Текущи международни проекти

Наименование: Проект № 597875-ЕРР-1-2018-1-EL-EPPKA3-VET-JQ UPGRADING THE EU POSTAL SECTOR WITH NEW SKILLS PROJECT – http://newpostproject.eu/
Финансираща програма: Програма „Еразъм +“ Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“ – Съвместни квалификации в ПОО –
Продължителност: 01.11.2018… Пълен текст »


Публикувано на: 11.06.2020

Проект №: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ : Present Stakeholders for Future Wellness Tourism Skills’ Development (WellTo)

Наименование: Проект №: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ : Present Stakeholders for Future Wellness Tourism Skills’ Development (WellTo) – www.wellto.eu
Финансираща програма: Програма „Erasmus +“… Пълен текст »


Публикувано на: 17.01.2019

Мрежата ReferNet (2020-2023)

ReferNet

Националната агенция за професионално образование и обучение е представител на европейската мрежа за обмен на опит и експертиза в областта на професионалното образование и обучение ReferNet в България за периода 2020-2023… Пълен текст »


Публикувано на: 23.03.2016