ОПТИМИЗИРАНЕ НА СППОО

На 11.11.2021 г. Националната агенция за професионално образование и обучение, като отговорна институция за разработването и поддържането на СППОО, организира работна среща с председателите на Експертни комисии по професионални направления и Експертната комисия по професионално ориентиране. Целта на срещата беше продължаване на дейностите по актуализиране на СППОО като една от задачите в новата Програма „Образование 2021-2027 г.“ По време на събитието беше представен напредъка в посока на разработване на план за действие за изготвянето на един модерен

Анализът на СППОО e подготвен от НАПОО в изпълнение Решение на Консултативния съвет за професионално образование и обучение към министъра на образованието и науката от 25.06.2019 г. и в съответствие със задание на Министерството на образованието и науката.
Анализът съдържа

Уведомяваме Ви, че Въпросниците за актуализиране на Списъка на професиите за професионално образование и обучение, публикувани на 18.08.2019 г., ще останат активни. Всеки, който проявява интерес, може да сподели мнението си! Разчитаме на Вашата активност и очакваме конструктивните Ви предложения! Въпросници по области на образование:ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНАЗДРАВЕОПАЗВАНЕИЗКУСТВААРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВОИНФОРМАТИКАОБЩЕСТВЕНА СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДАПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

Във връзка с решение на Консултативния съвет по професионално образование и обучение към министъра на образованието и науката и стартиралия процес за актуализиране на Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), НАПОО отправя покана за попълване на уеб базирани

Стартира процес по анализ и изменение при необходимост на Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) по инициатива на  Консултативния съвет по професионално образование и обучение към министъра на образованието и науката. Изготвянето на анализа ще се координира от Националната агенция по професионално образование и