РЕГИСТЪР НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ

Центровете за информация и професионално ориентиране предлагат информация и консултации за гражданите с цел кариерно ориентиране.

За да научите повече подробности за даден център за информация и професионално ориентиране въведете във формата за търсене наименованието на центъра или населеното място.
От активната карта на страницата можете да изберете област.


Търсене в регистър лицензии:
Лицензия No.НаименованиеНаселено мястоСтатус
201414017ЦИПО към "Регионален център за професионална квалификация" ООДгр. Плевенактивна
Лицензия No.:201414017
Наименование:ЦИПО към "Регионален център за професионална квалификация" ООД
Населено място:гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен
Пощенски код:5800
Адрес за кореспонденция:ул. Димитър Кнстантинов № 23
Лице за контакт:Емилия Панайотова Дакова
Телефон:064800773, 0879 260844
Електронна поща:dzmarinova@abv.bg
Уеб сайт:
Допълнителна информация:
201414019ЦИПО към " РЕФЛЕКС СЪРВИС КОНСУЛТИНГ" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:201414019
Наименование:ЦИПО към " РЕФЛЕКС СЪРВИС КОНСУЛТИНГ" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1510
Адрес за кореспонденция:ул. Въстаник № 8
Лице за контакт:ЕКАТЕРИНА АНТОНОВА СТАНКОВА
Телефон:02/840 91 29
Електронна поща:eti.stankova@gmail.com
Уеб сайт:
Допълнителна информация:Центърът за информация и професионално ориентиране към „Рефлекс Сървиз Консултинг” ЕООД е частен център с основни цели и задачи. Професионалното ориентиране има за основна цел ефективно подпомогне на хората във връзка с избора на бъдеща професия, направление за квалификация, допълнителна квалификация и преквалификация. Предоставянето на услуги по професионално ориентиране допринася за осъществяване на избор, адекватен на потребностите на пазара на труда и на интересите и възможностите на личността.
201414018ЦИПО към "АВС-Е" ЕООДгр. Благоевградактивна
Лицензия No.:201414018
Наименование:ЦИПО към "АВС-Е" ЕООД
Населено място:гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград
Пощенски код:2700
Адрес за кореспонденция:ул."Александър Стамболийски"30
Лице за контакт:инж. Иван Павлов Христов
Телефон:0897820141
Електронна поща:abc_e.cpo@abv.bg
Уеб сайт:www.abc-e.net
Допълнителна информация:
201414021ЦИПО към РОЯЛ-2006 ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:201414021
Наименование:ЦИПО към РОЯЛ-2006 ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1618
Адрес за кореспонденция:ж.к. Овча купел 2, бл. 19, вх. Б, ет. 9, ап. 54
Лице за контакт:Таня Иванова Бушева
Телефон:0899 800 805, 02/ 417 17 19
Електронна поща:royal_2006@abv.bg
Уеб сайт:blushbeauty.eu
Допълнителна информация:
201414020ЦИПО към "Аполи Инвест" ЕООД - гр. Плевенгр. Плевенактивна
Лицензия No.:201414020
Наименование:ЦИПО към "Аполи Инвест" ЕООД - гр. Плевен
Населено място:гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен
Пощенски код:5800
Адрес за кореспонденция:ул. "Кирил и Методий" № 18, офис 22
Лице за контакт:Анита Венциславова Хинова
Телефон:064 827270
Електронна поща:apoli.infos@gmail.com
Уеб сайт:
Допълнителна информация:
201414024ЦИПО към Сдружение "Научно технологичен съюз - Плевен"гр. Плевенактивна
Лицензия No.:201414024
Наименование:ЦИПО към Сдружение "Научно технологичен съюз - Плевен"
Населено място:гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен
Пощенски код:5800
Адрес за кореспонденция:ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 18
