Текущи международни проекти

Проект № 2022-1-LT01-KA220-ADU-000085541 (Project Title: Creation of self-assessment quality assurance tool in non-formal adult learning” (SelfAssessAL)/” Създаване на инструмент за осигуряване на качеството на самооценка в неформалното обучение за възрастни”

Erasmus BG square

Финансираща програма: „Еразъм+ KA220-ADU – Партньорства за сътрудничество в образованието на възрастни.
Проектът е с продължителност 19 месеца.
Продължителност: 01.11.2022… Пълен текст »


Публикувано на: 24.11.2022

Проект №: 101076217 BUILD UP Skills Bulgaria 2030

buildup

 
Наименование: „Пътна карта за обучение и квалификация по прилагане на интелигентни енергийноефективни решения в сградите в България до 2030 г.“ (BUILD UP Skills Bulgaria 2030)
Финансираща програма: Програма LIFE
Продължителност: 01.10.2022… Пълен текст »


Публикувано на: 02.11.2022

Мрежата ReferNet (2020-2023)

ReferNet

Националната агенция за професионално образование и обучение е представител на европейската мрежа за обмен на опит и експертиза в областта на професионалното образование и обучение ReferNet в България за периода 2020-2023… Пълен текст »


Публикувано на: 23.03.2016