Новини

На вниманието на директорите на лицензираните ЦПО и ЦИПО

В изпълнение на разпоредбата на чл. 22, ал. 8 от ЗПОО, Ви напомняме, че срокът за представяне на Годишна информация за дейността през 2021 г. и на Годишен доклад за самооценка на качеството за 2021… Пълен текст »


Публикувано на: 27.01.2022

Резултати от анкета на сайта на НАПОО

През 2021 г. НАПОО прави проучване за потребностите на ЦПО, свързани с усвояване на дигитални умения в професионалното обучение.
Целта на проучването е да се установи необходимо ли е и как НАПОО може да предоставя повече и по-полезна информация по тази… Пълен текст »


Публикувано на: 25.01.2022

Стартира проекта за надграждането на ИС на НАПОО

 
На 17.01.2022 г. беше сключен договор между НАПОО и „СМ-Индекс“ ДЗЗД за изпълнение на  обществена поръчка с предмет „Разработване, внедряване, тестване и поддръжка на софтуер на… Пълен текст »


Публикувано на: 19.01.2022

Весели празници!

Националната агенция за професионално образование и обучение Ви пожелава светли и топли празници!
Нека да посрещнем Новата 2022 Година с ентусиазъм, професионализъм и вдъхновение!

 … Пълен текст »


Публикувано на: 23.12.2021

Проект “Бъди дигитален”

На 16 декември 2021 г. се проведе онлайн откриваща среща- пресконференция по проект „Бъди дигитален“ с водеща организация Българската търговско-промишлена палата, в който партньори са… Пълен текст »


Публикувано на: 20.12.2021

На вниманието на лицензираните през 2021 г. центрове за професионално обучение

На 16.12.2021 г. (четвъртък) от 10:30 часа чрез платформата „ZOOM“ ще се проведе Информационен ден за работа в информационната система на НАПОО за лицензираните през 2021… Пълен текст »


Публикувано на: 06.12.2021

В Държавен вестник е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

В брой 101 от 03.12.2021 г. на Държавен вестник е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 19 февруари 2020 Пълен текст »


Публикувано на: 03.12.2021

ВМА стартира обучение на парамедици

На 29 ноември 2021 г. НАПОО издаде лицензия на Центъра за професионално обучение към Военномедицинска академия (ВМА), с която се стартира обучението по професия „Парамедик“, специалност с код 7230302 „Транспортиране на пострадали и болни… Пълен текст »


Публикувано на: 02.12.2021

Стратегия за развитие на НАПОО за периода 2022-2027 година

Стратегическа цел на НАПОО за периода 2022-2027 – реализиране на секторните, националните и европейските приоритети, свързани с подобряване на достъпа и на качеството на професионалното образование и Пълен текст »


Публикувано на: 29.11.2021

Участие във фокус група за професионалното обучение на възрастни

На 24 ноември 2021 г. се проведе онлайн фокус- група на тема Професионалното обучение на възрастни с организатор Министерство на образованието и науката, в рамките на която бяха обсъдени следните теми:… Пълен текст »


Публикувано на: 26.11.2021

Виртуална дискусия за нуждите и препоръките в системата на професионалното образование и обучение

На 25.11.2021 г. екип на НАПОО взе участие във виртуална дискусия, организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), посветена на областите на въздействие, които са важни за развитието на… Пълен текст »


Публикувано на: 26.11.2021

Изменения в Списъка на професиите за професионално образование и обучение

Със заповед на министъра на образованието и науката № РД-09-4493/18.11.2021 г. Списъкът на професиите за професионално образование и обучение в частта професионално направление код 840 „Транспортни… Пълен текст »


Публикувано на: 25.11.2021

Национална РеферНет конференция „Европейските измерения в професионалното образование и обучение“

На 23.11.2021 се проведе традиционната РеферНет конференция, организирана от Националната агенция за професионално образование и обучение. Събитието се проведе през платформата ZOOM и съдържаше следните интересни акценти:

  • Дейностите на Европейски център за развитие на професионалното обучение Cedefop през 2021

Пълен текст »


Публикувано на: 23.11.2021

НАПОО организира национална конференция „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“

Националната конференция имa за цел да популяризира достиженията на професионалното образование и обучение сред всички заинтересовани страни и да подпомогне обединяването им за успешно решаване на предизвикателството „професионално образование и обучение – пазар на… Пълен текст »


Публикувано на: 19.11.2021