Новини

Работна среща с председателя на комисията по бюджет в Европейския парламент

Г-н Жан Артюи, председател на комисията по бюджет в Европейския парламент, беше на работна среща на 15.02.2018 г. в НАПОО.
Тема на срещата беше възможността за осъществяване на дългосрочни стажове/практики на… Пълен текст »


Публикувано на: 16.02.2018

На вниманието на кандидатите за лицензиране на ЦПО/ЦИПО!

С изменение на чл. 49б, ал. 2, т.4 и ал.11 на ЗПОО от 01.01.2018 г. се изисква обстоятелствата относно съдимостта на българските лица, представляващи и управляващи центровете за професионално обучение или за информация и професионално ориентиране да се установяват служебно от Националната агенция по професионално образование и… Пълен текст »


Публикувано на: 09.02.2018

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦПО

ЗАЯВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРЕЗ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА на НАПОО
Във връзка със зачестили запитвания относно заявяването на задължителна документация през информационната система на НАПОО (ИС на НАПОО)… Пълен текст »


Публикувано на: 07.02.2018

МНОГО ВАЖНО: 31.01.2018 г. – КРАЕН СРОК за подаване на Информация за извършената дейност през 2017 г. и на Годишен доклад за самооценка на качеството от ЦПО и ЦИПО

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦПО и ЦИПО!!
Уважаеми дами и господа,
Напомняме, че срока за представяне на Информация за извършената дейност през 2017 година и Годишен доклад за самооценка на качеството за 2017… Пълен текст »


Публикувано на: 29.01.2018

Уебинар: Регистър на издадени документи за СПК

На вниманието на всички ЦПО, които провеждат обучения за придобиване на степен на професионална квалификация!
Съгласно чл. 40б, ал.2 от Закона за професионално образование и… Пълен текст »


Публикувано на: 15.01.2018

Българско председателство на Съвета на ЕС

На 11 януари 2018 г. започна Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
Българското председателство ще работи активно за модернизация на европейските образователни системи и учебни програми чрез насърчаване на разпространението на общите европейски… Пълен текст »


Публикувано на: 12.01.2018

Уважаеми ръководители на центрове за професионално обучение,

Предлагаме на Вашето внимание Годишен календар на дейностите на ЦПО през 2018 г.
Календарът ще Ви послужи за ефективното организиране на дейността на ЦПО през календарната година в съответствие с изискванията на нормативната уредба – ЗПОО и подзаконовите нормативни… Пълен текст »


Публикувано на: 09.01.2018

МНОГО ВАЖНО: 31.01.2018 г. – КРАЕН СРОК за подаване на Информация за извършената дейност през 2017 г. и на Годишен доклад за самооценка на качеството от ЦПО и ЦИПО

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦПО и ЦИПО
Уважаеми госпожи и господа, напомням Ви, че във връзка със задължението, произтичащо от разпоредбата на чл.… Пълен текст »


Публикувано на: 20.12.2017

Награда за НАПОО в категория „Технологични решения за открито управление“

Националната агенция за професионално образование и обучение беше наградена в конкурса на Института по публична администрация в категорията „Технологични решения за открито управление“ в администрациите за 2017… Пълен текст »


Публикувано на: 15.12.2017

Среща в НАПОО с представители на Френската асоциация за професионално образование и обучение в сектора на автомобилното обслужване (ANFA)

На 05 декември 2017 г. в НАПОО се състоя среща с 21 представители на Френската асоциация за професионално образование и обучение в сектора на автомобилното обслужване… Пълен текст »


Публикувано на: 07.12.2017

15-та ежегодна пленарна среща на националните представители и на партньорите на ReferNet

ReferNet

В периода 29-30 ноември 2017 г. в гр. Солун, Гърция се проведе 15-та ежегодна пленарна среща на националните представители и на 30-те партньори по рамковото споразумение на ReferNet за периода… Пълен текст »


Публикувано на: 06.12.2017

Дуалното образование – път на възможностите

На 22 ноември 2017 г. се проведе Национална конференция за дуалното образование, организирана от МОН по българо-швейцарския проект ДОМИНО.
При откриването на форума заместник-министър председателят Томислав Дончев посочи като основно предизвикателство генерирането на взаимно доверие между институциите и… Пълен текст »


Публикувано на: 24.11.2017

Втора национална ReferNet конференция

В рамките на Европейската седмица на професионалните умения  в град София на 20 ноември 2017 г. се проведе втората Национална ReferNet конференция, организирана от НАПОО като национален координатор на мрежата за периода 2016-2019… Пълен текст »


Публикувано на: 23.11.2017

Участие на експерти от НАПОО в обучение на дирекции „Регионална служба по заетостта” и дирекции „Бюро по труда” за представители от Северна България

От 13-15 ноември 2017 г. в с. Арбанаси, общ. Велико Търново експерти от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) взеха участие в обучение на служители от Агенция по… Пълен текст »


Публикувано на: 17.11.2017