Новини

С цел повишаване на мрежовата и информационна сигурност на НАПОО във връзка с провеждане на изборите за членове на Европейски парламент и на Народно събрание на 09.06.2024 г. и при спазване на указанията на министъра на електронното управление в периода oт 18:00

Скъпи колеги, партньори и съмишленици, Поздравяваме Ви с предстоящия Празник на славянската писменост и култура 24-ти май – бъдете дейни и просвещавайте с мъдрост, бодрост, търпение и всеотдайност! Пожелаваме Ви здраве, вяра, несломим дух, красиво слово и нови стремежи!
logonapoo

Обявление за свободна позиция за длъжност „Експерт, програми и проекти“ – 2 броя, с код по НКПД  2422 6004, в Национална агенция за професионално образование и обучение, в изпълнение на проект BG05SFPR001-3.001 „Модернизиране на професионалното образование и
logonapoo

В изпълнение на проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ с бенефициент Министерство на образованието и науката, в който НАПОО е партньор, стартира работата на Експертните комисии по професионални направления по новия Списък на професиите за професионално образование и обучение. Списъкът е разработен от Секторните съвети на уменията към
logonapoo

Уважаеми представители на ЦПО,На 14.05.2024 г. Националната агенция за професионално образование и обучение проведе информационен ден за ЦПО в гр. София при засилен интерес от страна на обучителните институции. За Ваше улеснение, тук можете да се запознаете с
logonapoo

Уважаеми представители на ЦПО,Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) организира информационен ден за ЦПО на 14.05.2024 г. (вторник) от 10:00 ч. до 12:30 ч. в зала „Европа 2+3“ на хотел „Новотел София“, намиращ се на

 Екипът на НАПОО Ви пожелава светло посрещане на Възкресение Христово!С пожелание за искрена радост и „топли“ празнични дни!
logonapoo

На 24.04.2024 г. се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на НАПОО. Бяха приети промените в състава на Управителния съвет във връзка с нормативното изискване за обновяване на 1/2 от членовете на УС на всеки 2 години. На заседанието представител на МОН презентира измененията и допълненията в ЗПОО

На 4 април 2024 г. в НАПОО се проведе фокус група на тема „Мисли бързо, говори експертно: Как оценяваме връзката между Държавен образователен стандарт и Национална изпитна програма – оценка на текущото състояние и търсене на идеи за промяна“ в рамките на проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и

В брой № 27 на Държавен вестник от 29.03.2024 г. е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (ЗИД на ЗПОО). Една от най-съществените промени в него е свързана с отпадането на специалностите от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) и въвеждането на широкопрофилни професии чрез окрупняване на

На заседание на 27.03.2024 г. Управителният съвет на НАПОО взе следните решения: Прие Ред за разработване и поддържане на Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение, критерии и срокове за актуализирането

Екипът на НАПОО Ви пожелава прекрасно здраве, да “светите” с озаряваща усмивка, остър ум и нежно великодушие всеки ден!Правете света по-добро място!

В периода 28 февруари – 01 март 2024 г. в гр. Солун, Гърция, се проведе 21-вата Годишна пленарна среща на Европейската мрежа за професионално образование и обучение РеферНет, в която участваха ангажирани с ПОО институции от държавите членки на ЕС, Исландия и

Уважаеми госпожи и господа,НАПОО се развива всекидневно и разработва нови помощни инструменти, с цел – улесняване и подпомагане на Вашето професионално обучение и развитие. Можете да се запознаете с инструкцията за работа с нашата търсачка за професии, както и сами да изберете между кои ЦПО да направите

Днес честваме 3 март, 146 години от Освобождението на България. Екипът на Националната агенция за професионално образование и обучение Ви пожелава в дух на благодарност  да отдадете почит на героите, отдали живота си за нашата свобода, да бъдете постоянни и непреклонни във вършенето на добри дела на

В брой №18 на Държавен вестник от 01.03.2024 г. е обнародвана Наредба № 1 от 16 февруари 2024 г. за придобиване на квалификация по професията „Брокер“ – трета степен на професионално квалификация.Държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия „Брокер“ е разработен от НАПОО с участието на широк кръг експерти от съответната професионална

На заседание на 21.02.2024 г. Управителния съвет на НАПОО взе следните решения: Прие Доклад за дейността на НАПОО за 2023 г.; Прие План за дейността на НАПОО за 2024 г.; Прие проекта на ДОС по професия „Монтьор на селскостопанска техника“ – втора степен на професионална

През м. ноември 2023 г. Съветът на ЕС представи две нови препоръки, свързани с цифровите умения. Препоръките се появяват в отговор на необходимостта образованието да бъде пригодено към изискванията на динамичната дигитална трансформация. Документите предлагат по-всеобхватен подход към „компетентности“ като допълнение към първоначалната концепция за

Във връзка със зачестилите въпроси, относно подаването на годишната информация за дейността с електронен подпис или ПИК на НАП, следва да Ви уведомим, че: Трябва да се използва електронния подпис или ПИК на лицето, от чиито потребителски профил в ИС на НАПОО текущо се подава годишната
logonapoo

На 12 декември 2023 г. на заключителна конференция в Министерския съвет официално беше представено социологическото проучване, извършено от „Прогрес Консулт“, в рамките на проект „Трансформация на административното обслужване“. Проучването обхваща периода от 22.03.2023 г. до 28.06.2023 г., като резултатите от него измерват степента на удовлетвореност на гражданите от основните административни
logonapoo

На 07.12.2023 г. в рамките на Европейската година на уменията се проведе Национална конференция „Дигитални умения за дигиталното десетилетие“, организирана от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) в качеството му на национален координатор на дейностите по инициативата. Основна цел на събитието беше насърчаването на  активна дискусия между ангажираните национални и международни
logonapoo

Установяваме, че някои ЦПО и ЦИПО изпращат писма, предназначени за НАПОО на ел. поща is.napoo@navet.government.bgТази електронна поща служи само и единствено за целите на кореспонденцията през ИС на НАПОО. Моля не изпращайте писма, доклади, запитвания и др., тъй като пощата не се следи от служителите на
wordcloud3

Уважаеми госпожи и господа,   Целта на проучването е да се установи необходимо ли е и как НАПОО може да подобри дейността си – както във връзка с предоставяните услуги, така и относно информацията, която подготвяме за вас. Попълването на анкетата е анонимно и няма да ви отнеме повече от 5
navet

В брой № 96 на Държавен вестник от 17.11.2023 г. е обнародвана Наредба № 18 от 3-ти ноември 2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията Растениевъд
navet

В брой № 95 на Държавен вестник от 14.11.2023 г. е обнародвана Наредба № 17 от 3-ти ноември 2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) организира Национална конференция на тема „Дигитални умения за дигиталното десетилетие“, в рамките на инициативите на Р България за провеждане на Европейската година на уменията.   Конференцията ще се проведе на 7 декември (четвъртък) 2023

В НАПОО постъпва информация, че част от представителите на ЦПО не получават кореспонденция, изпращана от ИС на НАПОО чрез мейл is.napoo@navet.government.bgПричините е възможно да бъдат: 1) писмата стигат до кореспондентите, но са в spam, junk или trash

Уважаеми представители на ЦПО,Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), в партньорство с Център за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ организират еднодневно ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА КРЪГОВИ МОДЕЛИ В СТРОИТЕЛСТВОТО. Обучението ще се проведе на 17.11.2023 г. с начало 13:30
Награда от Министерство на отбраната

На 1 ноември 2023 г. по случай Деня на народните будители на официална церемония в зала „Тържествена“ на Министерство на отбраната екип на НАПОО беше отличен с възпоменателен медал „Васил Левски – 150 години безсмъртие“ за принос в развитието на военнообразователната
refernet

На 03.11.2023 г. се проведе Националната конференция по мрежата Рефернет на тема: „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“. Основната й цел е да популяризира достиженията на професионалното образование и обучение сред всички заинтересовани страни и да представи потенциала им за успешно решаване на предизвикателството „професионално образование и обучение – пазар на

На заседание на 25.10.2023 г. Управителния съвет на НАПОО взе следните решения: Утвърди промени в състава на ЕК към НАПОО Прие Отчет по изпълнението на оперативните цели от плана за дейността на НАПОО за първото полугодие на 2023 г. Прие проекти на ДОС за придобиване на квалификация по професиите: „Сътрудник в малък и среден бизнес“ – втора степен на професионална квалификация „Сътрудник в бизнес услуги“ – втора степен на професионална квалификация “Фотограф” – трета/ четвърта степен на професионална квалификация „Работник в полимерните производства“ първа степен на професионална квалификация „Техник по ортопедична техника
wordcloud3

Уважаеми ръководители на ЦПО, Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) организира информационен ден в гр. Варна с представители на центрове за професионално обучение. Събитието ще се проведе на 31.10.2023 г. (вторник) от 14:00 часа на адрес:
NEK

