Заместник-председател

Инж. Мариянка Ангелова Живкова

Заместник-председател на на Националната агенция за професионално образование и обучение

Образование:

2009 – 2011

Квалификация: „Мениджмънт на образованието на възрастните“

Специалност: „Педагогика“

Степен: Магистър

Софийски Университет „св.Климент Охридски“

2002 – 2006

Квалификация: „Инженер по технология на храните“

Специалност: „Технология на храните“

Степен: Бакалавър

Югозападен Университет, гр.Благоевград

1984 – 1987

Квалификация: „Управител на хотел – ресторант“

Специалност: „Хотелиерство и ресторантьорство“

Степен: Бакалавър – специалист

Институт по международен туриизъм, гр.Варна

Професионална кариера:

От 29.01.2021

Национална агенция за професионално образование и обучение

Заместник – председател

2015 – 2021

Софийска професионална гимназия по туризъм

Заместник – директор по учебно – производствена дейност

2013 – 2015

Софийска професионална гимназия по туризъм

Учител по теоретично обучение

2002 – 2013

Софийска професионална гимназия по туризъм

Управител на учебен ресторант, лектор по теория и практика на професията

1996 – 2002

Ресторант „При Орлите“

Управител

1991 – 1995

Шератон София Хотел Балкан

Супервайзър

1987 – 1991

ТК „Балкантурист“, ТП „Витоша“

За контакти:

телефони: 02/ 970 66 53, 02/971 20 70

e-mail: m.zhivkova@navet.government.bg