Текущи национални проекти

Стартира проекта за надграждането на ИС на НАПОО

 
На 17.01.2022 г. беше сключен договор между НАПОО и „СМ-Индекс“ ДЗЗД за изпълнение на  обществена поръчка с предмет „Разработване, внедряване, тестване и поддръжка на софтуер на… Пълен текст »


Публикувано на: 19.01.2022

Добрите практики в  професионалното обучение в ЦПО

На националната конференция „Добрите практики в  професионалното обучение“, проведена от НАПОО онлайн, беше представен опитът на  17 центъра за професионално обучение, техните курсисти и партньори… Пълен текст »


Публикувано на: 21.10.2021

Национална конференция „Добри практики в професионалното обучение в ЦПО“

На 21 октомври 2021 г. /четвъртък/ от 10:00 чaса чрез ZOOM платформа ще бъдат обявени резултатите и представени участниците в инициативата на  НАПОО „Добри практики в професионалното… Пълен текст »


Публикувано на: 13.10.2021

Добри практики в професионалното обучение

В рамките на инициативата „Добри практики в професионалното обучение“, в НАПОО са получени 26 предложения в трите категории на инициативата.
В категория „Добри практики в лицензираните центрове за професионално обучение (ЦПО) – 18… Пълен текст »


Публикувано на: 01.10.2021

Обявление

Обявление за свободни позиции за длъжност „Експерт, програми и проекти“, с код по НКПД: 2422 6004, 2 бр. в Национална агенция за професионално образование и обучение в изпълнението на проект „Качество и ефективност“ по договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 от 08.01.2020… Пълен текст »


Публикувано на: 02.09.2021

Отличия за добри практики в професионалното обучение

С цел популяризиране на професионалното обучение в ЦПО се организира кампания за добри практики в лицензираните центрове за професионално обучение в следните категории:

  1. Добри практики в лицензираните центрове за професионално обучение (ЦПО)

Пълен текст »


Публикувано на: 10.08.2021

Уважаеми представители на ЦПО,

Представяме на Вашето внимание междинни резултати от проведеното проучване относно реализацията и удовлетвореността на обучаемите лица, както и за възможностите за участие във външно независимо оценяване на придобитите… Пълен текст »


Публикувано на: 22.07.2021

Обява за избор на изпълнител по проект „Качество и ефективност”

Обява за избор на изпълнител на услуга с предмет „Услуга по изработване на аудиоспотове и видеоклипове за информиране и мотивиране на гражданите за възможностите за професионално обучение“ по Пълен текст »


Публикувано на: 08.07.2021

Онлайн анкета за представители на работодателите

НАПОО разработва модел за мониторинг на качеството на професионалното обучение в центровете за професионално обучение, включващ проследяване на реализацията на завършилите обучение и удовлетвореността им – тяхната и тази на… Пълен текст »


Публикувано на: 06.07.2021

Уважаеми представители на ЦПО,

Националната агенция за професионално образование и обучение разработва модел за мониторинг на качеството на професионалното обучение в ЦПО, който включва проследяване на реализацията и удовлетвореността на обучаваните лица и на техните… Пълен текст »


Публикувано на: 06.07.2021

Представяне на моделите за мониторинг на компетенциите и мониторинг на качеството на обучение в ЦПО

На работна среща на 10.06.2021 г. в Министерство на труда и социалната политика експерти от НАПОО, МТСП и АЗ обсъдиха постигнатите до момента резултати по проект „Качество и ефективност“:
Пълен текст »


Публикувано на: 11.06.2021

НАПОО: Българите на възраст между 40 и 50 г. са по-склонни да се обучават за нова професия

лого на проект Качество и ефективност

Проучване на Националната агенция за професионално обучение и образование показва, че всеки трети обучаван очаква курсът за професионална квалификация да му помогне да подобри доходите си или да намери нова работа

  • Всеки шести българин не се притеснява да се яви на

Пълен текст »


Публикувано на: 08.05.2021