Националната електрическа компания /НЕК/ откри своя Център за професионално обучение „Зелена енергия“ в присъствието на Областния управител на гр. Пловдив д-р инж. Илия Зюмбилев, председателя на НАПОО инж. Марияна Павлова, представители на академичната общност и браншовите синдикални организации. Центърът се намира на територията на Предприятие ВЕЦ в
programa_obr

Подбор на членове на Секторни съвети на уменията по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката и партньор НАПООПоканаФормулярДокументите се подават електронно или на хартиен носител: електронно на адрес: priemna@mon.bg(подписани с електронен подпис от кандидата или подписани и
paramedic

В рамките на проект „Качество и ефективност“ е изготвен видеоклип за професионалното обучение по професия „Парамедик“, в който чрез ефектни демонстрации на учебни практики и мотивиращи лични послания от обучавани лица са представени интересни аспекти на квалификацията в лицензиран център за професионално
Pannel

В рамките на заключителната Национална конференция „Качество на професионалното обучение – търси, сравни и избери!“ по проект „Качество и ефективност“, която се проведе на 26 септември 2023 г., се състоя дискусионен панел на тема „Професионалното обучение на възрастни в страната – актуално състояние и перспективи за развитие“
navet

В брой № 83 на Държавен вестник от 03.10.2023 г. е обнародвана Наредба № 16 от 27-ми септември 2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията Работник в растениевъдството
conf1

На 26 септември 2023 г. се проведе заключителната Национална конференция „Качество на професионалното обучение – търси, сравни и избери!“ по проект „Качество и ефективност“, която включваше: дискусионен панел на тема „Професионалното обучение на възрастни в страната – актуално състояние и перспективи за

Надградената информационна система на НАПОО ще улеснява гражданите, обучителните центрове и администрацията в  реализацията на качествено и ефективно професионално обучение у насДо м. септември 2023 година повече от 28 000 българи са завършили курсове за квалификация и

На националната конференция „КАЧЕСТВО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ – ТЪРСИ, СРАВНИ, ИЗБЕРИ“ на 26.09.2023 г. ще бъдат представени резултатите по проект „Качество и ефективност“ и ще бъдат връчени награди на лицензирани центрове, които при извършения последващ контрол от НАПОО през 2023

НАПОО обявява конкурс за длъжността „Главен експерт” в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране” (ПКЛ). За повече подробности вижте в рубриката Конкурси тук

Уважаеми ръководители на ЦПО,
Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) организира информационен ден с представители на центровете за професионално обучение в град София. Събитието ще се проведе на 19.09.2023 г.(вторник) от 10:00 часа в зала „Панорама“ на Хотел Експо

Уважаеми представители на ЦПО/ЦИПО, Моля за вашата оценка на новата ИС на НАПОО. Анкета за оценка на ИС на НАПОО от ЦПО – линк
Анкета за оценка на ИС на НАПОО от ЦИПО – линк

Уважаеми ръководители на ЦПО, Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) организира информационни дни с представители на центровете за професионално обучение в град Пловдив и град Ямбол. Събитията ще се проведат на следните дати:28.08.2023 г. (понеделник) от 10,30 часа в зала „Тракия“ на хотел „Рамада Пловдив
NAPOO-news

Уважаеми ръководители на ЦПО, Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) организира информационни дни с представители на центровете за професионално обучение в град Пловдив и град Ямбол. Събитията ще се проведат на следните дати:28.08.2023 г. (понеделник) от 10,30 часа в зала „Тракия“ на хотел „Рамада Пловдив
is

За да получи администратора от ЦПО потребителско име и парола за новата ИС на НАПОО е необходимо директорът на ЦПО да внесе писмо (свободен текст) в НАПОО, в което посочва лице за администратор. Паролите за предишната ИС са невалидни за новата ИС на
is

Във връзка с пристигащите множество запитвания от ЦПО и ЦИПО за неполучени  пароли за достъп на администраторите до новата ИС на НАПОО Ви уведомяваме, че в новата ИС имат възможност за вход чрез е-Автентикация. Данните за администраторите (ЕГН, ел. поща) на ЦПО вече са въведени в
NAPOO-news

Уважаеми директори на ЦПО/ЦИПО, На 13.07.2023 г. всички ЦПО/ЦИПО, които са подали информация за администратор за новата ИС на НАПОО, ще получат своите потребителски имена и пароли.
NAPOO-news

Уважаеми директори на ЦПО/ЦИПО, Уведомяваме Ви, че в периода от 17.00 ч. на 04.07.2023 г. до 9.00 ч. на 13.07.2023 г. предстои миграция на данни от старата към новата ИС на НАПОО. Поради тази причина няма да имате възможност да въвеждате информация в профилите си в
NAPOO-news

На заседание на 28.06.2023 г. Управителния съвет на НАПОО взе следните решения: Утвърди промени в състава на ЕК към НАПОО; Прие Доклад за извършени проверки на лицензирани центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране в периода януари 2023
NAPOO-news

Уважаеми директори на ЦПО/ЦИПО, Уведомяваме Ви, че в периода от 17.00 ч. на 04.07.2023 г. до 9.00 ч. на 13.07.2023 г. предстои миграция на данни от старата към новата ИС на НАПОО. Поради тази причина няма да имате възможност да въвеждате информация в профилите си в
navet-quality-and-efficiency

Във връзка с изпълнение на проект „Качество и ефективност“, НАПОО организира Национална конференция, която ще се проведе в София през септември 2023 г. Ще бъдат поканени представители на държавни институции, социални партньори, ЦПО, медии и др. Моля, ако имате желание да участвате със свой щанд на
NAPOO-news

В брой № 51 на Държавен вестник от 13.06.2023 г. е обнародвана Наредба № 15 от 23-ти май 2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Шлосер
NAPOO-news

В брой № 50 на Държавен вестник от 09.06.2023 г. е обнародвана Наредба № 14 от 23-ти май 2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията Организатор в дървообработването и производството на мебели
NAPOO-news

В брой № 49 на Държавен вестник от 06.06.2023 г. е обнародвана Наредба № 13 от 23-ти май 2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията Каменоделец
NAPOO-news

Уважаеми представители на ЦПО и ЦИПО,За работата в новата ИС на НАПОО следва всеки лицензиран център да упълномощи едно лице за администратор. Администраторът от ЦПО/ЦИПО ще въвежда и ще дава права на другите потребители в това ЦПО/ЦИПО. Ако не определите лице за

Екипът на НАПОО Ви поздравява по случай най-светлия и съкровен национален празник – празникът на словото. Днес благодарим на братята Кирил и Методий, които ни пробудиха и ни научиха да търсим и ценим знанието. Знанието дава увереност и сила!  
NAPOO-news

На заседание на 17.05.2023 г. Управителния съвет на НАПОО взе следните решения: Утвърди промени в състава на ЕК към НАПОО; Прие Анализ на дейността на ЦПО и ЦИПО през 2022 г.; Прие Анализ на данните от годишните доклади за самооценка на
NAPOO-news

Уважаеми госпожи и господа,   Целта на проучването е да се установи необходимо ли е и как НАПОО може да подобри дейността си – както във връзка с предоставяните услуги, така и относно информацията, която подготвяме за вас. Попълването на анкетата е анонимно и няма да ви отнеме повече от 5
NAPOO-news

По технически причини НАПОО няма да има Интернет връзка в периода oт 14:00 ч. до 18:00 ч. на 12 май 2023 г. Това означава, че не може да се ползват Интернет сайта и Информационната система на НАПОО.
Моля имайте

Тази година Националната агенция за професионално образование и обучение възобнови традицията си да провежда информационни дни за лицензираните центрове за професионално обучение. Първият от поредицата планирани такива дни се проведе на 27.03.2023 г. в град София при засилен интерес от страна на
NAPOO-news

С цел повишаване на мрежовата и информационна сигурност на НАПОО във връзка с провеждане на изборите за Народно събрание на 02.04.2023 г. и при спазване на указанията на заместник –министър председателя по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи в  периода oт 18:00
ISNAVET

В периода 09-15.03.2023 г. се получиха над 150 отговора на публикуваната в сайта на НАПОО анкета за продуктово тестване на ИС на НАПОО, която е процес на разработване. Преобладаващата част от коментарите подкрепят промените в ИС на НАПОО. Публикуваме част от направените предложения и
NAVET23

Днес Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) отбеляза 23 години от създаването си. С дейността си НАПОО съдейства за усъвършенстване на системата за ПОО в страната и за прилагане на политиките за учене през целия живот. В лицензираните от НАПОО центрове за професионално обучение годишно се обучават над 80 000 лица на възраст над 16

В брой 25 от 17.03.2023 г. на Държавен вестник е обнародвана Наредба № 11 от 10.03.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Монтьор по автоматизация
NAPOO-news

В брой 24 от 17.03.2023 г. на Държавен вестник е обнародвана Наредба № 10 от 10.03.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Лютиер“. Държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия „Лютиер“ е разработен от широк кръг експерти от професионалната