Лице за контакт:Петя Лазарова Меченска
Телефон:064/83 33 83
Електронна поща:ntspleven@mail.bg
Уеб сайт:
Допълнителна информация:
201414022ЦИПО към "Пси - Ко" ООДгр. Софияпрекратена
Лицензия No.:201414022
Основание за промяна в статуса на лицензията:-
Прекратена
Наименование:ЦИПО към "Пси - Ко" ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1421
Адрес за кореспонденция:ул.Лозенец 10-14
Лице за контакт:Ангелина Василева Церовска
Телефон:0889 321631, 028626002
Електронна поща:psikoood@gmail.com
Уеб сайт:
Допълнителна информация:
201414023ЦИПО към "Даяна - Х" ООДгр. Бургасактивна
Лицензия No.:201414023
Наименование:ЦИПО към "Даяна - Х" ООД
Населено място:гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
Пощенски код:8000
Адрес за кореспонденция:ул. "Перущица" № 43, ет.1
Лице за контакт:ЙОРДАНКА ИВАНОВА БИНЕВА
Телефон:0898/427910
Електронна поща:daqna_h@abv.bg
Уеб сайт:www.dayana-x.bg
Допълнителна информация:ЦИПО към " Даяна-Х" ООД е с : офис в гр.Бургас,ул."Цар Петър" №7,ет.2 ,GSM:0898427910 офис в гр. Сливен,ул."Димитър Пехливанов" №2,офис №35 ЦИПО към " Даяна-Х" ООД откри филиал в: гр.Сливен ул." Димитър Пехливанов" №2,ет.5 ,офис №35 GSM:0899620304
201414025ЦИПО към ЕЛЕМЕНТ 2002 ЕООДгр. Варнаактивна
Лицензия No.:201414025
Наименование:ЦИПО към ЕЛЕМЕНТ 2002 ЕООД
Населено място:гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна
Пощенски код:9000
Адрес за кореспонденция:ул.Парижка комуна №2, ет.2
Лице за контакт:Марияна Иванова Златинова
Телефон:052 500/043, 0895 795 511
Електронна поща:element2002@abv.bg
Уеб сайт:www.znamimoga.bg
Допълнителна информация:
201414026ЦИПО към "СИЛВИ - ИНСС" ООДгр. Варнаактивна
Лицензия No.:201414026
Наименование:ЦИПО към "СИЛВИ - ИНСС" ООД
Населено място:гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна
Пощенски код:9000
Адрес за кореспонденция:ж.к. "Младост", бл. 122, вх. 7, ет. 8, ап. 170
Лице за контакт:Силвия Тодорова Петрова
Телефон:0898733239, 0888763614
Електронна поща:silviinsvarna@gmail.com
Уеб сайт:www.silviins.bg
Допълнителна информация:
201414027ЦИПО към "ГИАРА" ЕООДгр. Силистраактивна
Лицензия No.:201414027
Наименование:ЦИПО към "ГИАРА" ЕООД
Населено място:гр. Силистра, общ. Силистра, обл. Силистра
Пощенски код:7500
Адрес за кореспонденция:ул. "Д-р Анастас Янков" № 48
Лице за контакт:Гинка Радева Георгиева
Телефон:086 83 07 74, 0895 777 222
Електронна поща:favorit_k@abv.bg
Уеб сайт:
Допълнителна информация:
201414013ЦИПО към ДП БГЦПО гр. Софияактивна
Лицензия No.:201414013
Наименование:ЦИПО към ДП БГЦПО
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1051
Адрес за кореспонденция:ТРИАДИЦА 2
Лице за контакт:Боряна Валентинова Страхилова
Телефон:+359879303968
Електронна поща:b.strahilova@sf.bgcpo.bg
Уеб сайт:WWW.BGCPO.BG
Допълнителна информация:Центърът за информиране и професионално ориентиране е създаден към ДП БГЦПО с цел предоставяне на услуги в областта на информирането, професионалното ориентиране и кариерно консултиране. ЦИПО подпомага своите потребители в планирането и управлението на собствения кариерен път, като: - предоставя актуална информация за избор на институция за образование и обучение; - осъществява консултативна дейност, свързана с професионално и кариерно развитие; - информира и разпространява материали за професионално об
201414028ЦИПО към АИКБ КОНСУЛТ ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:201414028
Наименование:ЦИПО към АИКБ КОНСУЛТ ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1513
Адрес за кореспонденция:ул. Тракия № 15
