попадне в  една от най-старите фирми в града на липите с повече от 100 годишна
navet-quality-and-efficiency

В няколко поредни публикации ще Ви представим  вълнуващи личности, които не само могат да популяризират по привлекателен начин професионалното обучение, но и истински „горят“ в професиите, които представляват. И ако е вярно, че човек не е това, което работи, за тях можем да кажем: техните професии са
navet-quality-and-efficiency

Аз съм Александра и учих в програма по дигитален маркетинг в ЦПО в преломен момент за мен. По професия съм журналист и имам над 13 години стаж по специалността. След две поредни майчинства и три деца, започнах отново да си търся работа и да проучвам подробно какво предлага трудовият
navet-quality-and-efficiency

Историята, която днес публикуваме е за Юнал, който завършва курс  по автомобилна мехатроника. В инициативата на НАПОО „Малки истории за ПО“ продължават да пристигат малки  истории. Продължаваме да ги публикуваме. Засега със сменени имена и градове. До края на месеца  събираме малки
navet-quality-and-efficiency

Историята, която днес публикуваме е за участник в курс за сътрудник в малък и среден бизнес. В инициативата на НАПОО „Малки истории за ПО“ пристигнаха над 30 истории. Ще публикуваме някои от тях. Имената и градовете разбира се са сменени. Изборът на
navet-quality-and-efficiency

Историята, която днес публикуваме е за участник в курс за заварчици. В инициативата на НАПОО „Малки истории за ПО“ пристигнаха над 30 истории. Ще публикуваме някои от тях. Имената и градовете разбира се са сменени. Изборът на истории, по които ще се направят видеоклипчета
navet-quality-and-efficiency

В инициативата на НАПОО „Малки истории за ПО“ вече пристигнаха над 30 истории. Някои са с един герой, други са с много герои. Ще започнем да ги публикуваме. Имената са сменени, защото не от всеки е получено разрешение за публикуване на историята
OPR4R

  Във връзка с изпълнение на проект „Качество и ефективност“, Националната агенция за професионално образование и обучение организира кампания за популяризиране на дейността на лицензираните центрове за професионално обучение.„Малки истории за ПО“ следва да представят примери за:
image_training

На съвместно обучение служители от НАПОО, МТСП и АЗ обсъдиха разработените по проект “Качество и ефективност” два модела: 1.за мониторинг и контрол на качеството на професионалното обучение, предоставяно от центровете за професионално обучение 2.за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално
OPR4R

Обявление за свободна позиция за длъжност „Шофьор“,  1 бр. в Национална агенция за професионално образование и обучение съгласно изпълнението на Дейност 3 в рамките на проект „Качество и ефективност“ по договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 от 08.01.2020
SSK_2

В рамките на проект „Качество и ефективност“ Националната агенция за професионално образование и обучение възложи на Международен институт по мениджмънт (в изпълнение на договор между НАПОО и МИМ) да осъществи апробиране на модела за мониторинг на компетенциите чрез външно независимо
OPR4R

Уважаеми представители на ЦПО,  НАПОО изпълнява проект „Качество и ефективност“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чиято цел е подобряване на предоставяните от агенцията услуги, на които Вие, представителите на ЦПО, както и Вашите клиенти (кандидати за
navet-quality-and-efficiency

Обявление за свободни позиции за длъжност „Експерт, програми и проекти“, с код по НКПД: 2422 6004, 3 бр. в НАПОО в изпълнението на проект „Качество и ефективност“ по договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 от 08.01.2020

Обявление за свободни позиции за длъжност „ИТ експерт“ (код по НКПД 2519-6003 Специалист, координатор информационни технологии) – 1 бр. в Национална агенция за професионално образование и обучение в изпълнението на проект „Качество и ефективност“ по договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 по процедура BG05M90P001-3.020 ‚,Подобряване качеството и ефективността на услугите за професионално обучение“ по Оперативна програма „Развитие на човешките

Проект „Качество и ефективност“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 Предмет на услугата „Апробиране на модела за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение, чрез външно независимо оценяване на резултатите и тестване на модела „секторен съвет за

  На 17.01.2022 г. беше сключен договор между НАПОО и „СМ-Индекс“ ДЗЗД за изпълнение на  обществена поръчка с предмет „Разработване, внедряване, тестване и поддръжка на софтуер на НАПОО, вкл. нови функционалности и актуализиране интеграцията между системата за документооборот и Информационната система на НАПОО по проект: „Качество и

На националната конференция „Добрите практики в  професионалното обучение“, проведена от НАПОО онлайн, беше представен опитът на  17 центъра за професионално обучение, техните курсисти и партньори работодатели. В инициативата, обявена на 10 август 2021 г., постъпиха общо 26 предложения с добри

На 21 октомври 2021 г. /четвъртък/ от 10:00 чaса чрез ZOOM платформа ще бъдат обявени резултатите и представени участниците в инициативата на  НАПОО „Добри практики в професионалното обучение“. В програмата е предвидено представяне и обсъждане на процеса по осигуряване на качество на професионалното обучение в

