Новини

МНОГО ВАЖНО!

Уважаеми потребители,
Считано от 01.01.2019 г.  таксите за лицензиране се заплащат по нова банкова сметка:
IBAN: BG39UNCR76303100113330
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК БИЗНЕС ЦЕНТЪР БАТЕНБЕРГПълен текст »


Публикувано на: 13.12.2018

Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Асистент на лекар по дентална медицина“ е обнародван в Държавен вестник

В брой 96 на Държавен вестник от 20.11.2018 г. е обнародвана Наредба № 25 от 7-ми ноември 2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Асистент на лекар по дентална Пълен текст »


Публикувано на: 23.11.2018

НАПОО се включи в системата за електронно връчване на документи

От месец ноември в НАПОО е въведена възможността за електронно подаване и връчване на документи, чрез така наречената Система за сигурно електронно връчване.
Системата за сигурно електронно връчване (е-Връчване) замества класическия метод за доставка на документи при предоставяне на административни услуги от… Пълен текст »


Публикувано на: 22.11.2018

В Държавен вестник са обнародвани Наредби на министъра на образованието и науката за Държавните образователни стандарти

Обнародвани са следните Наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професиите:
• Наредба № 20 от 9 октомври 2018… Пълен текст »


Публикувано на: 13.11.2018

Изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

В Държавен вестник, бр.92 от 6 ноември 2018г. са публикувани изменения и допълнения на Закона за професионално образование и обучение. Промените са свързани основно с:
Пълен текст »


Публикувано на: 07.11.2018

Обнародван е Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Системен програмист“

В Държавен вестник с Наредба № 19 от 09 октомври 2018 г. е обнародван Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Системен програмист“ с включена към нея специалност „Системно програмиране“ – трета степен на професионална… Пълен текст »


Публикувано на: 31.10.2018

Актуализиран е Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Хотелиер“

На 19-ти октомври 2018 г. в Държавен вестник е обнародвана Наредба № 18 от 9-ти октомври 2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия… Пълен текст »


Публикувано на: 22.10.2018

“Европейски и национални измерения в ПОО” – трета национална конференция в рамките на мрежата ReferNet

На 18 октомври 2018 г. град София беше домакин на III национална конференция, организирана в рамките на дейността на НАПОО, като представител на България в Европейската мрежа за обмен на опит в професионалното образование и обучение… Пълен текст »


Публикувано на: 22.10.2018

Oценяване въздействието на Националната квалификационна рамка

Националната квалификационна рамка (НКР) на Република България е приета с РМС № 96/02.02.2012 г. НКР улеснява съпоставимостта и признаването на квалификациите в Европа, подпомага мобилността, допринася за повишаване качеството на обучението и насърчава валидирането и признаването на неформалното и самостоятелното… Пълен текст »


Публикувано на: 16.10.2018

На 5 октомври 2018 г. в Държавен вестник е обнародвана още една Наредба на министъра на образованието и науката за Държавен образователен стандарт

На 5 октомври 2018 г. в Държавен вестник е обнародвана Наредба № 17 от 27 август 2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания“ 
Публикуваният Държавен образователен стандарт е разработен от НАПОО с участието на широк кръг специалисти от съответните професионални области и включва изискванията към кандидатите за… Пълен текст »


Публикувано на: 12.10.2018

Конференция на тема: „ECVET на европейско ниво и разпространението му в България“

европейска кредитна система

Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) като Национална координационна точка по прилагането на Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) за България съвместно с  Център за развитие на човешките ресурси  организират двудневна  конференция на тема: „ECVET на европейско ниво и разпространението му в БългарияПълен текст »


Публикувано на: 05.10.2018

На 2 октомври 2018 г. в Държавен вестник е обнародвана още една Наредба на министъра на образованието и науката за Държавен образователен стандарт

На 2 октомври 2018 г. в Държавен вестник е обнародвана Наредба № 14 от 27 август 2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Организатор на спортни прояви и първенства“ 
Публикуваният Държавен образователен стандарт е разработен от НАПОО с участието на широк кръг специалисти от съответните професионални области и включва изискванията към кандидатите за… Пълен текст »


Публикувано на: 02.10.2018

На 28 септември 2018 г. в Държавен вестник са обнародвани още две Наредби на министъра на образованието и науката за Държавните образователни стандарти

На 28 септември 2018 г. в Държавен вестник са обнародвани следните две Наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професиите:
„Инструктор по фитнес“ и „Помощник-инструктор по фитнес“
Наредба № 14 от 27 август 2018… Пълен текст »


Публикувано на: 28.09.2018

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦПО

Във връзка със задължението на лицензираните ЦПО за предоставяне на годишен доклад за самооценка на качеството чрез информационната система (ИС) на Националната агенция за професионално образование и обучение… Пълен текст »


Публикувано на: 25.09.2018

На 21 септември 2018 г. в Държавен вестник са обнародвани още две Наредби на министъра на образованието и науката за Държавните образователни стандарти

На 21 септември 2018 г. в Държавен вестник са обнародвани следните две Наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професиите:
„Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност“ с включена специалност „Спортно-туристическа дейност“ – трета степен на професионална… Пълен текст »


Публикувано на: 25.09.2018