Текущи международни проекти

Мрежата ReferNet (2020-2023)

ReferNet

Националната агенция за професионално образование и обучение е представител на европейската мрежа за обмен на опит и експертиза в областта на професионалното образование и обучение ReferNet в България за периода 2020-2023… Пълен текст »


Публикувано на: 23.03.2016