Новини

Обява за избор на изпълнител

НАПОО обявява набиране на оферти за избор на изпълнител за организиране и провеждане на 1 специализирано обучение на тема „Повишаване на експертността в областта на разработване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по… Пълен текст »


Публикувано на: 07.08.2018

Проекти на наредби на ДОС са публикувани за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации

В Портала за обществени консултации са публикувани следните проекти на наредби на държавни образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професии за обществено обсъждане:
• Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията… Пълен текст »


Публикувано на: 03.08.2018

Споразумение за сътрудничество между НАПОО и БЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАВАРЯВАНЕ

На 25.07.2018 г. между Националната агенция за професионално образование и обучение, представлявана от инж. Емилияна Димитрова и Българския съюз по заваряване (БСЗ), представляван от д-р… Пълен текст »


Публикувано на: 03.08.2018

Приети са 9 проекта на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии

Управителният съвет на НАПОО, на заседание проведено на 27.06.2018 г. прие 9 проекта на Държавни образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и… Пълен текст »


Публикувано на: 25.07.2018

Участие на НАПОО в кръгла маса под патронажа на президента на Република България

На 10.07.2018 г. Национална агенция за професионално образование и обучение участва в проведената под патронажа на президента на Република България кръгла маса на тема „Хората с… Пълен текст »


Публикувано на: 23.07.2018

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение е изготвен в изпълнение на разпоредбата на § 79 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение… Пълен текст »


Публикувано на: 09.07.2018

Шеста регионална ReferNet конференция на НАПОО в гр. Стара Загора

На 26 юни 2018 г. град Стара Загора беше домакин на VI-та регионална конференция, организирана в рамките на дейността на НАПОО като представител на България в Европейската мрежа за обмен на опит в професионалното образование и обучение… Пълен текст »


Публикувано на: 29.06.2018

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦПО

Във връзка с проверката на Свидетелствата за професионална квалификация, издавани от ЦПО, Ви уведомяваме, че от 02.07.2018 г. в модула за проверка на документите в Информационната система на НАПОО ще могат да се прикачват свидетелства само с електронен… Пълен текст »


Публикувано на: 22.06.2018

Участие на НАПОО в заседание на работна група към ЕК за професионално образование и обучение

На 18-19 юни 2018 г. гр. Правец се състоя последното заседание на работната група Европа 2020 за професионално образование и обучение в гр. Правец, България. В събитието участваха представители на Националната агенция за професионално образование и… Пълен текст »


Публикувано на: 22.06.2018

Покана за участие в конкурс

Европейският център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) обявява конкурс за фоторазказ.
Условията за участие са публикувани на сайта на центъра http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cedefopphotoaward-back-third-year
Необходимо е да се сформира… Пълен текст »


Публикувано на: 22.06.2018

Годишeн Форум на Европейската мрежа за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение

EQAVET

На 20-21 юни в София се проведе Годишния Форум на Европейската мрежа за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (EQAVET). Събитието беше организирано под егидата на Българското председателство на Съвета на… Пълен текст »


Публикувано на: 22.06.2018