АНТИКОРУПЦИЯ

Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ 


Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ за 2018

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ за 2019

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ за 2020

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ за 2021

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ за 2022

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ за 2023


Аделина Борисова, Янка Василева, Йоланта Костадинова,Аделина Борисова, Хриси Войнова, Мая Павлова, Ива Стоманярска, Васил Христов, Венцислава Вълова, Люба Кръстева, Емил Христов, Красимира Урумова, Людмила Цекова, Гергана Ночева, Величка Лозанова, Каролина Делчева, Ирина Димитрова, Силвия Тонева, Наташа Спиридонова, Диана Иванова, Мартин Алексиев, Ива Тодорова