ПРОЕКТИ

Проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

НАПОО е партньор на Министерство на образованието и науката в изпълнението на проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“
Проектът се изпълнява в рамките на Програма „Образование“ 2021 – 2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR001-3.001 „Модернизиране на професионалното образование и

НАПОО успешно завърши изпълнението на проект „Качество и ефективност“

Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) успешно завърши проект  „Качество и ефективност“, изпълняван в партньорство с Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Агенцията по заетостта (АЗ). Ето някои от резултатите от проекта „Качество и ефективност“: Надградена информационна система на НАПОО с нови функционалности Разработен и внедрен актуализиран модел за последващ контрол Разработен и апробиран модел за мониторинг на качеството в професионалното обучение Разработен и апробиран модел за мониторинг на компетентностите и външно независимо

Професионалното обучение по професия „Парамедик“

В рамките на проект „Качество и ефективност“ е изготвен видеоклип за професионалното обучение по професия „Парамедик“, в който чрез ефектни демонстрации на учебни практики и мотивиращи лични послания от обучавани лица са представени интересни аспекти на квалификацията в лицензиран център за професионално

Проект Balkan WBL Cooperation № 2023-1-BG01-KA220-VET-000151297

Финансираща програма: Програма „Erasmus +“ Ключова дейност КА220 „Стратегически партньорства“ в сферата на професионалното образование и обучение Продължителност: 01.11.2023 г. – 31.10.2025 г. Цели: Да се създаде инструментариум за справяне с регионалните предизвикателства в областта на обучението на работно място Да се постави силен акцент върху значимата роля на практическото обучение за повишаване на конкурентоспособността на работната сила в региона Да се разработят процедури за ефективно балканско сътрудничество в областта на обучението на работно място Да се изгради транснационален механизъм за сътрудничество и обмен на опит в сектора чрез обособяването на експертни групи Да се организират и проведат специализирани семинари по ключови теми в областта на обучението на работно място Да се разработят конкретни препоръки за промени в политиките в посока по-широко и по-ефективно прилагане на обучението на работно място като проверен модел за развитие на умения за заетостОфициален уебсайт на проектаУчастници в консорциума: Координатор: Фондация за модерно образование

Проект „Green Leadership for Hotel Managers“, KA220-VET-396344FF

Финансираща програма: Програма „Erasmus +“ Ключова дейност КА220 „Стратегически партньорства“ в сферата на професионалното образование и обучение Продължителност: 01.03.2023 г. – 28.02.2025 г. Цели: Да се изготви Европейски стандарт за дефиниране на компетентността „Зелено лидерство в управлението на хотели“ Да се повишат компетентностите на мениджърите на хотели в областта на

Пътища за зелени микроудостоверения: Повишаване на уменията и преквалификация на нискоквалифицирани възрастни за учене през целия живот (№ 101087539) – GreenMICRED Pathways

Финансираща програма: ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT3 Продължителност на проекта: 24 месецаПродължителност: 01.01.2023 г. – 31.12.2024 г. Цели: MiCred Green Pathways ще предостави рамка за зелени умения за микроудостоверения, съгласувана с експерти от индустрията, образованието и обучението, която може да улесни възрастните да преквалифицират или повишават уменията в рамките на парадигмата за учене през целия