Конкурси

Конкурс за длъжност “Директор на дирекция”

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № ЧР-03-20/20.03.2023 гПълен текст »


Публикувано на: 20.03.2023