Текущи международни проекти

WBLlogo

Финансираща програма: Програма „Erasmus +“ Ключова дейност КА220 „Стратегически партньорства“ в сферата на професионалното образование и обучение Продължителност: 01.11.2023 г. – 31.10.2025 г. Цели: Да се създаде инструментариум за справяне с регионалните предизвикателства в областта на обучението на работно място Да се постави силен акцент върху значимата роля на практическото обучение за повишаване на конкурентоспособността на работната сила в региона Да се разработят процедури за ефективно балканско сътрудничество в областта на обучението на работно място Да се изгради транснационален механизъм за сътрудничество и обмен на опит в сектора чрез обособяването на експертни групи Да се организират и проведат специализирани семинари по ключови теми в областта на обучението на работно място Да се разработят конкретни препоръки за промени в политиките в посока по-широко и по-ефективно прилагане на обучението на работно място като проверен модел за развитие на умения за заетостОфициален уебсайт на проектаУчастници в консорциума: Координатор: Фондация за модерно образование
glhm logo

Финансираща програма: Програма „Erasmus +“ Ключова дейност КА220 „Стратегически партньорства“ в сферата на професионалното образование и обучение Продължителност: 01.03.2023 г. – 28.02.2025 г. Цели: Да се изготви Европейски стандарт за дефиниране на компетентността „Зелено лидерство в управлението на хотели“ Да се повишат компетентностите на мениджърите на хотели в областта на

Финансираща програма: ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT3 Продължителност на проекта: 24 месецаПродължителност: 01.01.2023 г. – 31.12.2024 г. Цели: MiCred Green Pathways ще предостави рамка за зелени умения за микроудостоверения, съгласувана с експерти от индустрията, образованието и обучението, която може да улесни възрастните да преквалифицират или повишават уменията в рамките на парадигмата за учене през целия

Финансираща програма: „Еразъм+ KA220-ADU – Партньорства за сътрудничество в образованието на възрастни. Проектът е с продължителност 19 месеца.
Продължителност: 01.11.2022 г. – 31.05.2024 г.
Цели:
1) да се засили осигуряването на качество в неформалното обучение на

 Наименование: „Пътна карта за обучение и квалификация по прилагане на интелигентни енергийноефективни решения в сградите в България до 2030 г.“ (BUILD UP Skills Bulgaria 2030)Финансираща програма: Програма LIFEПродължителност: 01.10.2022 г. – 31.03.2024
ReferNet

Националната агенция за професионално образование и обучение е представител на европейската мрежа за обмен на опит и експертиза в областта на професионалното образование и обучение ReferNet в България за периода 2020-2023 г. ReferNet е общоевропейска мрежа, създадена през 2002 година към Европейския център за развитие на професионалното обучение –