През 2023 г. НАПОО е институционален партньор в инициативата  „Национални дни на кариерата“ 2023. За пръв път тази година в рамките на Национални дни на кариерата в София на 1 април ще има специален кът „Професионално образование и професионално обучение“
NAPOO-news

В рамките на проект BG05M9OP001-3.020-0001-C01 „Качество и ефективност“, в момента се разработва нова подобрена информационна система (ИС) на НАПОО. Целта е надграждане и модернизация на съществуващата система на НАПОО и предлаганите чрез нея услуги, привеждането ѝ в съответствие с нормативната уредба за електронно управление в Р
NAPOO-news

В брой № 21 на Държавен вестник от 07.03.2023 г. е обнародвана Наредба № 5 от 1-ви февруари 2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията Оператор в металургията
NAPOO-news

В брой № 20 на Държавен вестник от 03.03.2023 г. е обнародвана Наредба № 9 от 14-ти февруари 2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията Електротехник
NAPOO-news

В брой № 19 на Държавен вестник от 28.02.2023 г. са обнародвани две Наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професиите „Ветеринарен техник“ и „Фермер“
NAPOO-news

На заседание на 22.02.2023 г. Управителният съвет на НАПОО взе следните решения: Прие Доклад за дейността на НАПОО за 2022 г.; Прие План за дейността на НАПОО за 2023 г.; Прие проект на ДОС по професия „Работник в растениевъдството“ – първа степен на професионална
NAPOO-news

В брой № 17 на Държавен вестник от 21.02.2023 г. е обнародвана Наредба № 5 от 1-ви февруари 2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията Преводач от и на български жестов език
NAPOO-news

В брой № 16 на Държавен вестник от 17.02.2023 г. са обнародвани две Наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професиите „Техник на електронна техника“ и „Монтьор на компютърни системи“
NAPOO-news

В брой № 15 на Държавен вестник от 14.02.2023 г. са обнародвани две Наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професиите „Техник на компютърни системи“ и „Оперативен счетоводител“

В изпълнение на разпоредбата на чл. 22, ал. 8 от ЗПОО, Ви напомняме, че срокът за представяне на Годишна информация за дейността на ЦПО през 2022 г. и на Годишен доклад за самооценка на качеството за 2022 г. е 31.01.2023

В изпълнение на разпоредбата на чл. 22, ал. 8 от ЗПОО, Ви напомняме, че срокът за представяне на Годишна информация за дейността на ЦИПО през 2022 г. и на Годишен доклад за самооценка на качеството за 2022 г. е 31.01.2023

В рамките на инициативата „Малки истории за професионалното образование и обучение“ бяха събрани над 70 кратки изложения, повечето от които представящи успехите на обучавани лица, приели придобиването на професионална квалификация като път към оптимална личностна реализация. По пет от историите, които се отличиха със своя емоционален
NAPOO-news

През 2022 г. НАПОО проведе анкета на интернет страницата си, с цел да се установи необходимо ли е и как НАПОО може да подобри дейността си – както във връзка с предоставяните услуги, така и относно информацията на сайта, предназначена за лицензираните институции и

В рамките на инициативата „Малки истории за професионалното образование и обучение“ бяха събрани над 70 кратки изложения, повечето от които представящи успехите на обучавани лица, приели придобиването на професионална квалификация като път към оптимална личностна реализация. По пет от историите, които се отличиха със своя емоционален
NAPOO-news

На заседание на 07.12.2022 г. Управителния съвет на НАПОО взе следните решения: Прие индикатори за представяне на годишна информация за дейността на ЦИПО по чл. 22, ал. 8 от ЗПОО; Прие изменения в пакета документи от извършен последващ контрол на дейността на

В рамките на инициативата „Малки истории за професионалното образование и обучение“ бяха събрани над 70 кратки изложения, повечето от които представящи успехите на обучавани лица, приели придобиването на професионална квалификация като път към оптимална личностна реализация. По пет от историите, които се отличиха със своя емоционален
NAPOO-news

В брой № 96 на Държавен вестник от 02.12.2022 г. е обнародвана Наредба № 25 от 3-ти ноември 2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 
NAPOO-news

В брой № 95 на Държавен вестник от 29.11.2022 г. е обнародвана Наредба № 24 от 3-ти ноември 2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Монтьор по комуникационни
NAPOO-news

В брой № 94 на Държавен вестник от 25.11.2022 г. е обнародвана Наредба № 23 от 2-ри ноември 2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Портиер-пиколо“

В рамките на инициативата „Малки истории за професионалното образование и обучение“ бяха събрани над 70 кратки изложения, повечето от които представящи успехите на обучавани лица, приели придобиването на професионална квалификация като път към оптимална личностна реализация. По пет от историите, които се отличиха със своя емоционален
NAPOO-news

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Работник в производството на облекло”
Редактиране В брой № 93 на Държавен вестник от 22.11.2022 г. е обнародвана Наредба № 22 от 2-ри ноември 2022

В рамките на инициативата “Малки истории за професионалното образование и обучение” бяха събрани над 70 кратки изложения, повечето от които представящи успехите на обучавани лица, приели придобиването на професионална квалификация като път към оптимална личностна реализация. По пет от историите, които се отличиха със своя емоционален

Център за развитие на човешките ресурси и Национален експертен екип по ПОО организират кръгла маса на тема „Повишаване на дигиталните умения и използване на микрокредитите като възможност за по-добра професионална реализация” на 30.11.2022 г. в гр. София. Програмата на събитието включва разглеждане на сътрудничеството между поколенията за преодоляване на  дигиталното
NAPOO-news

В брой № 91 на Държавен вестник от 15.11.2022 г. е обнародвана Наредба № 21 от 2-ри ноември 2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията Шивач

На 27 октомври 2022 г. се проведе Национална конференция „Професионално обучение и кариерно развитие – малки истории за големи успехи“, която включваше: дискусионен панел за предизвикателствата пред системата за професионално обучение на възрастни; премиера на два от видеофилмите, заснети по „малките

В рамките на инициатива „BUILD UP Skills“ на програма LIFE на ЕС, консорциум в състав ЕнЕфект (координатор), Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), Камара на строителите в България (КСБ) и Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) изпълнява проект „Пътна карта за обучения и квалификация по прилагане на интелигентни енергийно ефективни решения в сградите в България до 2030 г.” (BUILD UP Skills Bullgaria
navet-quality-and-efficiency

Очаква се около половин милион българи да преминат обучения за базови и средни дигитални умения, а други 140 000 българи ще имат възможност да валидират умения, които вече притежават, обявиха от Програма „Развитие на човешките ресурси“През 2022 година повече от 35 000 българи са преминали през курсове за квалификация и преквалификация и са придобили нови умения за пазара на труда или нови
NAPOO-news

В периода 18-19 октомври 2022 г. се проведе втора годишна среща на мрежата CareersNet на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP). Програмата на срещата включваше презентации на експерти от Чехия, която председателства съвета на ЕС в момента, относно политиките за ориентиране през целия живот за различни целеви групи

Инициативата „Малка история за професионалното обучение“ събра около 70 истории, изпратени от граждани, ЦПО, работодатели, социални партньори, служители в Агенция по заетостта. Малките истории разказват за: – лица с успешно кариерно и личностно развитие след като са придобили квалификация в

На 29.09.2022 г. в гр. Варна Центърът за развитие на човешките ресурси и националният експертен екип по професионално образование и обучение проведоха Национална конференция на тема „Въздействието на Програма „Еразъм +“ върху развитието на младежта, туризма и сектора на професионално образование и обучение в

На 28.09.2022 г. експерти от НАПОО взеха участие в събитие на Фондация за модерно образование, посветено на дуалната форма на обучение. Срещата беше открита от зам.-министър на икономиката и иновациите, г-н Димитър Данчев, който посочи дуалното обучение като фактор за постигане на устойчив растеж и привличане на чуждестранни инвестиции в
NAPOO-news

На заседание на 28.09.2022 г. Управителния съвет (УС) на НАПОО взе следните решения: гласува промени в състава на експертните комисии към НАПОО; прие отчет за изпълнението на плана за дейността на НАПОО за периода януари-юни 2022 г. прие доклад за извършените от НАПОО проверки на лицензирани центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране в периода януари 2022

На 27.09.2022 г. се проведе традиционната ReferNet Конференция, организирана от Националната агенция за професионално образование и обучение. Събитието беше ориентирано към информиране на аудиторията с новостите в професионалното обучение в европейски и национален контекст. Фокусът беше поставен върху следните въпроси: Развитие на политиките в областта на професионалното образование и
NAPOO-news

За седма година Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL организира Ден без загинали на пътя в рамките на Дните на безопасността на пътя между 16 и 22 септември с мото „Остани жив! Пази живота!“ (“Stay alive and save
NAPOO-news

