Новини

22 септември – Ден на независимостта на България

Националната агенция за професионално образование и обучение Ви честити Деня на независимостта на България!
За да сме достойни наследници на нашите славни деди, нека отстояваме идеалите… Пълен текст »


Публикувано на: 22.09.2021

Фотоконкурс на Cedefop за учащите в професионалното образование и обучение

За шеста поредна година Cedefop дава възможност на обучаемите лица в системата на ПОО да участват във фотоконкурс, който насърчава върховите постижения и споделянето на опит в… Пълен текст »


Публикувано на: 21.09.2021

Отличия за добри практики в професионалното обучение

С цел популяризиране на професионалното обучение в ЦПО се организира кампания за добри практики в лицензираните центрове за професионално обучение в следните категории:

  1. Добри практики в лицензираните центрове за професионално обучение (ЦПО)

Пълен текст »


Публикувано на: 10.08.2021

Публикация на CEDEFOP относно кариерното ориентиране

Европейският център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) публикува информационен материал, свързан с кариерното ориентиране.
Ситуацията с Covid-19 оказва огромно влияние върху процесите на пазара на труда – налице е изкривено търсене на работници и… Пълен текст »


Публикувано на: 06.08.2021

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професия „Работник в озеленяването“

В брой № 63 на Държавен вестник от 30.07.2021 г. е обнародвана Наредба № 17 от 20-ти юли 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия  622030 „Работник в озеленяването“Пълен текст »


Публикувано на: 30.07.2021

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на електронна техника”

В брой № 62 на Държавен вестник от 27.07.2021 г. е обнародвана изменена Наредба № 13 от 2 юни 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията Монтьор на електронна техникаПълен текст »


Публикувано на: 27.07.2021

В Държавен вестник са обнародвани ДОС за придобиване на квалификация по професиите „Електромонтьор“ и „Организатор по експлоатация в жп инфраструктура“

В брой № 61 на Държавен вестник от 23.07.2021 г. са обнародвани две наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии… Пълен текст »


Публикувано на: 26.07.2021

Уважаеми представители на ЦПО,

Представяме на Вашето внимание междинни резултати от проведеното проучване относно реализацията и удовлетвореността на обучаемите лица, както и за възможностите за участие във външно независимо оценяване на придобитите… Пълен текст »


Публикувано на: 22.07.2021

Втора европейска конференция на пощенския сектор

На 13 юли се проведе конференция на пощенския сектор в Европа, организирана от PostEurop, Асоциацията на европейските обществени пощенски оператори. В конференцията бяха представени резултатите по проект… Пълен текст »


Публикувано на: 13.07.2021

Обява за избор на изпълнител по проект „Качество и ефективност”

Обява за избор на изпълнител на услуга с предмет „Услуга по изработване на аудиоспотове и видеоклипове за информиране и мотивиране на гражданите за възможностите за професионално обучение“ по Пълен текст »


Публикувано на: 08.07.2021

Онлайн анкета за представители на работодателите

НАПОО разработва модел за мониторинг на качеството на професионалното обучение в центровете за професионално обучение, включващ проследяване на реализацията на завършилите обучение и удовлетвореността им – тяхната и тази на… Пълен текст »


Публикувано на: 06.07.2021

Уважаеми представители на ЦПО,

Националната агенция за професионално образование и обучение разработва модел за мониторинг на качеството на професионалното обучение в ЦПО, който включва проследяване на реализацията и удовлетвореността на обучаваните лица и на техните… Пълен текст »


Публикувано на: 06.07.2021

Решения на УС на НАПОО от заседание на 23.06.2021 г.

На заседание на 23.06.2021 г. Управителният съвет (УС) на НАПОО взе следните решения:
– утвърди актуализиран пакет документи – образци за издаване на лицензия за извършване на информиране и професионално ориентиране на Център за информация и професионално… Пълен текст »


Публикувано на: 25.06.2021