Административни услуги

logo-da-240x174

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР


Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) преодставя следните услуги:

Електронни административни услуги – включва информация относно техническите стъпки по предоставянето на услугата, възможността издаденият акт да бъде съхраняван в електронна форма от доставчика и начина за достъп до него; техническите средства за установяване и отстраняване на грешки при въвеждането на информация, преди да бъдат направени изявленията във връзка с услугата, езиците, чрез които услугата може да бъде ползвана и др.