Лице за контакт:Добрин Стефанов Иванов
Телефон:029633752, 0884561393
Електронна поща:z.kostadinova@bica-bg.org
Уеб сайт:http://aikbkonsult.com/
Допълнителна информация:
201414030ЦИПО към "Бейском" ООДгр. Русеактивна
Лицензия No.:201414030
Наименование:ЦИПО към "Бейском" ООД
Населено място:гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе
Пощенски код:7000
Адрес за кореспонденция:бул. "Цар Освободител" №108, вх.В,ет.3, ап.11
Лице за контакт:Леман Али Ахмед
Телефон:0897 968 719, 0897 968 720
Електронна поща:leman_ahmed@abv.bg
Уеб сайт:basecom.bg
Допълнителна информация:
201514034ЦИПО към "Марицатекс"АДгр. Пловдивпрекратена
Лицензия No.:201514034
Основание за промяна в статуса на лицензията:-
Прекратена
Наименование:ЦИПО към "Марицатекс"АД
Населено място:гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
Пощенски код:4000
Адрес за кореспонденция:"Васил Левски"№144
Лице за контакт:Петко Колев Иванов
Телефон:0888701277
Електронна поща:stoil_vk@abv.bg
Уеб сайт:
Допълнителна информация:
201514031ЦИПО към "Център ПРО" ООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:201514031
Наименование:ЦИПО към "Център ПРО" ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1520
Адрес за кореспонденция:Бул. Братя Бъкстон 85
Лице за контакт:Цветелина Гаврилова Хубенова
Телефон:+359888982999
Електронна поща:centurpro@gmail.com
Уеб сайт:www.centerpro.bg
Допълнителна информация:Център за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) към „Център Про“ ООД е създаден през 2015 година. Центърът си поставя две основни цели: Едната е свързана с информирането на граждани относно възможностите за образование, продълпродължаващо обучение и възможности за кариерно развитие. Другата цел се свързва с дейности по оказване на съдействие за себепознание и установяването на лични компетенции за определянето на кариерни цели и конкретна професионална реализация.
201514032ЦИПО към ВЕДАКОН ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:201514032
Наименование:ЦИПО към ВЕДАКОН ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1113
Адрес за кореспонденция:бул. Самоков 11а
Лице за контакт:КАЛЧО ИВАНОВ КАЛЧЕВ
Телефон:02/9807524
Електронна поща:info@vedaconbg.com
Уеб сайт:vedaconbg.com
Допълнителна информация:
201514036ЦИПО към "ИнфоГруп БГ" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:201514036
Наименование:ЦИПО към "ИнфоГруп БГ" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1303
Адрес за кореспонденция:ул. "Димитър Трайкович" № 1 Б
Лице за контакт:Ива Стефанова Касабова
Телефон:0888 925 188, 02/ 829 24 25
Електронна поща:office@infogroup.bg; kassabova@infogroup.bg
Уеб сайт:www.infogroup.bg
Допълнителна информация:
201514033ЦИПО към "Еко Глоуб" ООДгр. Софияпрекратена
Лицензия No.:201514033
Основание за промяна в статуса на лицензията:-
Прекратена
Наименование:ЦИПО към "Еко Глоуб" ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:ул. "Рачо Димчев" № 8, ет.1
Лице за контакт:Йордан Николаев Манлиев
Телефон:029818522
Електронна поща:educatio@ecoglobe-bg.com
Уеб сайт:
Допълнителна информация:
201514035ЦИПО към "ПЛАМ" ЕООДгр. Дупницаактивна
Лицензия No.:201514035
Наименование:ЦИПО към "ПЛАМ" ЕООД
Населено място:гр. Дупница, общ. Дупница, обл. Кюстендил
Пощенски код:2600
Адрес за кореспонденция:ул. „Марков камък” № 1
Лице за контакт:Пламен Маринов Иванов
Телефон:0701/52323, 0888609093
Електронна поща:autoshkola_plam@abv.bg
Уеб сайт:www.plamauto.com
Допълнителна информация:
