ПРОЕКТИ

Качество на професионалното обучение – търси, сравни и избери!

На 26 септември 2023 г. се проведе заключителната Национална конференция „Качество на професионалното обучение – търси, сравни и избери!“ по проект „Качество и ефективност“, която включваше: дискусионен панел на тема „Професионалното обучение на възрастни в страната – актуално състояние и перспективи за

НАПОО: Над 28 000 българи са повишили професионалната си квалификация, намалява интересът към обучението за програмисти

Надградената информационна система на НАПОО ще улеснява гражданите, обучителните центрове и администрацията в  реализацията на качествено и ефективно професионално обучение у насДо м. септември 2023 година повече от 28 000 българи са завършили курсове за квалификация и

Национална конференция „КАЧЕСТВО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ – ТЪРСИ, СРАВНИ, ИЗБЕРИ“

На националната конференция „КАЧЕСТВО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ – ТЪРСИ, СРАВНИ, ИЗБЕРИ“ на 26.09.2023 г. ще бъдат представени резултатите по проект „Качество и ефективност“ и ще бъдат връчени награди на лицензирани центрове, които при извършения последващ контрол от НАПОО през 2023

Проект „Green Leadership for Hotel Managers“, KA220-VET-396344FF

Финансираща програма: Програма „Erasmus +“ Ключова дейност КА220 „Стратегически партньорства“ в сферата на професионалното образование и обучение Продължителност: 01.03.2023 г. – 28.02.2025 г. Цели: Да се изготви Европейски стандарт за дефиниране на компетентността „Зелено лидерство в управлението на хотели“ Да се повишат компетентностите на мениджърите на хотели в областта на

Пътища за зелени микроудостоверения: Повишаване на уменията и преквалификация на нискоквалифицирани възрастни за учене през целия живот (№ 101087539) – GreenMICRED Pathways

Финансираща програма: ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT3 Продължителност на проекта: 24 месецаПродължителност: 01.01.2023 г. – 31.12.2024 г. Цели: MiCred Green Pathways ще предостави рамка за зелени умения за микроудостоверения, съгласувана с експерти от индустрията, образованието и обучението, която може да улесни възрастните да преквалифицират или повишават уменията в рамките на парадигмата за учене през целия

Проект № 2022-1-LT01-KA220-ADU-000085541 (Project Title: Creation of self-assessment quality assurance tool in non-formal adult learning” (SelfAssessAL)/” Създаване на инструмент за осигуряване на качеството на самооценка в неформалното обучение за възрастни”

Финансираща програма: „Еразъм+ KA220-ADU – Партньорства за сътрудничество в образованието на възрастни. Проектът е с продължителност 19 месеца.
Продължителност: 01.11.2022 г. – 31.05.2024 г.
Цели:
1) да се засили осигуряването на качество в неформалното обучение на