оптимизиране на СППОО

Работна среща на Председателите на Експертни комисии към НАПОО във връзка с актуализиране на СППОО

На 11.11.2021 г. Националната агенция за професионално образование и обучение, като отговорна институция за разработването и поддържането на СППОО, организира работна среща с председателите на Експертни комисии по професионални направления и Експертната комисия по професионално… Пълен текст »


Публикувано на: 11.11.2021

Анализ и предложения за оптимизиране на Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО)

Анализът на СППОО e подготвен от НАПОО в изпълнение Решение на Консултативния съвет за професионално образование и обучение към министъра на образованието и науката от 25.06.2019… Пълен текст »


Публикувано на: 10.12.2019

Въпросници, относно актуализирането на Списъка на професиите за професионално образование и обучение

Уведомяваме Ви, че Въпросниците за актуализиране на Списъка на професиите за професионално образование и обучение,
публикувани на 18.08.2019 г., ще останат активни. Всеки, който проявява… Пълен текст »


Публикувано на: 05.09.2019

Въпросници, относно актуализирането на Списъка на професиите за професионално образование и обучение

Във връзка с решение на Консултативния съвет по професионално образование и обучение към министъра на образованието и науката и стартиралия процес за актуализиране на Списъка на професиите за професионално образование и обучение… Пълен текст »


Публикувано на: 18.08.2019

Оптимизиране списъка на професиите за професионално образование и обучение

Стартира процес по анализ и изменение при необходимост на Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) по инициатива на  Консултативния съвет по професионално образование и обучение към министъра на образованието и… Пълен текст »


Публикувано на: 01.08.2019