В брой № 75 на Държавен вестник от 120.09.2022 г. е обнародвана Наредба № 19 от 31-ви август 2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Работник в хранително-вкусовата
NAPOO-news

В брой № 74 на Държавен вестник от 16.09.2022 г. е обнародвана Наредба № 18 от 31-ви август 2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията Техник- металург
NAPOO-news

С настоящата анкета се допитваме до Вас и очакваме Вашите мнения и предложения как информационната система на НАПОО да е максимално полезна и достъпна до всички търсещи или предлагащи професионално обучение.
Моля, отговорете на посочените въпроси и оставете допълнителни препоръки и
navet-quality-and-efficiency

Героят на нашата история се казва Милен, млад, енергичен мъж, с амбиция да успее в живота и своята  професия. Воден от страстта си към техниката и машините и със самочувствие, че е добре подготвен в  професионалната гимназия има късмет да попадне в  една от най-старите фирми в града на липите с повече от 100 годишна
navet-quality-and-efficiency

В няколко поредни публикации ще Ви представим  вълнуващи личности, които не само могат да популяризират по привлекателен начин професионалното обучение, но и истински „горят“ в професиите, които представляват. И ако е вярно, че човек не е това, което работи, за тях можем да кажем: техните професии са
navet-quality-and-efficiency

Аз съм Александра и учих в програма по дигитален маркетинг в ЦПО в преломен момент за мен. По професия съм журналист и имам над 13 години стаж по специалността. След две поредни майчинства и три деца, започнах отново да си търся работа и да проучвам подробно какво предлага трудовият

Центърът за развитие на човешките ресурси и Националният експертен екип по професионално образование и обучение организират Национална конференция на тема: „Въздействието на Програма „Еразъм +“ върху развитието на младежта, туризма и сектора на професионално образование и обучение в България“ в
navet-quality-and-efficiency

Историята, която днес публикуваме е за Юнал, който завършва курс  по автомобилна мехатроника. В инициативата на НАПОО „Малки истории за ПО“ продължават да пристигат малки  истории. Продължаваме да ги публикуваме. Засега със сменени имена и градове. До края на месеца  събираме малки
navet-quality-and-efficiency

Историята, която днес публикуваме е за участник в курс за сътрудник в малък и среден бизнес. В инициативата на НАПОО „Малки истории за ПО“ пристигнаха над 30 истории. Ще публикуваме някои от тях. Имената и градовете разбира се са сменени. Изборът на

В периода март – август 2022 г. НАПОО проведе онлайн анкета за административното обслужване, чиято цел е на базата на получените отговори и препоръки да се подобри качеството на предлаганите през интернет сайта на НАПОО услуги и информация. Получени са общо 95 отговора от
OPR4R

  Във връзка с изпълнение на проект „Качество и ефективност“, Националната агенция за професионално образование и обучение организира кампания за популяризиране на дейността на лицензираните центрове за професионално обучение.„Малки истории за ПО“ следва да представят примери за:
NAPOO-news

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“ е обнародвана в Държавен вестник, бр. 54, от дата 12.07.2022 г. Държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“ е разработен от НАПОО с участието на доказани експерти от съответната професионална
NAPOO-news

На 18 и 19 юли 2022 г. представители на НАПОО взеха участие в обучителен семинар, организиран от Българската камара за образование, наука и култура, Международната агенция за осигуряване на качеството – Киргизстан. Форумът се организира по  Проект „E-Quality – Digital education for social and financial inclusion and gender

На 20.07.2022 г. експерти от НАПОО участваха в организираната от Института за икономическа политики дискусия, насочена към тенденциите в трансформиращия се пазар на труда. Представители от бизнеса и държавни институции, консултанти по управление на човешки ресурси и университетски преподаватели обсъждаха необходимите умения за ефективна работа
NAPOO-news

Наредба № 15 от 28 юни 2022 г. за придобиване на квалификация по професията „Оператор в хранително-вкусовата промишленост“ е обнародвана в Държавен вестник, бр. 54, от дата 12.07.2022 г. Държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия „Оператор в хранително-вкусовата промишленост“ е разработен от НАПОО с участието на доказани експерти от съответната професионална
NAPOO-news

Наредба № 14 от 28 юни 2022 г. за придобиване на квалификация по професията “Корабоводител” е обнародвана в Държавен вестник, бр. 53, от дата 8.07.2022 г. Държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия „Корабоводител“ е разработен от НАПОО с участието на доказани експерти от съответната професионална
NAPOO-news

На заседание на 29.06.2022 г. Управителния съвет (УС) на НАПОО взе следните решения: ▪ гласува промени в състава на управителния съвет и на експертните комисии към НАПОО;
▪ прие Анализ на дейността на ЦПО и ЦИПО за 2021 г.;
▪ прие проектите на ДОС по професиите: • 811040 „Портиер-пиколо“ – първа степен на професионална квалификация
543100 „Организатор в дървообработването и производството на мебели“ – трета степен на професионална квалификация
542090 „Работник в производство на облекло“ – първа степен на професионална квалификация
542110 „Шивач“ – първа степен на професионална квалификация ▪ прие предложение за промяна на
DigiVET logo

В периода 23-24 юни 2022 г. Националната агенция за професионално образование и обучение прие делегация от представители на Института на Република Словения за професионално образование и обучение (CPI). Събитието беше организирано като част от дейностите по проект „Be prepared for а VET digital
image_training

На съвместно обучение служители от НАПОО, МТСП и АЗ обсъдиха разработените по проект “Качество и ефективност” два модела: 1.за мониторинг и контрол на качеството на професионалното обучение, предоставяно от центровете за професионално обучение 2.за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално
NAPOO-news

Уважаеми колеги, Уважаеми държавни служители, Поздравявам Ви с Деня на държавния служител – 23 юни и Ви пожелавам да продължите да изпълнявате държавната служба професионално и отговорно. Стараем се да създаваме увереност в обществото, че на нас служителите в НАПОО може да се разчита дори и при по-сложни
council_EU

На 16 юни 2022 бяха приети две препоръки на Съвета – относно индивидуалните сметки за обучение и за микроквалификациите – които могат да играят ключова роля в справянето предизвикателствата пред системите за професионално образование и обучение. Препоръките на Съвета се основават на
council_EU

На 16 юни 2022 бяха приети две препоръки на Съвета – относно индивидуалните сметки за обучение и за микроудостоверенията – които могат да играят ключова роля в справянето предизвикателствата пред системите за професионално образование и обучение. Препоръките на Съвета се основават на
NAPOO-news

В брой № 44 на Държавен вестник от 14.04.2022 г. е обнародвана Наредба № 13 от23 май 2022 г. за придобиване на квалификация по професията “Оператор в производството на облекло”.Държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия „Оператор в производството на облекло“ е разработен от НАПОО с участието на широк кръг експерти от съответната професионална
NAPOO-news

В брой № 43 на Държавен вестник от 10 юни 2022 г. са обнародвани две наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии (ДОС): – Наредба № 11 от 23 май 2022
NAPOO-news

В брой № 42 на Държавен вестник от 7.6.2022 г. са обнародвани три наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии, както следва:Наредба № 8 от 23 май 2022
NAPOO-news

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед No ЧР-03-31/02.06.2022 г. на Председателя на НАПОО, обявява конкурс за длъжността „Главен експерт” – 4 щатни бройки в дирекция „Професионална квалификация и
izpit_1

Ръководството на НАПОО гостува на учениците от Софийската професионална гимназия по туризъм, които  провеждат държавния си изпит по практика по професия „Ресторантьор“. 12 б клас, специалност „Кетъринг“ с класен ръководител и учител по практика Емилия Драганова се представи отлично в базата на Метро
SSK_2

В рамките на проект „Качество и ефективност“ Националната агенция за професионално образование и обучение възложи на Международен институт по мениджмънт (в изпълнение на договор между НАПОО и МИМ) да осъществи апробиране на модела за мониторинг на компетенциите чрез външно независимо
24-may

От името на Националната агенция за професионално образование и обучение Ви поздравявам по повод предстоящия празник 24 май- Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност!Пожелавам Ви да посрещнете този светъл празник с радост и заслужено удовлетворение от проявените усърдие и висока отговорност в използването на приобщаващата сила на
OPR4R

Уважаеми представители на ЦПО,  НАПОО изпълнява проект „Качество и ефективност“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чиято цел е подобряване на предоставяните от агенцията услуги, на които Вие, представителите на ЦПО, както и Вашите клиенти (кандидати за
NAPOO-news

В брой № 32 на Държавен вестник от 26.04.2022 г. е обнародвана Наредба № 7 от 7-ми април 2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Здравен
NAPOO-news

На заседание на 20.04.2022 г. Управителния съвет (УС) на НАПОО взе следните решения: гласува промени в състава на експертните комисии към НАПОО; прие Анализ на данните от годишните доклади за самооценка на качеството, подадени от ЦПО и ЦИПО за 2021
NAPOO-news

