ДОКУМЕНТИ НА НАПОО

План за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение. Приет с Решение на Управителния съвет на НАПОО, протокол №01 от 21.02.2024 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение. Приет с Решение на Управителния съвет на НАПОО, протокол №01 от 21.02.2024 г.

План за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2023 г.Приет с решение на Управителния съвет, протокол № 01 от 232.02.2023 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2022 г.Приет с решение на Управителния съвет, протокол № 01 от 22.02.2023 г.

План за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2022 г.Приет с решение на Управителния съвет, протокол № 01 от 23.02.2022 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2021 г.Приет с решение на Управителния съвет, протокол № 01 от 23.02.2022 г.

План за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2021 г.Приет с решение на Управителния съвет, протокол № 01 от 17.02.2021 г

План за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2020 г.
Приет с решение на Управителния съвет, протокол № 01 от 12.02.2020 г

План за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2019 г.
Приет с решение на Управителния съвет, протокол № 01 от 20.02.2019 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2018 г.
Приет с решение на Управителния съвет, протокол № 01 от 20.02.2019 г.

План за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2018 годинаПриет с решение на Управителния съвет, протокол № 01 от 14.02.2018 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2017 г.Приет с решение на Управителния съвет, протокол № 01 от 14.02.2018 г.

План за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2017 годинаПриет с решение на Управителния съвет, протокол № 01 от 08.02.2017 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2016 г.Приет с решение на Управителния съвет, протокол № 01 от 08.02.2017 г.

План за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2016 годинаПриет с решение на Управителния съвет, протокол № 01 от 03.02.2016 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2015 г.Приет с Решение на Управителния съвет на НАПОО – протокол № 01 от 03.02.2016 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2009 г.Приет с решение на Управителния съвет – протокол No 02/ 17.03.2010 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2008 г.Приет с решение на УС на НАПОО с протокол № / 18.03.2009 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2007 г.Приет с решение на УС на НАПОО, протокол № 03/20.02.2008 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2006 г.Приет с решение на УС на НАПОО, протокол № 03/21.02.2007 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2005 г.Приет от УС на НАПОО с протокол № 01 / 26. 01. 2005 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2004 г.Приет от УС на НАПОО с протокол № 01 / 26. 01. 2005 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2003 г.Приет от УС на НАПОО с протокол № 03/12.02.2003 г.

План за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2010 годинаПриет с решение на Управителния съвет, протокол 17.03.2010 г.

План за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2011 годинаПриет с решение на Управителния съвет, протокол № 04/13.07.2011 г.

План за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2012 годинаПриет с решение на Управителния съвет, протокол № 02 /21.03.2012 г.

План за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2013 годинаПриет с решение на Управителния съвет, протокол № 01/20.03.2013 г.

План за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2014 годинаПриет с решение на Управителния съвет, протокол № 01/19.02.2014 г.

План за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2015 годинаПриет с решение на Управителния съвет, протокол № 01 /18.02.2015 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2010 г.Приет с решение на Управителния съвет – протокол № 01 / 26.01.2011 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2011 г.Приет с решение на Управителния съвет – протокол № 02 / 21.03.2012 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2012 г.Приет с решение на Управителния съвет – протокол № 01 / 20.03.2013 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2013 г.Приет с Решение на Управителния съвет на НАПОО Протокол № 01 от 19.02. 2014 г .

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2014 г.Приет с Решение на Управителния съвет на НАПОО – протокол № 01 от 18.02.2015 г.