Текущи международни проекти

Проект 597256-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-IPI-JQ-VET „Development of managerial and entrepreneurial skills of young eco-farmers via joint VET curricula, enhanced qualification profile, assessment standard and sustainable cooperation synergies” (ECOFAR).“

Финансираща програма: „Erasmus +“ Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“. Проектът е с продължителност 24 месеца.
Продължителност: 01.10.2018… Пълен текст »


Публикувано на: 17.01.2019

Проект №: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ : Present Stakeholders for Future Wellness Tourism Skills’ Development (WellTo)

Наименование: Проект №: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ : Present Stakeholders for Future Wellness Tourism Skills’ Development (WellTo) – www.wellto.eu
Финансираща програма: Програма „Erasmus +“… Пълен текст »


Публикувано на: 17.01.2019

Проект №: 2018-1-SK01-KA202-046331: „Проследяване на обучението и кариерния път на завършилите професионално образование и обучение, с цел подобряване качеството на професионалното образование и обучение“

Наименование: Проект №: 2018-1-SK01-KA202-046331: „Проследяване на обучението и кариерния път на завършилите професионално образование и обучение, с цел подобряване качеството на професионалното образование и… Пълен текст »


Публикувано на: 17.01.2019

Мрежата ReferNet (2016-2019)

ReferNet

Финансираща програма: Европейската агенция за развитие на професионалното обучение – CEDEFOP
Описание:
ReferNet е общоевропейска мрежа за обмен на опит и експертиза в областта на професионалното образование и… Пълен текст »


Публикувано на: 23.03.2016