В броеве № 30 и 31 на Държавен вестник са обнародвани две наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии, както следва:Наредба № 5 от 7-ми април 2022
NAPOO-news

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и
Заповед № ЧР-03-1/06.04.2022 г. на Председателя на НАПОО, обявява конкурс за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” – 4 щатни бройки в дирекция
„Професионална квалификация и
OECD-BG-Report

На 15 март, в рамките на онлайн събитие, беше представен доклад „Привличане и активиране на неактивните и безработните лица в България”, изготвен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в рамките на проект „Реформиране на съществуващите и проектиране на нови мерки за активиране на неактивни лица и тяхното включване в пазара на труда в България” на Агенция по
EVSW-pink

През м. май 2022 г. ще се проведе шестото издание на Европейската седмица на професионалните умения – седмицата, в която се организират събития на местно, регионално, национално ниво и на ниво ЕС, свързани с популяризиране на професионалното образование и обучение и даващи възможност за представяне на добри
NAPOO-news

Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) и Национален експертен екип по професионално образование и обучение (Bulgarian National VET Team) организират практически уъркшоп на тема: Инструменти за измерване на качеството и въздействието на инициативи в рамките на програма „Еразъм +“. Събитието има за цел да представи решения и
NAPOO-3-mart

Днес честваме 3 март, 144 години от Освобождението на България от турско робство! Екипът на Националната агенция за професионално образование и обучение Ви пожелава да сте смели, дръзки, да цените свободата и да помните историята!
NAPOO-news

На заседание на 23.02.2022 г. Управителния съвет (УС) на НАПОО взе следните решения: прие Доклад за дейността на НАПОО за 2021 година; прие План за дейността на НАПОО за 2022 година; прие План за контролна дейност на НАПОО /последващ контрол на ЦПО и ЦИПО/ за 2022
greencomp

Подходът на Европейската комисия към зелените умения е изложен в Европейската програма за умения за 2020 г. в действие 6. Една от основните задачи е определяне на таксономия на уменията за зеления преход, което ще позволи статистически мониторинг на екологизирането на нашите
NAPOO-news

На 23-ти февруари 2022 г. Центърът за развитие на човешките ресурси организира онлайн семинар като част от инициативата National VET team. Темата на събитието е „Предизвикателства пред ПОО в периода на пандемията от COVID-19 – споделяне на практики, решения, методи на
NAPOO-news

В брой № 13 на Държавен вестник от 15.02.2022 г. са обнародвани две наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии, както следва:Наредба № 3 от 3-ти февруари 2022
NAPOO-news

Наредба № 2 от 26 януари 2022 г. за придобиване на квалификация по професията Офис-секретаре обнародвана в брой № 10 на Държавен вестник от 4 февруари 2022 г. Държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия Офис-секретар е разработен от авторски екип с висока експертиза в професионалната
NAPOO-news

В брой № 9 на Държавен вестник от 1 февруари 2022 г. е обнародвана Наредба № 1 от 26 януари 2022 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник-технолог по качеството на храни и напитки“ Държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия „Техник-технолог по качеството на храни и напитки“ е разработен от утвърдени експерти  от професионалната

Проект „Качество и ефективност“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 Предмет на услугата „Апробиране на модела за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение, чрез външно независимо оценяване на резултатите и тестване на модела „секторен съвет за
NAPOO-news

През 2021 г. НАПОО прави проучване за потребностите на ЦПО, свързани с усвояване на дигитални умения в професионалното обучение. Целта на проучването е да се установи необходимо ли е и как НАПОО може да предоставя повече и по-полезна информация по тази

  На 17.01.2022 г. беше сключен договор между НАПОО и „СМ-Индекс“ ДЗЗД за изпълнение на  обществена поръчка с предмет „Разработване, внедряване, тестване и поддръжка на софтуер на НАПОО, вкл. нови функционалности и актуализиране интеграцията между системата за документооборот и Информационната система на НАПОО по проект: „Качество и

Националната агенция за професионално образование и обучение Ви пожелава светли и топли празници! Нека да посрещнем Новата 2022 Година с ентусиазъм, професионализъм и вдъхновение!  
NAPOO-news

На 16 декември 2021 г. се проведе онлайн откриваща среща- пресконференция по проект „Бъди дигитален“ с водеща организация Българската търговско-промишлена палата, в който партньори са НАПОО, КТ „Подкрепа“, КНСБ и МТСП.
Основната цел на проекта е да допринесе за придобиването на специфични нива на дигитални умения от заети лица от 65 идентифицирани професии/ длъжности в различни икономически

В брой 101 от 03.12.2021 г. на Държавен вестник е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация. С новата наредба се регламентират

На 29 ноември 2021 г. НАПОО издаде лицензия на Центъра за професионално обучение към Военномедицинска академия (ВМА), с която се стартира обучението по професия „Парамедик“, специалност с код 7230302 „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения“ – трета степен на професионална

Стратегическа цел на НАПОО за периода 2022-2027 – реализиране на секторните, националните и европейските приоритети, свързани с подобряване на достъпа и на качеството на професионалното образование и обучение, в съответствие с нуждите на пазара на труда и изискванията за дигитална и зелена
NAPOO-news

На 24 ноември 2021 г. се проведе онлайн фокус- група на тема Професионалното обучение на възрастни с организатор Министерство на образованието и науката, в рамките на която бяха обсъдени следните теми: – силните страни на професионалното образование и обучение (ПОО) и конкретния опит на отделните участници с обучението на

На 25.11.2021 г. екип на НАПОО взе участие във виртуална дискусия, организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), посветена на областите на въздействие, които са важни за развитието на системата. Представени бяха презентации от Българска стопанска камара, Министерство на образованието и науката и Икономически и социален

На заседание на 24.11.2021 г. Управителният съвет (УС) на НАПОО взе следните решения: Прие Стратегия за развитието на НАПОО за периода 2022-2027 г.Прие проект на ДОС за придобиване на квалификация по професията „Техник-металург“– трета степен на професионална квалификация Прие проект на ДОС за придобиване на квалификация по професията „Работник в дървообработването“

Със заповед на министъра на образованието и науката № РД-09-4493/18.11.2021 г. Списъкът на професиите за професионално образование и обучение в частта професионално направление код 840 „Транспортни услуги“, професия код „Водач на МПС за обществен превоз“, се изменя както следва: Специалност код 8400901 „Вътрешни и международни превози на пътници“ от първа степен на професионална квалификация става втора степен на професионална квалификация Специалност код 8400902 „Вътрешни и международни превози на товари“ от първа степен на професионална квалификация става втора степен на професионална квалификация Екипът на НАПОО съвместно с експерти от съответната професионална област стартира разработването на Държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия „Водач на МПС за обществен

На 23.11.2021 се проведе традиционната РеферНет конференция, организирана от Националната агенция за професионално образование и обучение. Събитието се проведе през платформата ZOOM и съдържаше следните интересни акценти: Дейностите на Европейски център за развитие на професионалното обучение Cedefop през 2021 г. – новият интернет

Националната конференция имa за цел да популяризира достиженията на професионалното образование и обучение сред всички заинтересовани страни и да подпомогне обединяването им за успешно решаване на предизвикателството „професионално образование и обучение – пазар на труда“. Конференцията се организира в съответствие с изискванията на Европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение

Еврогайдънс България стартира набиране на номинации за добри практики в подкрепа на кариерното консултиране и ориентиране в условия на пандемия. В срок до 1-ви декември 2021 г. директорите на лицензираните от НАПОО центрове за информация и професионално ориентиране могат да се включат в надпреварата като попълнят формуляр за

На 11.11.2021 г. Националната агенция за професионално образование и обучение, като отговорна институция за разработването и поддържането на СППОО, организира работна среща с председателите на Експертни комисии по професионални направления и Експертната комисия по професионално ориентиране. Целта на срещата беше продължаване на дейностите по актуализиране на СППОО като една от задачите в новата Програма „Образование 2021-2027 г.“ По време на събитието беше представен напредъка в посока на разработване на план за действие за изготвянето на един модерен

По технически причини НАПОО няма да има Интернет връзка в периода oт 18:00 ч. на 12.11.2021 г. до 9:30 ч. на 15.11.2021г.
Моля имайте предвид, че е възможно ел. писма, изпратени/получени в този период, да не стигнат впоследствие до

Националната агенция за професионално образование и обучение Ви честити Деня на народните будители!   Нека изразим дълбоката си почит към създателите и пазителите на българската духовност, към достойните българи, които запалиха искрите на знанието и родолюбието!   Нека опазим и съхраним вечния български дух и несломимия стремеж към знание и

На 28.10.2021 г. се проведе информационен ден, организиран по традиция от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) с лицензираните центрове за професионално обучение (ЦПО). Тази година събитието се проведе онлайн в платформата ZOOM и в него взеха участие както ръководния и експертен състав на

