УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Име, презиме, фамилияИнституцияДлъжност
инж. Марияна Йорданова ПавловаНационална агенция за професионално образование и обучениеПредседател на НАПОО и председател на УС на НАПОО
Мария ТодороваМинистерство на образованието и наукатаДиректор дирекция “Професионално образование и обучение” МОН
Фани ТодороваМинистерство на образованието и наукатаглавен експерт в  дирекция “Професионално образование и обучение” МОН
Стефка ЛиманскаМинистерство на труда и социалната политикаНачалник на отдел “Професионална квалификация”, дирекция “Политика на пазара на труда и трудова мобилност”
Мариана Мърмарова-СтанковаМинистерство на труда и социалната политикаНачалник на отдел “Програми и мерки за заетост и обучение”, Главна дирекция “Услуги по заетостта”, Агенция по заетостта
Мая НиковскаМинистерство на туризмаДиректор на Дирекция “Туристическа политика”
Д-р Искра КолеваМинистерство на здравеопазванетоНачалник отдел “Образование и квалификация”, Дирекция “Лечебни дейности””
Слава ЙордановаМинистерство на икономикатадържавен експерт в отдел “Секторни анализи”, дирекция “Икономическа политика”
Емилия МаноловаМинистерство на земеделието, храните и горитедиректор на дирекция “Анализ и стратегическо планиране”
Бистра КовачеваАсоциация на индустриалния капитал в Българияексперт
Валерия ПетроваАсоциация на индустриалния капитал в Българияексперт
Мая Иванова ГешеваБългарска търговско-промишлена палатадиректор на Национална финансово-стопанска гимназия
Емилия ИвановаБългарска търговско-промишлена палатаДиректор на Национална търговско-банкова гимназия
Марлен МолловаБългарска стопанска камараексперт в програма “Професионално обучение” на БСК
Антоанета Димитрова КацароваБългарска стопанска камараметодист в програма “Професионално обучение” в БСК
Ивана РадомироваКонфедерация на работодателите и индустриалците в Българияглавен секретар на Съюза на пивоварите в България
Илия МоновКонфедерация на работодателите и индустриалците в България
Валери АпостоловКонфедерация на труда “Подкрепа”конфедерален секретар
Кирил БиневКонфедерация на труда “Подкрепа”главен експерт
Александър ЗагоровКонфедерация на труда “Подкрепа”конфедерален секретар
Виолета ИговаКонфедерация на труда “Подкрепа”
Янка Крумова ТакеваКонфедерация на независимите синдикати в БългарияПредседател на Синдиката на българските учители
Юлия СимеоноваКонфедерация на независимите синдикати в БългарияНационален секретар, отдел “Обучения и проекти” КНСБ
Даниела Алексиева СтояноваКонфедерация на независимите синдикати в Българияизпълнителен секретар на КНСБ
Виолета Бонева ИвановаКонфедерация на независимите синдикати в Българияизследовател в Институт за социални и синдикални изследвания на КНСБ

 


Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество


Декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, подадени от членовете на УС в НАПОО