Новини

Информационен ден

На 18 юли 2019 г. НАПОО организира информационен ден.
Бяха дискутирани измененията в нормативните документи, свързани с дейността на ЦПО, процедурата за последващ контрол на НАПОО и… Пълен текст »


Публикувано на: 19.07.2019

На вниманието на лицензираните ЦПО,

Резултати от анкета сред Центровете за професионално обучение
През м. юни 2019г. Националната агенция за професионално образование и обучение публикува на интернет страницата си анкета за проучване мнението на представителите на Центровете за професионално обучение… Пълен текст »


Публикувано на: 28.06.2019

Национална конференция „Европейските измерения в професионалното образование и обучение“

На 18 юни 2019 г. в град София се проведе Националната конференция, организирана в рамките на дейността на НАПОО като представител на България в Европейската мрежа за професионално образование и обучение… Пълен текст »


Публикувано на: 19.06.2019

10 години ECVET – възможности за развитие в бъдеще

ECVET

На 18 юни се навършват 10 години от публикуването на Препоръка на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейски кредитни системи за професионално образование и обучение… Пълен текст »


Публикувано на: 19.06.2019

НАПОО организира национална конференция

На 18 юни 2019 г. в град София, Хотел Форум, бул. “Цар Борис III” 41 НАПОО организира Национална конференция „Европейските измерения в професионалното образование и обучение“ като част от дейностите на европейската мрежа за професионално образование и обучение ReferNet… Пълен текст »


Публикувано на: 14.06.2019

Споделяне на информацията за системите на ПОО в България и Република Таджикистан

На 7 юни Националната агенция за професионално образование и обучение прие делегация от Република Таджикистан с представители от Комитета по наука, образование, културни и младежки… Пълен текст »


Публикувано на: 11.06.2019

НАПОО посрещна делегация от Северна Македония

На 06.06.2019 г. в НАПОО беше проведена работна среща с делегация от Република Северна Македония – представители на Национален център за образование на възрастни. Работната среща беше организирана в рамките на дейност „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“ на Европейската… Пълен текст »


Публикувано на: 10.06.2019

„Готови за бъдещето системи за обучение на възрастни“ – доклад на ОИСР

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, публикува на 13 февруари 2019 г., доклад „Готови за бъдещето системи за обучение на възрастни“. Базирайки се на проучвания в страните-членки на… Пълен текст »


Публикувано на: 22.05.2019

Доклад „Насърчаване на ученето за възрастни на работното място“

Публикувано е резюме на български език на доклада „Насърчаване на ученето за възрастни на работното място“, изготвен от работната група към Европейската комисия по рамката „Образование и обучение 2020“ относно ученето за възрастни (2016-2018… Пълен текст »


Публикувано на: 29.04.2019

Утвърдена е Програма за обучение на наставници при обучението чрез работа

Със заповед № РД 09-997/02.04.2019г. на Министъра на образованието и науката е утвърдена програма за обучение на наставници за придобиване на основни педагогически и психологически знания и умения при работа с обучаваните за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на… Пълен текст »


Публикувано на: 18.04.2019

Обява за избор на изпълнител

Избор на изпълнител за „Организиране на 3 конференции“
Във връзка с изпълнение на дейностите по Рамковото споразумение за периода 2016 – 2019 година, Конкретното споразумение за 2019 година и Гoдишната работна програма за 2019 година на НАПОО като представител на РеферНет за България трябва да се организират 3 конференции на обща стойност 7530… Пълен текст »


Публикувано на: 15.04.2019

Обява за избор на изпълнител

Избор на изпълнител Съгласно рамковото споразумение за периода 2016 – 2019 година, Конкретното споразумение за 2019 година и Гoдишната работна програма за 2019 година на НАПОО като представител на РеферНет за България съгласно проектното… Пълен текст »


Публикувано на: 15.04.2019