На националната конференция „Добрите практики в  професионалното обучение“, проведена от НАПОО онлайн, беше представен опитът на  17 центъра за професионално обучение, техните курсисти и партньори работодатели. В инициативата, обявена на 10 август 2021 г., постъпиха общо 26 предложения с добри

На 21 октомври 2021 г. /четвъртък/ от 10:00 чaса чрез ZOOM платформа ще бъдат обявени резултатите и представени участниците в инициативата на  НАПОО „Добри практики в професионалното обучение“. В програмата е предвидено представяне и обсъждане на процеса по осигуряване на качество на професионалното обучение в

С Решение на Министерски съвет от 15.07.2021 г. е приета Стратегия по заетостта на Република България 2021-2030 г. Документът е разработен въз основа на постигнатите резултати от предходната Актуализирана стратегия по заетостта 2013 – 2020 г. и натрупания опит на страната като пълноправен член на

В рамките на инициативата „Добри практики в професионалното обучение“, в НАПОО са получени 26 предложения в трите категории на инициативата. В категория „Добри практики в лицензираните центрове за професионално обучение (ЦПО) – 18 бр. номинации: ЦПО към “СофтУни

На свое заседание на 29.09.2021 г., (Протокол № 4) Управителният съвет на НАПОО прие: проектите на Държавни образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професиите:811030 „Камериер“ – първа степен на професионална квалификация;840100 „Куриер“ – втора степен на професионална

Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) подготви Анализ на резултатите от последващия контрол, осъществен от Агенцията през периода януари – юни, 2021 г. на основание чл. 49в от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Глава шеста от Правилника за дейността на

863010 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили)-командир“ – 2021 (проект)

На 28.09.2021 г., в Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) се проведе специализиран семинар като част от цикъла събития за усъвършенстване и популяризиране на системата за професионално образование и обучение в България. В началото официални приветствия към участниците отправиха г-на Михаил

Националната агенция за професионално образование и обучение Ви честити Деня на независимостта на България! За да сме достойни наследници на нашите славни деди, нека отстояваме идеалите си, да следваме пътя на знанието и усъвършенстването и да издигаме авторитета на България! Честит

За шеста поредна година Cedefop дава възможност на обучаемите лица в системата на ПОО да участват във фотоконкурс, който насърчава върховите постижения и споделянето на опит в ПОО. Екипи до четирима участници могат да покажат своя талант чрез фоторазказ (от четири до пет снимки) или кратък видеоклип (до 60

С цел популяризиране на професионалното обучение в ЦПО се организира кампания за добри практики в лицензираните центрове за професионално обучение в следните категории: Добри практики в лицензираните центрове за професионално обучение (ЦПО) – поканаУспешно партньорство между работодател и лицензиран ЦПО

Европейският център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) публикува информационен материал, свързан с кариерното ориентиране. Ситуацията с Covid-19 оказва огромно влияние върху процесите на пазара на труда – налице е изкривено търсене на работници и служители, ускорени модели на автоматизация и цифрова

В брой № 63 на Държавен вестник от 30.07.2021 г. е обнародвана Наредба № 17 от 20-ти юли 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия  622030 „Работник в озеленяването“

В брой № 62 на Държавен вестник от 27.07.2021 г. е обнародвана изменена Наредба № 13 от 2 юни 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията Монтьор на електронна техника

В брой № 61 на Държавен вестник от 23.07.2021 г. са обнародвани две наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии (ДОС), както следва: – Наредба № 15 от 8-ми юли 2021

Представяме на Вашето внимание междинни резултати от проведеното проучване относно реализацията и удовлетвореността на обучаемите лица, както и за възможностите за участие във външно независимо оценяване на придобитите знания, умения и компетентности. Екипът на НАПОО изказва благодарност на всички участници в

На 13 юли се проведе конференция на пощенския сектор в Европа, организирана от PostEurop, Асоциацията на европейските обществени пощенски оператори. В конференцията бяха представени резултатите по проект NeWPOST, финансиран по програма Еразъм+, по който НАПОО е партньор. В конференцията бяха засегнати

Обява за избор на изпълнител на услуга с предмет „Услуга по изработване на аудиоспотове и видеоклипове за информиране и мотивиране на гражданите за възможностите за професионално обучение“ по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП по проект „Качество и ефективност”

НАПОО разработва модел за мониторинг на качеството на професионалното обучение в центровете за професионално обучение, включващ проследяване на реализацията на завършилите обучение и удовлетвореността им – тяхната и тази на работодателите. За подобряване на заложените мерки и индикатори в модела за мониторинг е важно да се проучи и отрази мнението и нагласите на

Националната агенция за професионално образование и обучение разработва модел за мониторинг на качеството на професионалното обучение в ЦПО, който включва проследяване на реализацията и удовлетвореността на обучаваните лица и на техните работодатели. Изработеният инструментариум ще бъде интегриран в модула за самооценяване на качеството в ИС на НАПОО с цел поддържане на система за управление на качеството в ЦПО и автоматизиране изготвянето на доклади за самооценяване на

На заседание на 23.06.2021 г. Управителният съвет (УС) на НАПОО взе следните решения:
– утвърди актуализиран пакет документи – образци за издаване на лицензия за извършване на информиране и професионално ориентиране на Център за информация и професионално ориентиране;

На 22.06.2021 г. екипът на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) организира онлайн информационна среща за външните експерти по професионални направления и по професионално ориентиране към агенцията. Програмата на събитието включваше запознаване с изменения и допълнен Правилник за дейността на НАПОО с акцент върху ангажиментите на външните

Уведомяваме Ви, че във връзка с обнародвано постановление № 112 от 26 март, 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение, Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)  подготви актуализиран пакет

В брой № 50 на Държавен вестник от 15.06.2021 г. е обнародвана Наредба № 14 от 4 юни 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на транспортна техника“
navet-quality-and-efficiency

На работна среща на 10.06.2021 г. в Министерство на труда и социалната политика експерти от НАПОО, МТСП и АЗ обсъдиха постигнатите до момента резултати по проект „Качество и ефективност“:
– Модел за мониторинг и контрол на качеството на професионалното

В брой № 48 на Държавен вестник от 08.06.2021 г. е обнародвана Наредба № 13 от 26 май 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията 

В брой № 47 на Държавен вестник от 04.06.2021 г. е обнародвана Наредба № 12 от 11 май 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Техник-животновъд“

В брой № 46 на Държавен вестник от 01.06.2021 г. е обнародвана Наредба № 11 от 11 май 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Полиграфист“
navet-quality-and-efficiency

Обява за избор на изпълнител на услуга с предмет Дизайн, предпечат и печат на брошури по проект „Качество и ефективност”1. Въведение
1.1. Информация за проекта
Проект „Качество и ефективност“, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

В брой № 45 на Държавен вестник от 28.05.2021 г. е обнародвана Наредба № 10 от 11 май 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Техник по транспортна техника“

Най-малко две трети от възрастните във всяка държава — членка на ЕС, са съгласни, че тяхното правителство трябва да даде предимство на инвестициите в учене и обучение. Според проучване на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) в България тази цифра е

В навечерието на този светъл празник да се изпълним с гордост, родолюбие и благодарност за делото на Светите братя Кирил и Методий, дали писменост на над 300 милиона души по света!
Да се поклоним и да продължим да пазим и ценим българския език като предаваме любовта и жаждата за знания на своите деца и

Европейският център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP провежда проучване за бъдещето на професионалното образование и обучение. Целта е да се събере информация за предизвикателствата и възможностите, пред които е изправен сектора и потенциала за неговото развитие. От особено значение е позицията на доставчиците на професионално

На заседание на 19.05.2021 г. Управителния съвет (УС) на НАПОО взе следните решения: – утвърди инж. Полина Костова за председател на експертната комисия „Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати и транспортни услуги“; – утвърди актуализиран пакет документи за издаване и за изменение на лицензия с добавяне на нови професии и специалности за извършване и удостоверяване на професионално обучение на Центрове за професионално
refernet

Във връзка с изпълнение на дейностите Рамково споразумение за партньорство за периода 2020-2023 г. и конкретното споразумение за 2021 година с анекс към него № 2021-0009/GP/DSI/ReferNet SGA/003/20 и годишната работна програма за 2021 година на НАПОО като представител на РеферНет за България съгласно проектното

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Закона за професионалното образование и обучение, по предложение на председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение, одобрено от Управителния съвет на

В брой № 38 на Държавен вестник от 11.05.2021 г. е обнародвана Наредба № 9 от 9 април 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия  521120 „Леяр“

В брой № 37 на Държавен вестник от 07.05.2021 г. е обнародвана Наредба № 8 от 8-ми април 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия  322010 „Библиотекар“
лого на проект Качество и ефективност

Проучване на Националната агенция за професионално обучение и образование показва, че всеки трети обучаван очаква курсът за професионална квалификация да му помогне да подобри доходите си или да намери нова работа Всеки шести българин не се притеснява да се яви на

