Новини

Приоритетите на хърватското председателство в областта на ПОО

На 1 януари 2020 г. Хърватия за пръв път поема шестмесечното ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз, а програмата на страната за „Силна Европа в свят на предизвикателства“ включва… Пълен текст »


Публикувано на: 16.01.2020

На вниманието на директорите на лицензираните ЦПО и ЦИПО

В изпълнение на разпоредбата на чл. 22, ал. 8 от ЗПОО, Ви напомняме, че срокът за представяне на Годишна информация за дейността през 2019 г. и на Годишен доклад за самооценка на качеството за 2019… Пълен текст »


Публикувано на: 30.12.2019

Допълнен и изменен “Ред за разработване и поддържане на Списъка на професиите за професионално образование и обучение”

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Закона за професионалното образование и обучение, по предложение на председателя на Националната агенция за професионално образование и… Пълен текст »


Публикувано на: 19.12.2019

НАПОО с първа награда от конкурс на Института за публична администрация

На 13.12.2019 г. на официална церемония в конферентния център на Капитал Форт бяха обявени победителите в конкурса за добри практики в администрацията, организиран от Института по публична… Пълен текст »


Публикувано на: 17.12.2019

Актуализирана стратегия “НАПОО 2019-2021”

Националната агенция за професионално образование и обучение актуализира Стратегията на Агенцията за периода 2019-2021 г. Актуализираната стратегия „НАПОО 2019-2021“ е документ, който е продължение на Стратегически проект „НАПОО… Пълен текст »


Публикувано на: 10.12.2019

Анализ и предложения за оптимизиране на Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО)

Анализът на СППОО e подготвен от НАПОО в изпълнение Решение на Консултативния съвет за професионално образование и обучение към министъра на образованието и науката от 25.06.2019… Пълен текст »


Публикувано на: 10.12.2019

Допълване на Списъка на професиите за професионално образование и обучение

Със заповед на Министъра на образованието и науката № РД-09-2973/28.11.2019 г. Списъкът на професиите се допълва както следва:
1. Към професионално направление 524 „Химични технологии и продукти“ се добавя нова професия с код 524030 „Консултант… Пълен текст »


Публикувано на: 02.12.2019

Информационен ден ECVET и сектор „ПОО“ на КД1 на Програма „Еразъм+“

На 21 ноември 2019 г. в сградата на Центъра за развитие на човешките ресурси се проведе информационен ден за популяризиране на добрите практики от прилагането на ECVET в България и за възможностите по програма… Пълен текст »


Публикувано на: 25.11.2019

Важна информация за работодателите, които желаят да участват в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

В бр. 91 на Държавен вестник от 19.11.19 г. е обнародвана Наредба № РД-04-4 от 8 ноември 2019 г. за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни на… Пълен текст »


Публикувано на: 24.11.2019

Анализ за оценяване на въздействието на НКР в България

На 30 и 31 октомври 2019 г. се проведе Семинар за прилагане на Европейската квалификационна рамка (ЕКР) на национално ниво за периода 2018-2020, организиран от Министерството на образованието и… Пълен текст »


Публикувано на: 06.11.2019

Информационен ден за популяризиране на добрите практики от прилагането на ECVET в България

европейска кредитна система

Националната агенция за професионално образование и бучение, като координационна точка по прилагане на европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение –… Пълен текст »


Публикувано на: 05.11.2019

НАПОО – домакин на кръгла маса на тема „СППОО – мост между професионалното образование и обучение и пазара на труда“

На 22.10.2019 г. в НАПОО се проведе кръгла маса на тема „СППОО – мост между професионалното образование и обучение и пазара на труда“.
На събитието взеха участие представители на академичната… Пълен текст »


Публикувано на: 29.10.2019