Новини

Kонференция на тема: „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“

Конференцията в Ловеч на 15 октомври 2019 г. се организира в рамките на Европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение… Пълен текст »


Публикувано на: 14.10.2019

Kонференция на тема: „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“

Конференцията в Кюстендил на 8 октомври 2019 г. се организира в рамките на Европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение… Пълен текст »


Публикувано на: 04.10.2019

Конференция със съответните заинтересовани страни от дейност ECVET

Центърът за развитие на човешките ресурси съвместно с Националната агенция за професионално образование и обучение, която е Национална координационна точка по прилагането на Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) за България организира поредното за 2019… Пълен текст »


Публикувано на: 03.10.2019

Обнародвани са нови 5 броя ДОС за придобиване на квалификация по професия

В броеве № 71 и № 72 на Държавен вестник от 2019 г. са обнародвани Наредбите на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавните образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професиите:
„Данъчен и митнически посредник“Пълен текст »


Публикувано на: 30.09.2019

Европейска седмица на професионалните умения

Предстои провеждането на 4-то поредно издание на „Европейската седмица на професионалните умения“, предвиждащо серия от събития през цялата година и в цяла Европа с кулминация в периода 14 – 18 октомври 2019… Пълен текст »


Публикувано на: 17.09.2019

Да спазваме правилата за безопасност на пътя

На 26.09.2019 г. за четвърта поредна година ще се проведе Европейски ден без загинали на пътя, познат в страната ни под наименованието EDWARD (European Dау Without А Road Death) под мотото „Обичам семейството… Пълен текст »


Публикувано на: 17.09.2019

В Държавен вестник са обнародвани ДОС за придобиване на квалификация по професиите „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“ и „Програмист“

В брой № 70 на Държавен вестник от 03.09.2019 г. е обнародвана Наредба № 17 от 23-ти август 2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“Пълен текст »


Публикувано на: 09.09.2019

На вниманието на директорите на ЦПО

Информираме Ви, че на сайта за обществени консултации www.strategy.bg, на следния линк: http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4639 е публикуван Проект на Наредба за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална… Пълен текст »


Публикувано на: 05.09.2019

Въпросници, относно актуализирането на Списъка на професиите за професионално образование и обучение

Уведомяваме Ви, че Въпросниците за актуализиране на Списъка на професиите за професионално образование и обучение,
публикувани на 18.08.2019 г., ще останат активни. Всеки, който проявява… Пълен текст »


Публикувано на: 05.09.2019

До директорите и преподавателите в ЦПО,

Предлагаме на Вашето внимание Практическото ръководство за дуалното обучение , реализирано с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез тематичен фонд за проекта: “Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна… Пълен текст »


Публикувано на: 29.08.2019

Стартира Международен конкурс за иновативни инструменти за кариерно ориентиране по проект Future Time Traveller

Инициативата е част от европейския проект FUTURE и има за цел да насърчи, отличи и популяризира иновативни инструменти, интерактивни игри (традиционни и дигитални), платформи и… Пълен текст »


Публикувано на: 23.08.2019

Въпросници, относно актуализирането на Списъка на професиите за професионално образование и обучение

Във връзка с решение на Консултативния съвет по професионално образование и обучение към министъра на образованието и науката и стартиралия процес за актуализиране на Списъка на професиите за професионално образование и обучение… Пълен текст »


Публикувано на: 18.08.2019

В държавен вестник е обнародван Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Авиационен техник“

В брой 63 от 09.08.2019 г. е обнародвана Наредба № 16 от 1-ви август 2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Авиационен техник“Пълен текст »


Публикувано на: 15.08.2019

Обществена консултация за оценка на Препоръка на Съвета относно валидирането

Националната агенция за професионално образование и обучение в качеството си на национална координационна точка по прилагането на Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) Ви… Пълен текст »


Публикувано на: 15.08.2019