Във връзка с взето от Народното събрание на Република България, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, Решение за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи, обнародвано в Държавен вестник, брой 34 от дата 23.04.2021

В брой № 35 на Държавен вестник от 27.04.2021 г. е обнародвана Наредба № 7 от 26 март 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия  523010 „Техник по комуникационни системи“

В брой № 34 на Държавен вестник от 23.04.2021 г. е обнародвана Наредба № 6 от 26 март 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия  812020 „Планински водач“

В брой № 33 на Държавен вестник от 20.04.2021 г. е обнародвана Наредба № 5 от 26 март 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия  524060 „Химик-оператор“

В брой № 32 на Държавен вестник от 16.04.2021 г. е обнародвана Наредба № 4 от 26-ти март 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия  345120 „Икономист“

На 15.04.2021 г. екипът на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) организира онлайн информационна среща за членовете на експертните комисии (ЕК) по професионални направления и по професионално ориентиране към Агенцията. Програмата на събитието включваше запознаване с изменения и допълнен Правилник за дейността на НАПОО с акцент върху ангажиментите на експертните комисии и разясняване на правата и задълженията на новите членове от мандат 2020-2024

Експерти на НАПОО участваха в проведения на 13 април 2021 г. уебинар, организиран от Cedefop, на тема „Getting the future right – Towards smarter and people-centered skills intelligence”. Във фокуса на събитието бяха информационният и експертен анализ, който Cedefop предоставя на създателите на

В брой № 30 на Държавен вестник от 13.04.2021 г. е обнародвана Наредба № 3 от 26 март 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия  521100 „Стругар“

Със заповед на министъра на образованието и науката № РД-09-843/07.04.2021 г. Списъкът на професиите за професионално образование и обучение се изменя и допълва както следва:
I. В професионално направление 481 „Компютърни науки“ се включват две нови професии:

Уважаеми представители на Центрове за професионално обучение, НАПОО прави проучване за потребностите на ЦПО, свързани с усвояване на дигитални умения в професионалното обучение. Целта на проучването е да установим необходимо ли е и как НАПОО може да предоставя повече и по-полезна информация в тази

Националният координатор за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни започна обществена консултация, която ще се проведе в специално създаден за целта форум. Цялата информация за процеса на обществени консултации ще бъде достъпна във форума и неговите секции. Вече са публикувани първите

По технически причини НАПОО няма да има Интернет връзка в периода oт 18:00 ч. на 02.04.2021 г. до 9:30 ч. на 05.04.2021г.
Моля имайте предвид, че е възможно ел. писма, изпратени/получени в този период, да не стигнат впоследствие до

В брой № 26 на Държавен вестник от 30.03.2021 г. е обнародвано постановление № 112 от 26 март, 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение, приет с постановление № 32 на Министерския съвет от 2000

В периода от 26-ти до 30-ти март 2021 г. се проведе тридневно обучение за медиатори по проект WellTo, по който НАПОО е партньор. В обучението се включиха представители на образователни институции и работодатели, които биха могли да осъществяват успешно сътрудничество при обучение чрез работа за обучавани лица в системата на професионалното образование и

В брой № 25 на Държавен вестник от 26.03.2021 г. е обнародвана Наредба № 2 от 1 март 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия  861010 „Охранител“

Европа се нуждае от цифрови умения, за да се пребори с предизвикателствата на пандемията от Covid-19. Обществото е изправено пред редица трудности и всички сме принудени да усвоим нови цифрови умения. Нови технологии, които да дадат възможност на живота ни да

На 9 март 2021 г. експерти от НАПОО взеха участие в онлайн работна среща на Националната координационна група за учене през целия живот. По време на събитието беше представена презентация, свързана с тематичните фокуси на електронната платформа EPALE

Възможни затруднения в кореспонденцията с НАПОО по електронната поща Във връзка с подмяна на мейлсървъра на НАПОО е възможно затруднение в кореспонденцията с НАПОО в периода 06-10.03.2021 г. Моля да използвате алтернативни канали или да проверите дали писмото е пристигнало до

На вниманието на Центровете за информация и професионално ориентиране, както и центровете за професионално обучение представяме безплатна онлайн карта, част от платформата за кариерни умения, създадена по проект Career Skills Project , в която всяка институция може да  създаде свой безплатен профил и отбележи адреса си на

На 1 март се състоя Първа отчетно-дискусионна среща на Асоциацията на козметиците в България. Асоциацията активно си сътрудничи с НАПОО по въпроси, свързани с разработването и актуализирането на държавни образователни стандарти. На срещата бяха представени историята на организацията, дейността на членовете ѝ и срещи и

В брой № 17 на Държавен вестник от 26.02.2021 г. е обнародвана Наредба № 1 от 5-ти февруари 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС)  за придобиване на квалификация по професия  522040 „Монтьор на енергийни съоръжения и

Във връзка с установен технически проблем при изпращане на електронна поща от сървъра на НАПОО към сървъра на mail.bg, препоръчваме Ви в Информационната система на НАПОО в профила на своя център да въведете друг алтернативен електронен адрес за

На 17.02.2021 г. се състоя първото за годината заседание на Управителния съвет (УС) на НАПОО.
УС прие доклади за цялостната дейност на НАПОО през 2020 г. и за извършените проверки от НАПОО на лицензирани ЦПО и ЦИПО през 2020

Публикувано на 05.02.2021 г.Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучениеДоклад с мотивиФормуляр за частична предварителна оценка на въздействиетоСтановище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в МС

НАПОО от 29.01.2021г. е с нов ръководен екип: инж. Марияна Павлова – председател на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение и председател на НАПОО. Досега тя беше заместник-председател на Агенцията. инж. Мариянка Живкова – заместник-председател на

Пандемията с COVID-19 доказа колко важно е системите за образование и обучение да бъдат гъвкави и адаптивни към променящите се условия на съвременния свят. Сериозната трансформация на пазара на труда е факт и изисква ускорено приемане на нововъзникващите технологии и нови форми на организация на

В свой доклад от м. май 2020 г. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) препоръчва насърчаване на валидирането като една от мерките за адаптиране на професионалното обучение към новите променящи се условия заради кризата с COVID-19. Макар все още слабо познат сред HR мениджърите и собствениците на компании у
EQAVET

На 24 ноември 2020 г. Съветът на Европа прие Препоръка относно професионалното образование и обучение (ПОО) за устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и устойчивост. Тази препоръка включва текстове, свързани с Европейската референтна рамка за осигуряване на качеството (EQAVET) и определя задачите на националните референтни точки за

Иновациите и цифровизацията в обучението играят ключова роля в екологичния и цифровия преход, както и за възстановяването и устойчивостта на Европа след пандемията от COVID-19.
В окончателния доклад на работната група за ПОО към ЕК е представена единна визия с две гледни точки и осем извода как може да бъде изграден капацитетът на системите за ПОО за прилагане на нови подходи към иновациите и

Със заповед на министъра на образованието и науката № РД-09-3574/21.12.2020 г. Списъкът на професиите за професионално образование и обучение, в частта относно професионално направление код 863 „Военно дело и отбрана“ се изменя и допълва както следва:

В портала за обществени консултации strategy.bg е качен проект на Стратегическа рамка за образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030). Документът представя основните принципи и приоритети в развитието на образователната система и определя конкретни цели, дейности и мерки за тяхното

Европейската седмица на професионалните умения се проведе успешно при 100% дигитални дискусии, презентации и семинари. Кампанията за насърчаване на професионалното образование и обучение продължава до 31 декември. На 30-ти ноември министрите, отговарящи за професионалното образование и обучение в страните-членки на

На 3 декември на страницата на Cedefop е публикуван доклад, посветен на предвиждането на професионалните умения и доколко те отговарят на изискванията на пазара на труда в България. Изследването е част от програмата на Cedefop за уменията, стартирала през 2016

Със Заповед № РД-08-80/03.12.2020 г. на Председателя на НАПОО е утвърден Годишен график за 2021 г. по Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация на министъра на образованието и

На 01.12.2020 г. се проведе специализиран уебинар на тема „Внедряване и прилагане на механизъм за проследяване на реализацията на обучените в ЦПО лица“. За участие в събитието бяха регистрирани представители от над 60 центъра за професионално обучение и центрове за информация и професионално

В брой № 100 на Държавен вестник от 24.11.2020 г. е обнародвана Наредба № 25 от 13-ти ноември 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по новата професия 524030 „Консултант

На 19 ноември 2020 г. с участието на Емилияна Димитрова, председател на НАПОО и Зорница Русинова, зам. министър на труда и социалната политика се проведе встъпителна пресконференция по проект „Качество и ефективност“, договор  BG05M9OP001-3.020-0001-C01, финансиран от  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

На 12.11.2020 г. по време на Европейската седмица на професионалните умения се проведе национална конференция, на който бяха представени практическите възможности за прилагане принципите на ECVET в съчетание с останалите европейски инструменти в областта на професионалното образование и обучение. Националната конференция се проведе благодарение на групата на националните ECVET експерти в партньорство между