201514037ЦИПО към ИЮ Консулт ООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:201514037
Наименование:ЦИПО към ИЮ Консулт ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1113
Адрес за кореспонденция:ул. Н. Хайтов 3А
Лице за контакт:Деница Георгиева Николова, Миглена Любомирова Иванова
Телефон:0888932046, 02 439 8002
Електронна поща:office@euconsult.bg
Уеб сайт:www.euconsult.bg
Допълнителна информация:
201514038ЦИПО към "ЦИПО ъп Грейд" ООДгр. Софияпрекратена
Лицензия No.:201514038
Основание за промяна в статуса на лицензията:-
Прекратена
Наименование:ЦИПО към "ЦИПО ъп Грейд" ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1124
Адрес за кореспонденция:ул. Янтра №12
Лице за контакт:Александър Георгиев Тошев
Телефон:029447223
Електронна поща:upgrade_@abv.bg
Уеб сайт:не е приложимо на този етап
Допълнителна информация:
201514039ЦИПО към "Хармония 1" ООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:201514039
Наименование:ЦИПО към "Хармония 1" ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1164
Адрес за кореспонденция:гр. София, ул. Симеоново № 21
Лице за контакт:Трифон Павлов Павлов
Телефон:02/9559806, 0886369000
Електронна поща:harmoniya1@abv.bg
Уеб сайт:www.harmonia1.com
Допълнителна информация:
201514040ЦИПО към "Асилиънс" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:201514040
Наименование:ЦИПО към "Асилиънс" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1618
Адрес за кореспонденция:ж.к. "Манастирски ливади" - запад, ул. "Родопски извор" № 60
Лице за контакт:Красимир Руменов Косатев
Телефон:0896 065840, 0889 26 00 40
Електронна поща:krasy@gbg.bg
Уеб сайт:
Допълнителна информация:
201514041ЦИПО към Драйв Консулт ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:201514041
Наименование:ЦИПО към Драйв Консулт ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1517
Адрес за кореспонденция:ул. Бесарабия № 108
Лице за контакт:Павел Сашев Радев
Телефон:0887 74 89 89
Електронна поща:drive_consult@abv.bg
Уеб сайт:http://translogbg.com/
Допълнителна информация:
201614042ЦИПО към Сдружение "Дружество за заетост на безработни лица - ДЕМО"с. Волуякактивна
Лицензия No.:201614042
Наименование:ЦИПО към Сдружение "Дружество за заетост на безработни лица - ДЕМО"
Населено място:с. Волуяк, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1346
Адрес за кореспонденция:ул. Пламък 7
Лице за контакт:Ана Костадинова Добрева
Телефон:0888813565, 0899852660
Електронна поща:office@demo-ngo.com
Уеб сайт:www.demo-ngo.com
Допълнителна информация:
201614043ЦИПО към "ЗГУРА-М" ЕООДгр. Пловдивактивна
Лицензия No.:201614043
Наименование:ЦИПО към "ЗГУРА-М" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
Пощенски код:4000
Адрес за кореспонденция:гр.Пловдив ж.к. Тракия бл.331 вх.А ет.2 ап.5
Лице за контакт:Мария Михайлова Горанова
Телефон:0888624500
Електронна поща:zguraprojects@gmail.com
Уеб сайт:www.zgura-m.eu
Допълнителна информация:
201614045ЦИПО към ЗНАМ И МОГА ООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:201614045
Наименование:ЦИПО към ЗНАМ И МОГА ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1606
Адрес за кореспонденция: ул. бул. Прага 8
Лице за контакт:Румяна Станоева Шаламанова
Телефон:02 943 40 55
Електронна поща:znamimoga@gmail.com
Уеб сайт:
Допълнителна информация:
201614044ЦИПО към "Прометей-про"ЕООДгр. Варнаактивна
Лицензия No.:201614044
Наименование:ЦИПО към "Прометей-про"ЕООД
Населено място:гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна
Пощенски код:9010
Адрес за кореспонденция:град Варна, ул.Подп.Калитин, бл.36,ап.25,ет.2
