ЦЕЛИ НА НАПОО

Цели на администрацията за 2024 г.
Цели на администрацията за 2023 г.
Цели на администрацията за 2022 г.
Цели на администрацията за 2021 г.
Цели на администрацията за 2020 г.
Цели на администрацията за 2019 г.
Цели на администрацията за 2018 г.
Цели на администрацията за 2017 г.
Цели на администрацията за 2016 г.
Цели на администрацията за 2015 г.
Цели на администрацията за 2014 г.
Цели на администрацията за 2013 г.
Цели на администрацията за 2012 г.
Цели на администрацията за 2011 г.


Отчет на администрацията за 2023 г.
Отчет на администрацията за 2021 г.
Отчет на администрацията за 2020 г.
Отчет на администрацията за 2019 г.
Отчет на администрацията за 2018 г.
Отчет на администрацията за 2017 г.
Отчет на администрацията за 2016 г.
Отчет на администрацията за 2015 г.
Отчет на администрацията за 2014 г.

Отчет на администрацията за 2013 г.
Отчет на администрацията за 2012 г.
Отчет на администрацията за 2011 г