Новини

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професия „Химик-оператор“

В брой № 33 на Държавен вестник от 20.04.2021 г. е обнародвана Наредба № 5 от 26 март 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия  524060 „Химик-оператор“Пълен текст »


Публикувано на: 20.04.2021

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професия „Икономист“

В брой № 32 на Държавен вестник от 16.04.2021 г. е обнародвана Наредба № 4 от 26-ти март 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия  345120 „Икономист“Пълен текст »


Публикувано на: 19.04.2021

Информационна среща за Експертните комисии на НАПОО

На 15.04.2021 г. екипът на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) организира онлайн информационна среща за членовете на експертните комисии (ЕК) по професионални направления и по професионално ориентиране към… Пълен текст »


Публикувано на: 16.04.2021

Уебинар на Cedefop за връзките между тенденциите на пазара на труда, уменията, работните места и квалификацията

Експерти на НАПОО участваха в проведения на 13 април 2021 г. уебинар, организиран от Cedefop, на тема „Getting the future right – Towards smarter and people-centered skills… Пълен текст »


Публикувано на: 14.04.2021

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професия „Стругар“

В брой № 30 на Държавен вестник от 13.04.2021 г. е обнародвана Наредба № 3 от 26 март 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия  521100 „Стругар“Пълен текст »


Публикувано на: 13.04.2021

Изменения и допълнения в Списъка на професиите за професионално образование и обучение /СППОО/

Със заповед на министъра на образованието и науката № РД-09-843/07.04.2021 г. Списъкът на професиите за професионално образование и обучение се изменя и допълва както следва:
Пълен текст »


Публикувано на: 12.04.2021

Анкета за оценка на информацията, предоставяна от НАПОО

Уважаеми представители на Центрове за професионално обучение,
НАПОО прави проучване за потребностите на ЦПО, свързани с усвояване на дигитални умения в професионалното обучение.
Целта на проучването е да установим необходимо ли е и как НАПОО може да предоставя повече и по-полезна информация в тази… Пълен текст »


Публикувано на: 08.04.2021

Обществена консултация на тема „Уроците от изпълнението на публичните политики в сектора за учене на възрастни през периода 2014 – 2020 г. – изводи и препоръки“

Националният координатор за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни започна обществена консултация, която ще се проведе в специално създаден за целта форум. Цялата информация за процеса на обществени консултации ще бъде достъпна във форума и неговите… Пълен текст »


Публикувано на: 05.04.2021

В Държавен вестник е обнародван Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение

В брой № 26 на Държавен вестник от 30.03.2021 г. е обнародвано постановление № 112 от 26 март, 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучениеПълен текст »


Публикувано на: 30.03.2021

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професия „Охранител“

В брой № 25 на Държавен вестник от 26.03.2021 г. е обнародвана Наредба № 2 от 1 март 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия  861010 „Охранител“Пълен текст »


Публикувано на: 29.03.2021

Работна среща на Националната координационна група за учене през целия живот

На 9 март 2021 г. експерти от НАПОО взеха участие в онлайн работна среща на Националната координационна група за учене през целия живот. По време на събитието беше представена… Пълен текст »


Публикувано на: 10.03.2021