Новини

Анкета за оценка на удовлетвореността от предоставяните от НАПОО услуги и информация

NAPOO-news

Уважаеми госпожи и господа,
Целта на проучването е да се установи необходимо ли е и как НАПОО може да подобри дейността си – както във връзка с предоставяните… Пълен текст »


Публикувано на: 04.07.2022

Посещение на експерти от Института на Република Словения за професионално образование и обучение (CPI)

DigiVET logo

В периода 23-24 юни 2022 г. Националната агенция за професионално образование и обучение прие делегация от представители на Института на Република Словения за професионално образование и обучение… Пълен текст »


Публикувано на: 24.06.2022

Обучение по проект „Качество и ефективност“

На съвместно обучение служители от НАПОО, МТСП и АЗ обсъдиха разработените по проект „Качество и ефективност“ два модела:
1.за мониторинг и контрол на качеството на професионалното… Пълен текст »


Публикувано на: 24.06.2022

Препоръки на Съвета относно индивидуалните сметки за обучение и микроквалификациите за учене през целия живот и пригодност за заетост

council_EU

На 16 юни 2022 бяха приети две препоръки на Съвета – относно индивидуалните сметки за обучение и за микроквалификациите – които могат да играят ключова роля в справянето предизвикателствата пред системите за професионално образование и… Пълен текст »


Публикувано на: 21.06.2022

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Оператор в производството на облекло“

NAPOO-news

В брой № 44 на Държавен вестник от 14.04.2022 г. е обнародвана Наредба № 13 от23 май 2022 г. за придобиване на квалификация по професията „Оператор в производството на Пълен текст »


Публикувано на: 14.06.2022

В Държавен вестник са обнародвани ДОС за придобиване на квалификация по професиите „Работник в заведенията за хранене и развлечение“ и „Касиер“

NAPOO-news

В брой № 43 на Държавен вестник от 10 юни 2022 г. са обнародвани две наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии (ДОС):
Наредба № 11 от 23 май 2022 Пълен текст »


Публикувано на: 10.06.2022

В Държавен вестник са обнародвани ДОС за придобиване на квалификация по професиите „Програмист на роботи“, „Кинолог“ и „Куриер“

NAPOO-news

В брой № 42 на Държавен вестник от 7.6.2022 г. са обнародвани три наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по… Пълен текст »


Публикувано на: 07.06.2022

Държавен изпит по практика по професия „Ресторантьор“

izpit_1

Ръководството на НАПОО гостува на учениците от Софийската професионална гимназия по туризъм, които  провеждат държавния си изпит по практика по професия „Ресторантьор“.
12 б… Пълен текст »


Публикувано на: 31.05.2022

НАПОО апробира модела „Секторен съвет за квалификация“

SSK_2

В рамките на проект „Качество и ефективност“ Националната агенция за професионално образование и обучение възложи на Международен институт по мениджмънт (в изпълнение на договор между НАПОО и МИМ) да осъществи апробиране на модела за мониторинг на компетенциите чрез външно независимо… Пълен текст »


Публикувано на: 27.05.2022

Участие на ЦПО в изпълнение на проект „Качество и ефективност“

OPR4R

Уважаеми представители на ЦПО,
 
НАПОО изпълнява проект „Качество и ефективност“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чиято цел е подобряване на предоставяните от агенцията… Пълен текст »


Публикувано на: 28.04.2022

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Здравен асистент”

NAPOO-news

В брой № 32 на Държавен вестник от 26.04.2022 г. е обнародвана Наредба № 7 от 7-ми април 2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Здравен Пълен текст »


Публикувано на: 28.04.2022