УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Име, презиме, фамилияИнституцияДлъжност
инж. Марияна Йорданова ПавловаНационална агенция за професионално образование и обучениеПредседател на НАПОО и председател на УС на НАПОО
Ваня ТивидошеваМинистерство на образованието и наукатаДиректор дирекция “Професионално образование и обучение” МОН
Фани ТодороваМинистерство на образованието и наукатаглавен експерт в  дирекция “Професионално образование и обучение” МОН
Искрен АнгеловМинистерство на труда и социалната политикаДиректор на дирекция „Политика на пазара на труда“, Министерство на труда и социалната политика
Мариана Мърмарова-СтанковаМинистерство на труда и социалната политикаНачалник на отдел “Програми и мерки за заетост и обучение”, Главна дирекция “Услуги по заетостта”, Агенция по заетостта
Мая НиковскаМинистерство на туризмаДиректор на Дирекция “Туристическа политика”
Д-р Искра КолеваМинистерство на здравеопазванетоНачалник отдел “Образование и квалификация”, Дирекция “Лечебни дейности””
Тихомира ПелинковаМинистерство на икономикатаНачалник на отдел „Индустриална политика и икономически анализи“ дирекция „Икономическа политика“
Поля КаньоваМинистерство на електронното управлениеГлавен експерт в дирекция „Информационни технологии, информационно общество, европейска координация и международно сътрудничество“
Бистра КовачеваАсоциация на индустриалния капитал в Българияексперт
Валерия ПетроваАсоциация на индустриалния капитал в Българияексперт
Мая Иванова ГешеваБългарска търговско-промишлена палатадиректор на Национална финансово-стопанска гимназия
Емилия ИвановаБългарска търговско-промишлена палатаДиректор на Национална търговско-банкова гимназия
Марлен МолловаБългарска стопанска камараексперт в програма “Професионално обучение” на БСК
Теодора БорисоваБългарска стопанска камараДиректор на Центъра за обучение по информационни и комуникационни технологии към БСК
Румяна ГеоргиеваКонфедерация на работодателите и индустриалците в БългарияПарламентарен секретар и р-л сектор “Индустриални отношения”
Илия МоновКонфедерация на работодателите и индустриалците в България„Медико Инженеринг“ ООД, гр. Враца
Експерти по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, обучения по безопасност и здраве при работа и технически надзор на съоръжения с повишена опасност
Валери АпостоловКонфедерация на труда “Подкрепа”конфедерален секретар
Атанас КацарчевКонфедерация на труда “Подкрепа”
Александър ЗагоровКонфедерация на труда “Подкрепа”конфедерален секретар
Янка Крумова ТакеваКонфедерация на независимите синдикати в БългарияПредседател на Синдиката на българските учители
Юлия СимеоноваКонфедерация на независимите синдикати в БългарияНационален секретар, отдел “Обучения и проекти” КНСБ
Даниела Алексиева СтояноваКонфедерация на независимите синдикати в БългарияВицепрезидент на КНСБ
Владимир ВладимировКонфедерация на независимите синдикати в Българияи.д. зам. директор на ИССИО към КНСБ

 


Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество


Декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, подадени от членовете на УС в НАПОО