Лице за контакт:Боянка Ангелова Александрова
Телефон:0885514115
Електронна поща:bonaangelova@gmail.com
Уеб сайт:
Допълнителна информация:
201814046ЦИПО към НЛП България ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:201814046
Наименование:ЦИПО към НЛП България ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1164
Адрес за кореспонденция:ул. Орфей 5
Лице за контакт:Лора Недялкова Бръмбарова
Телефон:0889 788883, 0889 740927
Електронна поща:iavor.arnaoudov@coaching.bg
Уеб сайт:www.nlpbulgaria.bg
Допълнителна информация:
201414016ЦИПО към "Международна академия за кариерно развитие и ориентиране"ООДгр. Софияпрекратена
Лицензия No.:201414016
Основание за промяна в статуса на лицензията:-
Прекратена
Наименование:ЦИПО към "Международна академия за кариерно развитие и ориентиране"ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1618
Адрес за кореспонденция:район Красно село, жк. Красно село, ул. Княгиня Клементина No 39
Лице за контакт:Ива Евгениева Евгениева
Телефон:0888 208 298
Електронна поща:i.evguenieva@gmail.com
Уеб сайт:-
Допълнителна информация:
201414015ЦИПО към ET Васил Чивийски-Клуб 90гр. Кюстендилпрекратена
Лицензия No.:201414015
Основание за промяна в статуса на лицензията:-
Прекратена
Наименование:ЦИПО към ET Васил Чивийски-Клуб 90
Населено място:гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил
Пощенски код:2500
Адрес за кореспонденция:ул. "Цветна градина"№2
Лице за контакт:Васил Чивийски
Телефон:0887410463, 078 52 30 44
Електронна поща:avto_shkola_90@abv.bg
Уеб сайт:
Допълнителна информация:
201414014ЦИПО към Фондация "Разпространение на знание и социални дейности - Авицена"гр. Смолянактивна
Лицензия No.:201414014
Наименование:ЦИПО към Фондация "Разпространение на знание и социални дейности - Авицена"
Населено място:гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян
Пощенски код:4700
Адрес за кореспонденция:Бул. България №31 офис 2
Лице за контакт:ЙОРДАНКА АНСТАСОВА АНДРЕЕВА
Телефон:0893316049, 0877949490
Електронна поща:cpoavicena@abv.bg
Уеб сайт:
Допълнителна информация:
201014003ЦИПО към Сдружение с нестопанска цел „Институт за социални и синдикални изследвания и обучение“ / до 19.09.2022 г. Сдружение "Колеж за работническо обучение"гр. Софияактивна
Лицензия No.:201014003
Наименование:ЦИПО към Сдружение с нестопанска цел „Институт за социални и синдикални изследвания и обучение“ / до 19.09.2022 г. Сдружение "Колеж за работническо обучение"
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1040
Адрес за кореспонденция:Пл. Македония 1
Лице за контакт:Юлия Димитрова Симеонова
Телефон:02 40 10 472, 02 40 10 460
Електронна поща:ysimeonova@citub.net
Уеб сайт:
Допълнителна информация:
201314011ЦИПО към Селфинвест ЕООДгр. Пловдивактивна
Лицензия No.:201314011
Наименование:ЦИПО към Селфинвест ЕООД
Населено място:гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
Пощенски код:4023
Адрес за кореспонденция:ЖК"Тракия" бл.148 вх.Б ап.11 ет.4
Лице за контакт:Таня Минкова Терзийска-Кунева
Телефон:0887 09 80 09
Електронна поща:tanyaterziyska@gmail.com
Уеб сайт:www.selfinvest.eu
Допълнителна информация:
201314009ЦИПО към Сдружение "Конфедерация на независимите синдикати в България"гр. Софияактивна
Лицензия No.:201314009
Наименование:ЦИПО към Сдружение "Конфедерация на независимите синдикати в България"
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:
Адрес за кореспонденция:
Лице за контакт:
Телефон:024010611, 024010472
Електронна поща:dnaidenova@citub.net
