Конкурси

Обявление

за свободни позиции за длъжност „Експерт, програми и проекти“, 3 бр. в Национална агенция за професионално образование и обучение по проект „Качество и ефективност“, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 по процедура BG05M90P001-3.020 ‚,Подобряване качеството и ефективността на услугите за професионално обучение“ на ОП „Развитие на човешките… Пълен текст »


Публикувано на: 28.09.2020

Обявление

за свободни позиции за длъжност „Експерт, програми и проекти“, 2 бр. в Национална агенция за професионално образование и обучение по проект „Качество и ефективност“, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 от 08.01.2020… Пълен текст »


Публикувано на: 12.08.2020

Обявление

за свободни позиции за длъжност „Експерт, програми и проекти“, 4 бр. в Национална агенция за професионално образование и обучение по проект „Качество и ефективност“, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 от 08.01.2020… Пълен текст »


Публикувано на: 05.06.2020

Конкурс за главен счетоводител в отдел “Административно, правно и финансово обслужване”

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-1/28.02.2020… Пълен текст »


Публикувано на: 04.03.2020

Конкурс за главен експерт

НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЧР-03-6/27.03.2019… Пълен текст »


Публикувано на: 29.03.2019

Конкурс за началник на отдел “Административно, правно и финансово обслужване”

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЧР-03-1/ 22.02.2019… Пълен текст »


Публикувано на: 25.02.2019

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЧР-03-1/23.02.2018… Пълен текст »


Публикувано на: 01.03.2018