Текущи международни проекти

Проект „Повишаване качеството и ефективността на професионалното обучение на възрастни – проучване на европейски опит и иновативни практики за Учене през целия живот“

е

Финансираща програмаЕразъм +
Наименование: Проект № 218-1-BG01-KA102-047411 „Повишаване качеството и ефективността на професионалното обучение на възрастни – проучване на европейски опит и иновативни практики за Учене през целия живот“ по Програма „Еразъм +“… Пълен текст »


Публикувано на: 25.07.2018

eCF Alliance

e-CF

Финансираща програма: Еразъм +
Продължителност: 01.11.2015 г. – 31.10.2018 г. (3 години)
Официален сайт: http://media005.wix.com/ecfalliance
Описание: Проект eCF Multistakeholder partnership driving ICT professional up-skilling and pick up of employability (eCF Council) е насочен към ИКТ компаниите и ИКТ професионалистите и има за цел да се:

  • Изгради стабилна мрежа от релевантни заинтересовани страни в ИКТ сектора (обучителни и сертифициращи

Пълен текст »


Публикувано на: 11.05.2016

Мрежата ReferNet (2016-2019)

ReferNet

Финансираща програма: Европейската агенция за развитие на професионалното обучение – CEDEFOP
Описание:
ReferNet е общоевропейска мрежа за обмен на опит и експертиза в областта на професионалното образование и… Пълен текст »


Публикувано на: 23.03.2016