Уеб сайт:
Допълнителна информация:
201414029ЦИПО към Сдружение "Развитие на личността и човешките общности"гр. Плевенактивна
Лицензия No.:201414029
Наименование:ЦИПО към Сдружение "Развитие на личността и човешките общности"
Населено място:гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен
Пощенски код:
Адрес за кореспонденция:
Лице за контакт:Елена Тодорова Иванова - Кирицова
Телефон:064 800 277, 0888 611 651
Електронна поща:rlco@abv.bg
Уеб сайт:
Допълнителна информация:
201014006ЦИПО към "Левъл Ейч" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:201014006
Наименование:ЦИПО към "Левъл Ейч" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1330
Адрес за кореспонденция: ж.к. Разсадник-Коньовица, бл. 11, вх. В, ет. 4, ап. 72; ул. Хан Аспарух 45
Лице за контакт:Диана Димчева
Телефон:0888029333
Електронна поща:office@levelh.bg
Уеб сайт:www.levelh.bg
Допълнителна информация:
200914002ЦИПО към Тайгърклуб ООДгр. Софияпрекратена
Лицензия No.:200914002
Основание за промяна в статуса на лицензията:-
Прекратена
Наименование:ЦИПО към Тайгърклуб ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1504
Адрес за кореспонденция:ул. Шипка 3, ет. 4
Лице за контакт:Гергана Андреева
Телефон:02/4918026
Електронна поща:grakovska@jobtiger.bg
Уеб сайт:
Допълнителна информация:
201414012ЦИПО към Никанор ООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:201414012
Наименование:ЦИПО към Никанор ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1415
Адрес за кореспонденция:София ул. Наум А 25
Лице за контакт:Витлена Димитрова Ангелова-Василева
Телефон:00369887624796, 0878336023
Електронна поща:agency_nikanor@abv.bg
Уеб сайт:www.nikanor.bg
Допълнителна информация:
201114008ЦИПО към Сдружение "ЧЕРНОМОРСКИ ИНСТИТУТ"гр. Бургасактивна
Лицензия No.:201114008
Наименование:ЦИПО към Сдружение "ЧЕРНОМОРСКИ ИНСТИТУТ"
Населено място:гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
Пощенски код:8008
Адрес за кореспонденция:к-с Изгрев, бл. 35, вх. 15, ап. 2
Лице за контакт:Маруся Любчева
Телефон: +359 876 944 054, +359 884 885 568
Електронна поща:mar_lyb@yahoo.com; milyubcheff@gmail.com
Уеб сайт:www.blacksea.bg www.profinfo.bg/
Допълнителна информация:ЦИПО „Профинфолидер” осигурява дейности по професионално информиране и ориентиране, карирено консултиране и кариерно развитие. Участие в инициативи по създаване на мрежи от национален и европейски характер и работи по проекти, свързани с развитие на човешките ресурси, кариерно развитие и адаптиране към пазара на ткруда. Работи с тестове за оценка на компетентности и личностно развитие. Развива партньорства на национално и европейско ниво. ЦИПО „Профинфолидер” е ангажиран с непрекъснато подобряване на кач
201114007ЦИПО към ФОНДАЦИЯ "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛЕПИ"гр. Пловдивактивна
Лицензия No.:201114007
Наименование:ЦИПО към ФОНДАЦИЯ "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛЕПИ"
Населено място:гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
Пощенски код:4006
Адрес за кореспонденция:"Ландос" № 24
Лице за контакт:АЛЕКСАНДРИНА ЗЛАТАНОВА КОСТОВА
Телефон:032281158
Електронна поща:info@rehcenter.org
Уеб сайт:www.rehblind.org
Допълнителна информация:ЦИПО към ФРС осигурява услуги по информиране, професионално и кариерно ориентиране на заети и безработни лица, навършили 16-годишна възраст, за успешна реаализация в съответствие с потребностите на пазара на труда, като приоритетно услугите са ориентирани към зрително затруднени лица.
