Издавани от ЦПО документи за професионална квалификация

1. EUROPASS Приложения

2. Свидетелство за професионална квалификация (образец)

3. Удостоверение за професионално обучение (образец)

4. Свидетелство за валидиране на професионална квалификация (образец)

5. Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия (образец)

 


● Публикувано на 17.04.2015 ● Последна редакция 24.11.2019●