Новини

НАПОО отбеляза 23-та си годишнина

NAVET23

Днес Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) отбеляза 23 години от създаването си. С дейността си НАПОО съдейства за усъвършенстване на системата за ПОО в страната и за прилагане на политиките за учене през целия… Пълен текст »


Публикувано на: 21.03.2023

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професия „Монтьор по автоматизация“

NAPOO-news

В брой 25 от 17.03.2023 г. на Държавен вестник е обнародвана Наредба № 11 от 10.03.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Монтьор по автоматизацияПълен текст »


Публикувано на: 20.03.2023

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професия „Лютиер“

NAPOO-news

В брой 24 от 17.03.2023 г. на Държавен вестник е обнародвана Наредба № 10 от 10.03.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „ЛютиерПълен текст »


Публикувано на: 20.03.2023

Национални дни на кариерата – 2023 г.

NAPOO-news

През 2023 г. НАПОО е институционален партньор в инициативата  „Национални дни на кариерата“ 2023.
За пръв път тази година в рамките на Национални дни на кариерата в София на 1 април ще има специален кът „Професионално образование и професионално обучение“Пълен текст »


Публикувано на: 10.03.2023

Нова подобрена информационна система на НАПОО

NAPOO-news

В рамките на проект BG05M9OP001-3.020-0001-C01 „Качество и ефективност“, в момента се разработва нова подобрена информационна система (ИС) на НАПОО.
Целта е надграждане и модернизация на съществуващата система на НАПОО и предлаганите чрез нея… Пълен текст »


Публикувано на: 09.03.2023

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Оператор в металургията”

NAPOO-news

В брой № 21 на Държавен вестник от 07.03.2023 г. е обнародвана Наредба № 5 от 1-ви февруари 2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията Оператор в металургиятаПълен текст »


Публикувано на: 08.03.2023

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Електротехник ”

NAPOO-news

В брой № 20 на Държавен вестник от 03.03.2023 г. е обнародвана Наредба № 9 от 14-ти февруари 2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията ЕлектротехникПълен текст »


Публикувано на: 06.03.2023

В Държавен вестник са обнародвани 2 бр. ДОС за придобиване на квалификация по професии

NAPOO-news

В брой № 19 на Държавен вестник от 28.02.2023 г. са обнародвани две Наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професиите „Ветеринарен техник“ и „Фермер“Пълен текст »


Публикувано на: 28.02.2023

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Преводач от и на български жестов език”

NAPOO-news

В брой № 17 на Държавен вестник от 21.02.2023 г. е обнародвана Наредба № 5 от 1-ви февруари 2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията Преводач от и на български жестов езикПълен текст »


Публикувано на: 21.02.2023

В Държавен вестник са обнародвани 2 бр. ДОС за придобиване на квалификация по професии

NAPOO-news

В брой № 16 на Държавен вестник от 17.02.2023 г. са обнародвани две Наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професиите „Техник на електронна техника“ и „Монтьор на компютърни системи“Пълен текст »


Публикувано на: 17.02.2023

В Държавен вестник са обнародвани 2 бр. ДОС за придобиване на квалификация по професии

NAPOO-news

В брой № 15 на Държавен вестник от 14.02.2023 г. са обнародвани две Наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професиите „Техник на компютърни системи“ и „Оперативен счетоводител“Пълен текст »


Публикувано на: 14.02.2023