Конкурси

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЧР-03-1/23.02.2018… Пълен текст »


Публикувано на: 01.03.2018