Новини

Годишен ECVET форум на тема „Използване на ECVET за дългосрочна мобилност“

европейска кредитна система

На 14-ти и 15-ти юни 2018 г. в гр. София, в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС се проведе годишният ECVET форум на тема „Използване на ECVET за дългосрочна… Пълен текст »


Публикувано на: 20.06.2018

Регионална конференция на НАПОО в гр. Бургас

refernet

На 6 юни 2018 г. в град Бургас се проведе V-та регионална конференция, организирана в рамките на дейността на НАПОО като представител на България в европейската мрежа за професионално образование и обучение… Пълен текст »


Публикувано на: 08.06.2018

Повече видимост за уменията и квалификациите в целия ЕС: Изявление на комисар Тейсен след приемането на преразгледаната рамка „Европас“

Брюксел, 12 април 2018 r.

Днес държавите — членки на ЕС, приеха предложението на Комисията за преразглеждане на рамката „Европас“. Целта на това преразглеждане е да се опростят и модернизират образецът за автобиография „Европас“ и другите инструменти за умения така че да отговарят на изискванията на цифровата… Пълен текст »


Публикувано на: 24.04.2018

Национален семинар на тема: „Вертикална образователна пропускливост“. Връзка между ECVET и ECTS. Разпознаване на единици резултати от учене“

европейска кредитна система

Уважаеми дами и господа,
Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/, с подкрепата на Националната агенция за професионално образование и обучение в качеството й на Национална координационна точка по прилагането на ECVET… Пълен текст »


Публикувано на: 13.04.2018

Списък на регионалните дистрибутори на задължителна училищна документация

На вниманието на лицензираните центрове за професионално обучение!
Уважаеми колеги, за Ваше удобство публикуваме Списъка на регионалните дистрибутори на задължителната документация с телефони и адреси за контакт… Пълен текст »


Публикувано на: 12.04.2018

Работен семинар в град Ларнака, Кипър организиран от EQAVET мрежа

На 20 и 21 март 2018 г. в град Ларнака, Кипър се състоя работен семинар, организиран от европейската мрежа по прилагане на Препоръката за качество в професионалното образование и обучение (EQAVET) към Европейската… Пълен текст »


Публикувано на: 28.03.2018

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

В изпълнение на чл. 40б, ал.2 от Закона за професионално образование и обучение, считано от 19 март 2018 година в информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ започва да действа нов модул „Регистър на издадените документи за професионална… Пълен текст »


Публикувано на: 16.03.2018

Опитът на Финландия в прилагане на кредитната система в ПОО

На 8-9 март 2018 г. в Хелзинки се състоя 21-та работна среща на група по прилагане на препоръката за изграждане на системата за натрупване и трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) към Европейскaта… Пълен текст »


Публикувано на: 14.03.2018