В рамките на инициативата „Добри практики в професионалното обучение“, в НАПОО са получени 26 предложения в трите категории на инициативата. В категория „Добри практики в лицензираните центрове за професионално обучение (ЦПО) – 18 бр. номинации: ЦПО към “СофтУни

Обявление за свободни позиции за длъжност „Експерт, програми и проекти“, с код по НКПД: 2422 6004, 2 бр. в Национална агенция за професионално образование и обучение в изпълнението на проект „Качество и ефективност“ по договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 от 08.01.2020

С цел популяризиране на професионалното обучение в ЦПО се организира кампания за добри практики в лицензираните центрове за професионално обучение в следните категории: Добри практики в лицензираните центрове за професионално обучение (ЦПО) – поканаУспешно партньорство между работодател и лицензиран ЦПО

Представяме на Вашето внимание междинни резултати от проведеното проучване относно реализацията и удовлетвореността на обучаемите лица, както и за възможностите за участие във външно независимо оценяване на придобитите знания, умения и компетентности. Екипът на НАПОО изказва благодарност на всички участници в

Обява за избор на изпълнител на услуга с предмет „Услуга по изработване на аудиоспотове и видеоклипове за информиране и мотивиране на гражданите за възможностите за професионално обучение“ по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП по проект „Качество и ефективност”

НАПОО разработва модел за мониторинг на качеството на професионалното обучение в центровете за професионално обучение, включващ проследяване на реализацията на завършилите обучение и удовлетвореността им – тяхната и тази на работодателите. За подобряване на заложените мерки и индикатори в модела за мониторинг е важно да се проучи и отрази мнението и нагласите на

Националната агенция за професионално образование и обучение разработва модел за мониторинг на качеството на професионалното обучение в ЦПО, който включва проследяване на реализацията и удовлетвореността на обучаваните лица и на техните работодатели. Изработеният инструментариум ще бъде интегриран в модула за самооценяване на качеството в ИС на НАПОО с цел поддържане на система за управление на качеството в ЦПО и автоматизиране изготвянето на доклади за самооценяване на
navet-quality-and-efficiency

На работна среща на 10.06.2021 г. в Министерство на труда и социалната политика експерти от НАПОО, МТСП и АЗ обсъдиха постигнатите до момента резултати по проект „Качество и ефективност“:
– Модел за мониторинг и контрол на качеството на професионалното
navet-quality-and-efficiency

Обява за избор на изпълнител на услуга с предмет Дизайн, предпечат и печат на брошури по проект „Качество и ефективност”1. Въведение
1.1. Информация за проекта
Проект „Качество и ефективност“, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
лого на проект Качество и ефективност

Проучване на Националната агенция за професионално обучение и образование показва, че всеки трети обучаван очаква курсът за професионална квалификация да му помогне да подобри доходите си или да намери нова работа Всеки шести българин не се притеснява да се яви на

Моделът за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение се разглежда като процес на оценка на постигнати резултати и нивото на владеене на конкретна компетентност. Прилагането на модела дава възможност чрез изследване на поведението в реална работна среда на наетите

Моделът за мониторинг и контрол на качеството на професионалното обучение, предоставяно от центровете за професионално обучение е разработен в изпълнение на проект „Качество и ефективност“, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален

В НАПОО са назначени експерти по извънщатно разписание в изпълнение на Дейност 3 „Апробиране на модела за мониторинг и последващ контрол, включително чрез неговото осигуряване с човешки ресурси, подобряване на информационното осигуряване и техническа обезпеченост“ по проект „Качество и ефективност“. Основните задължения на експертите включват участие в осъществявания последващ контрол на ЦПО и в подготовката на информационни материали за

Публикувана е процедура за избор на изпълнител по ЗОП (https://app.eop.bg/today/110132) за надграждане на ИС на НАПОО  с предмет „Разработване, внедряване, тестване и поддръжка на софтуер на НАПОО, вкл. нови функционалности и актуализиране интеграцията между системата за документооборот и Информационната система на НАПОО по проект „Качество и

В периода юни-юли 2020 г. в рамките на проект „Качество и ефективност“, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01, е извършено представително проучване сред представителите на  основните целеви групи и заинтересованите страни: обучаващи се лица, лицензирани ЦПО и ЦИПО, работодатели, работодателски организации, институции, имащи пряко отношение към професионалното обучение –

Съществува възможност работници с умения в различни професии, но без професионална квалификация за тях, да получат легален документ, без да учат За поредна година професиите от професионално направление „Фризьорски и козметични услуги“ са в топ 5 на най-предпочитаните за обучение на възрастни лица над 16

На 19 ноември 2020 г. с участието на Емилияна Димитрова, председател на НАПОО и Зорница Русинова, зам. министър на труда и социалната политика се проведе встъпителна пресконференция по проект „Качество и ефективност“, договор  BG05M9OP001-3.020-0001-C01, финансиран от  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Проектът на Националната агенция за професионално образование и обучение се изпълнява в партньорство с Министерство на труда и социалната политика и Агенция по заетостта по договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура BG05M90P001-3.020 ‚,Подобряване качеството и ефективността на услугите за професионално обучение“Общата стойност на проекта е 2 000 000