Текущи национални проекти

Нова подобрена информационна система на НАПОО

NAPOO-news

В рамките на проект BG05M9OP001-3.020-0001-C01 „Качество и ефективност“, в момента се разработва нова подобрена информационна система (ИС) на НАПОО.
Целта е надграждане и модернизация на съществуващата система на НАПОО и предлаганите чрез нея… Пълен текст »


Публикувано на: 09.03.2023

Малки истории за професионалното образование и обучение

MedSestra

В рамките на инициативата „Малки истории за професионалното образование и обучение“ бяха събрани над 70 кратки изложения, повечето от които представящи успехите на обучавани лица, приели придобиването на професионална квалификация като път към оптимална личностна… Пълен текст »


Публикувано на: 30.12.2022

Малки истории за професионалното образование и обучение

welder

В рамките на инициативата „Малки истории за професионалното образование и обучение“ бяха събрани над 70 кратки изложения, повечето от които представящи успехите на обучавани лица, приели придобиването на професионална квалификация като път към оптимална личностна… Пълен текст »


Публикувано на: 22.12.2022

Резултати от апробиране на модела за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение, чрез външно независимо оценяване на резултатите

OPR4R

Завърши дейността по апробиране на модела за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение, чрез външно независимо оценяване на резултатите.
Резултатите са:
– Учреден  секторен съвет за квалификация (ССК)… Пълен текст »


Публикувано на: 13.12.2022

Малки истории за професионалното образование и обучение

digital

В рамките на инициативата „Малки истории за професионалното образование и обучение“ бяха събрани над 70 кратки изложения, повечето от които представящи успехите на обучавани лица, приели придобиването на професионална квалификация като път към оптимална личностна… Пълен текст »


Публикувано на: 07.12.2022

Малки истории за професионалното образование и обучение

uchitelka

В рамките на инициативата „Малки истории за професионалното образование и обучение“ бяха събрани над 70 кратки изложения, повечето от които представящи успехите на обучавани лица, приели придобиването на професионална квалификация като път към оптимална личностна… Пълен текст »


Публикувано на: 24.11.2022

Малки истории за професионалното образование и обучение

chocolate

В рамките на инициативата “Малки истории за професионалното образование и обучение” бяха събрани над 70 кратки изложения, повечето от които представящи успехите на обучавани лица, приели придобиването на професионална квалификация като път към оптимална личностна… Пълен текст »


Публикувано на: 22.11.2022

Национална конференция „Професионално обучение и кариерно развитие – малки истории за големи успехи“

Conf4

На 27 октомври 2022 г. се проведе Национална конференция „Професионално обучение и кариерно развитие – малки истории за големи успехи“, която включваше:

дискусионен панел за предизвикателствата пред системата за професионално обучение на… Пълен текст »


Публикувано на: 02.11.2022

Малки истории за успешна реализация чрез професионално обучение

malki_istorii

Инициативата „Малка история за професионалното обучение“ събра около 70 истории, изпратени от граждани, ЦПО, работодатели, социални партньори, служители в Агенция по заетостта.
Малките истории разказват за:
– лица с успешно кариерно и личностно развитие след като са придобили квалификация в… Пълен текст »


Публикувано на: 07.10.2022

Как се става ръководител на отдел „Транспорт“

navet-quality-and-efficiency

Героят на нашата история се казва Милен, млад, енергичен мъж, с амбиция да успее в живота и своята  професия. Воден от страстта си към техниката и машините и със… Пълен текст »


Публикувано на: 12.09.2022

Посланици на професионалното обучение

navet-quality-and-efficiency

В няколко поредни публикации ще Ви представим  вълнуващи личности, които не само могат да популяризират по привлекателен начин професионалното обучение, но и истински „горят“ в… Пълен текст »


Публикувано на: 02.09.2022

Истинските малки истории за професионалното обучение

navet-quality-and-efficiency

Историята, която днес публикуваме, е за мениджър на компания  за производство, обработка и търговия с етерични масла.
Камен, който посещава курс по биологично земеделиеПълен текст »


Публикувано на: 26.08.2022