201314010ЦИПО към СТИЛ-Алтънджиян ЕООДгр. Бургасактивна
Лицензия No.:201314010
Наименование:ЦИПО към СТИЛ-Алтънджиян ЕООД
Населено място:гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
Пощенски код:8000
Адрес за кореспонденция:ул.Съединение 7
Лице за контакт:Величка Петрова Алтънджиян
Телефон:056823969, 0888766350
Електронна поща:cpo@sari-bg.net
Уеб сайт:www.sari-bg.net
Допълнителна информация:
201314001ЦИПО към "Център за информация и професионално ориентиране-Сливен"гр. Сливенпрекратена
Лицензия No.:201314001
Наименование:ЦИПО към "Център за информация и професионално ориентиране-Сливен"
Населено място:гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен
Пощенски код:
Адрес за кореспонденция:к.в. Стоян Заимов 70-А-9
Лице за контакт:Красимир Башлиев
Телефон:044667274
Електронна поща:k_bashliev@abv.bg
Уеб сайт:
Допълнителна информация:
201014005ЦИПО към Българо-германски център за професионално обучениегр. Бургаспрекратена
Лицензия No.:201014005
Наименование:ЦИПО към Българо-германски център за професионално обучение
Населено място:гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
Пощенски код:8260
Адрес за кореспонденция:Царево, кв. "василико", ул. "Нестинарка" 2
Лице за контакт:Лидия Николова Дикова-Терзиева
Телефон:059052080
Електронна поща:bgcpo_tzarevo@abv.bg
Уеб сайт:tc.bgcpo.bg
Допълнителна информация:
201014004ЦИПО към Сдружение с нестопанска цел "Център за развитие - ТЕРА"гр. Пловдивактивна
Лицензия No.:201014004
Наименование:ЦИПО към Сдружение с нестопанска цел "Център за развитие - ТЕРА"
Населено място:гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
Пощенски код:4000
Адрес за кореспонденция:ул. "Добри Войников" № 47
Лице за контакт:София Ангелова
Телефон:032262666, 0887957555
Електронна поща:centre.terra@gmail.com
Уеб сайт:www.centre-terra.com
Допълнителна информация:КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ КАРИЕРНИ ТЕСТОВЕ Център Тера е лицензиран кариерен център, сертифициран в провеждането на кариерни тестове за: - Кандидат-гимназисти - Кандидат-студенти - Възрастни Изборът на професия е само един етап от планиране на кариерното развитие. Управлението на кариерата е задача за целия живот. Важно е не само съдържанието на кариерните решения, но и процесът на взимане на решение. Индивидът трябва да открие или предвиди социалните роли, които се разкриват пред него в определен мом
999999999ЦИПО Административен ЦИПО към Административен ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:999999999
Наименование:ЦИПО Административен ЦИПО към Административен ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:бул. България № 62
Лице за контакт:Иван Иванов
Телефон:0888888888
Електронна поща:test@test.com
Уеб сайт:www.www.com
Допълнителна информация: