Новини

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Актьор” – трета степна на професионална квалификация

В брой № 30 на Държавен вестник от 31.03.2020 г. е обнародвана Наредба № 3 от 11-ти март 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията Актьор“ – трета степен на професионална квалификация от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по… Пълен текст »


Публикувано на: 01.04.2020

Koмуникация с администрациите по електронен път

Системата за е-Връчване поддържа възможност за получаване на известия по електронна поща и чрез SMS за изпратени и връчени документи.
За да ползвате системата за е-Връчване е необходимо да се регистрирате първо като физическо… Пълен текст »


Публикувано на: 31.03.2020

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Ресторантьор”

В брой № 29 на Държавен вестник от 27.03.2020 г. е обнародвана Наредба № 2 от 10-ти март 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията Пълен текст »


Публикувано на: 31.03.2020

20 години НАПОО

24 март беше датата, определена за тържество по случай 20-тата годишнина на НАПОО. Няма да се видим днес, но се надяваме да сме здрави и да имаме много поводи за срещи… Пълен текст »


Публикувано на: 24.03.2020

Съобщение

На основание Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (за по кратко „Закон“), обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020… Пълен текст »


Публикувано на: 24.03.2020

ДО ДИРЕКТОРИТЕ/РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЦПО,

Поради извънредните обстоятелства с развитието на заболеваемостта с коронавирус и предпазването на разпространението му, във връзка с мерките на Националния оперативен щаб и на Правителството на… Пълен текст »


Публикувано на: 17.03.2020

ДО ДИРЕКТОРИТЕ/РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЦПО,

Поради извънредните обстоятелства с развитието на заболеваемостта с коронавирус и предпазването на разпространението му, във връзка с мерките на Националния оперативен щаб и на Правителството на… Пълен текст »


Публикувано на: 13.03.2020

Данни от ЕС за подпомагане на реформите в ПОО

Дигитализацията, изискванията за зелена икономика, демографските процеси изискват нови подходи в областта на професионалното образование и обучение (ПОО).
Промените/реформите трябва да се инициират и наблюдават на базата на надеждни измервания и… Пълен текст »


Публикувано на: 13.03.2020

На 28 февруари 2020 г. в Държавен вестник е публикувана Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

В брой 18 от 28.02.2020 г. на Държавен вестник е обнародвана Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална… Пълен текст »


Публикувано на: 04.03.2020

Приети са 5 проекта на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии

На свое заседание, проведено на 12.02.2020 г., съгласно действащата процедура, Управителният съвет на НАПОО прие 5 проекта на Държавни образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и… Пълен текст »


Публикувано на: 27.02.2020

Cedefop публикува доклад за необходимостта от преквалификация и повишаване квалификацията на възрастните в ЕС

Изследване на CEDEFOP показва необходимост от промени в политиките и системите за преквалификация и повишаване на квалификацията на възрастните граждани в ЕС.
Освен недостатъчна… Пълен текст »


Публикувано на: 27.02.2020

Екип на НАПОО участва в семинар-дискусия на тема: „Ключови дигитални умения и опита на държавите – членки, инструменти и реализация на ниво ЕС“

На 20.02.2020 г. Министерство на труда и социалната политика в качеството на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Съвместният изследователски център на Европейската комисия организираха работен семинар с широк кръг заинтересовани страни – представители на… Пълен текст »


Публикувано на: 21.02.2020