АНТИКОРУПЦИЯ

Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ 


Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ за 2018


Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ за 2019


Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ за 2020


Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ за 2021


Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ за 2022


Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ за 2023


Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПК – 19-01-2024


Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК


Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПК


Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПК за 2024 г.*

* Няма служители не подали в срок декларации.


Аделина Борисова, Янка Василева, Йоланта Костадинова,Аделина Борисова, Хриси Войнова, Мая Павлова, Ива Стоманярска, Васил Христов, Венцислава Вълова, Люба Кръстева, Емил Христов, Красимира Урумова, Людмила Цекова, Гергана Ночева, Величка Лозанова, Каролина Делчева, Ирина Димитрова, Силвия Тонева, Наташа Спиридонова, Диана Иванова, Мартин Алексиев, Ива Тодорова, Божидара Тодорова Василева, Жеко Димитров Жеков, Ивана Бориславова Караджинска, Лилия Иванова Ласкина, Стефка Цветомирова Ценова