Новини

Представяне на моделите за мониторинг на компетенциите и мониторинг на качеството на обучение в ЦПО

На работна среща на 10.06.2021 г. в Министерство на труда и социалната политика експерти от НАПОО, МТСП и АЗ обсъдиха постигнатите до момента резултати по проект „Качество и ефективност“:
Пълен текст »


Публикувано на: 11.06.2021

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Заварчик”

В брой № 48 на Държавен вестник от 08.06.2021 г. е обнародвана Наредба № 13 от 26 май 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията Пълен текст »


Публикувано на: 11.06.2021

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Техник-животновъд”

В брой № 47 на Държавен вестник от 04.06.2021 г. е обнародвана Наредба № 12 от 11 май 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Техник-животновъд“Пълен текст »


Публикувано на: 08.06.2021

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Полиграфист”

В брой № 46 на Държавен вестник от 01.06.2021 г. е обнародвана Наредба № 11 от 11 май 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Полиграфист“Пълен текст »


Публикувано на: 03.06.2021

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Техник по транспортна техника”

В брой № 45 на Държавен вестник от 28.05.2021 г. е обнародвана Наредба № 10 от 11 май 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Техник по транспортна техника“Пълен текст »


Публикувано на: 31.05.2021

Европейско проучване*: 92% от възрастните у нас очакват професионалното образование да е държавен приоритет

Най-малко две трети от възрастните във всяка държава — членка на ЕС, са съгласни, че тяхното правителство трябва да даде предимство на инвестициите в учене и… Пълен текст »


Публикувано на: 25.05.2021

Честит 24-ти май!

В навечерието на този светъл празник да се изпълним с гордост, родолюбие и благодарност за делото на Светите братя Кирил и Методий, дали писменост на над 300 милиона души по… Пълен текст »


Публикувано на: 22.05.2021

Уважаеми директори на ЦПО,

Европейският център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP провежда проучване за бъдещето на професионалното образование и обучение. Целта е да се събере информация за предизвикателствата и… Пълен текст »


Публикувано на: 21.05.2021

Обява за избор на изпълнител – РеферНет

refernet

Във връзка с изпълнение на дейностите Рамково споразумение за партньорство за периода 2020-2023 г. и конкретното споразумение за 2021 година с анекс към него № 2021-0009/GP/DSI/ReferNet SGA/003/20 и годишната работна програма за 2021 година на НАПОО като представител на РеферНет за България съгласно проектното… Пълен текст »


Публикувано на: 20.05.2021

Допълнен „Ред за разработване и поддържане на Списъка на професиите за професионално образование и обучение”

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Закона за професионалното образование и обучение, по предложение на председателя на Националната агенция за професионално образование и… Пълен текст »


Публикувано на: 17.05.2021

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професия „Леяр“

В брой № 38 на Държавен вестник от 11.05.2021 г. е обнародвана Наредба № 9 от 9 април 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия  521120 „Леяр“Пълен текст »


Публикувано на: 13.05.2021

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професия „Библиотекар“

В брой № 37 на Държавен вестник от 07.05.2021 г. е обнародвана Наредба № 8 от 8-ми април 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия  322010 „Библиотекар“Пълен текст »


Публикувано на: 11.05.2021

НАПОО: Българите на възраст между 40 и 50 г. са по-склонни да се обучават за нова професия

лого на проект Качество и ефективност

Проучване на Националната агенция за професионално обучение и образование показва, че всеки трети обучаван очаква курсът за професионална квалификация да му помогне да подобри доходите си или да намери нова работа

  • Всеки шести българин не се притеснява да се яви на

Пълен текст »


Публикувано на: 08.05.2021