На 19.11.2020 г. от 11:00 часа ще се състои виртуална пресконференция по проект „Качество и ефективност“ на тема „Професионалното обучение в България – какво се търси, какво се предлага и как да се гарантира качеството“.
Акценти в пресконференцията:
• Представяне на проекта „Качество и ефективност“
• Представяне на тенденции в професионалното обучение в България
• Професионалното обучение в условията на COVID пандемия
• Представяне на резултати от проучване на нагласите на

Във връзка с преминаването на НАПОО към смесен режим на работа (от офиса и от дома) имате възможност да се свържете с експертите от Агенцията в рамките на работното време на НАПОО (9:00 – 17:30 часа) на посочените телефони или по

Уважаеми потребители,
Имаме удоволствието да Ви информираме за резултатите от проведената от НАПОО анкета, която беше достъпна за попълване до 31.10.2020г.
Благодарим на всички, които отделиха време за отговор на въпросите и допринесоха за получаване на обобщената информация, както и за формулирането на

На 12.11.2020 г. по време на Европейската седмица на професионалните умения при сериозен интерес се проведе Националната конференция „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“. Конференцията се организира благодарение на Европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение ReferNet

Днес екологичният и цифровият преход променят начина ни на живот, работа и взаимодействия, а епидемията от COVID-19 рязко ускори повечето от тези промени. Силното въздействие на пандемията върху пазара на труда за милиони хора в Европа ясно показа, че: трябва да превърнем екологичния и цифровия преход във възможности за

Имам удоволствие от името на Националната агенция за професионално образование и обучение да поканя Вас или Ваш представител на Национална конференция на тема: „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“. Националната конференция имa за цел да популяризира достиженията на професионалното образование и обучение сред всички заинтересовани страни и да подпомогне обединяването им за успешно решаване на предизвикателството „професионално образование и обучение – пазар на

Предложението за Препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост е част от текущото прилагане на Европейския стълб на социалните права, с която се укрепва неговия първи принцип „Образование, обучение и учене през целия
европейска кредитна система

Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в Национална онлайн конференция на тема „ECVET и останалите инструменти за прозрачност на образованието и обучението в страната”. На семинара ще бъдат представени практически примери за възможността принципите на ECVET да се ползват при прилагането на останалите европейски инструменти в областта на професионалното образование и

Уважаеми представители на центрове за професионално обучение и на центрове за информация и професионално ориентиране,Традиционно НАПОО организира информационни дни за консултиране на ЦПО  по актуални въпроси, свързани с ПОО с цел подпомагане предоставянето на по-качествени услуги от
Национални дни за учене през целия живот - Габрово

От 7 до 9 октомври в град Габрово се проведоха Национални дни за учене през целия живот. Събитието се организира от Министерството на образованието и науката с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, в партньорство с Областна администрация

В своя публикация от края на м. септември 2020 г. Европейският център за развитие на професионалното образование (CEDEFOP) прави преглед на новите моменти в приложението на Националните квалификационни рамки в Европа. 33 държави са изпълнили задачата да осигурят видимост на нивата по ЕКР/НКР в издаваните документи за
ECVET

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в информационния уеб базиран семинар за европейския инструмент, свързан с професионалното образование и обучение „ЕCVET – инструмент за признаване на квалификации (Бранда-ЕCVET)“. На семинара ще бъдат представени практически примери за обвързване принципите на ECVET с възможностите на социалните партньори и прилагането им в дуалната

Публикувано е проучване на CEDEFOP (Септември, 2020 г.) за ключовите компетентности в началното професионално образование и обучение (https://www.cedefop.europa.eu/files/5578_en.pdf).
Проучването прави преглед на ключовите компетентности, които трябва да притежават хората – от младите до възрастните – за да се

Пактът за умения на Европейската комисия е нов модел за умения, който ще помогне за справяне с предизвикателствата на COVID-19, както и да се изпълнят амбициозните цели по пътя за възстановяване на икономиката и изпълнението на Промишлената стратегия на ЕС и на Зеленият и цифров

НАПОО продължава да работи активно, за да осигури предоставянето на актуална информация на интернет страницата си, както и да подобрява непрекъснато административните услуги, които предоставя в рамките на своите правомощия. В тази връзка, се обръщаме към Вас с молба да участвате в

В брой № 79 на Държавен вестник от 08.09.2020 г. е обнародвана Наредба № 22 от 11-ти август 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Търговски представител“

1. Регистрирайте Вашето събитие
Организирали ли сте или организирате ли събитие или дейност, които популяризират ПОО? Ние бихме искали да научим повече за тях. Регистрирайте Вашите събития/ дейности на уебсайта на Европейската седмица на професионалните умения 2020

В периода 03-04 Септември 2020 г., беше организирана международна онлайн конференция с представители на различни организации от САЩ, Индонезия, България, Румъния, Сърбия, Германия, Австрия, Норвегия, Хърватия, Италия и др., в рамките на 3-годишен международен проект “DYNAMIC – Towards responsive engineering curricula through Europeanisation of dual higher education in sectors of Innovation

В брой № 78 на Държавен вестник от 04.09.2020 г. е обнародвана Наредба № 21 от 11-ти август 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на подемно-транспортна техника“ – втора СПК

Европейската седмица на професионалните умения е ежегодно събитие, организирано от Европейската комисия по време на което местните, регионалните и националните организации показват най-доброто от дейностите за професионално образование и обучение. За петото си издание на Европейската седмица на професионалните умения, Комисията включва 27 национални точки за

В брой № 76 и № 77 на Държавен вестник са обнародвани Наредба № 19 от 11-ти август 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Инструктор-декоратори Наредба № 20 от 11-ти август 2020

В брой № 74 на Държавен вестник от 21.08.2020 г. е обнародвана Наредба № 18 от 11-ти август 2020г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Машинен

В брой № 73 на Държавен вестник от 18.08.2020 г. е обнародвана Наредба № 17 от 11-ти август 2020г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Ветеринарен лаборант“

Публикувано е проучване Lifelong guidance policy and practice in the EU: trends, challenges and opportunities“ , ръководено от Института за проучване на заетостта Уоруик (Великобритания) относно политиката и практиката на ЕС в сферата на ориентирането през целия живот.
Проучването идва в

Уведомяваме Ви, че НАПОО подготви актуализация в пакет документи, свързан с лицензионната процедура, който е приет от УС на НАПОО.
Пакетът документи включва:
1. Заявление за лицензиране на ЦПО;
2. Заявление за лицензиране на ЦИПО;
3. Заявление за изменение на издадена лицензия с добавяне на нови

В брой 61 от 10.7.2020 г. на Държавен вестник е обнародвана Наредба  № 16 от 18 юни 2020 г. на Министъра на образованието и науката  за придобиване на квалификация по професията „Фризьор“. Държавният образователен стандарт е разработен от НАПОО с участието на утвърдени специалисти от теорията и практиката в областта на фризьорските и козметични

В брой № 60 на Държавен вестник от 07.07.2020 г. е обнародвана Наредба № 15 от 18-ти юни 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист“

На 01.07.2020 г. Европейската комисия представи Европейската програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост. В нея се определят амбициозни количествени цели за повишаване на квалификацията (усъвършенстване на съществуващите умения) и за преквалифициране (преминаване на обучение за придобиване на нови

В брой № 59 на Държавен вестник от 03.07.2020 г. е обнародвана Наредба № 14 от 18-ти юни 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Социален
европейска кредитна система

На 17 юни 2020 г. беше проведен втория за тази година онлайн семинар, организиран от Центъра за развитие на човешките ресурси с активното участие на НАПОО, като Националната контактна точка по прилагане на Препоръката за трансфер на кредити в ПОО, на тема „Практически уъркшоп за прилагане на ECVET за бенефициенти на Програма

В брой № 56 на Държавен вестник от 23.06.2020 г. е обнародвана Наредба № 13 от 2-ри юни 2020г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на електронна техника“

В брой 55 от 19.6.2020 г. на Държавен вестник е обнародвана Наредба № 12 от 2 юни 2020 г. за придобиване на квалификация по професията „Организатор интернет приложения“ .
Държавният образователен стандарт е разработен от НАПОО с участието на утвърдени в професионалната област

За поредна година се организира подаване на номинации за Наградите за високи постижения в областта на професионалното образовани и обучение, които ще бъдат обявени по време на Европейската седмица на професионалните умения 2020, която е планирано да се проведе в периода 9 – 13 ноември 2020

В брой № 54 на Държавен вестник от 16.06.2020 г. е обнародвана Наредба № 11 от 2-ри юни 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Офис

В брой 53 от 12.06.2020 г. на Държавен вестник са обнародвани две Наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професия, както следва: – Наредба № 9 от 2-ри юни 2020

Националната агенция за професионално образование и обучение, като координационна точка по прилагане на Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование  и обучение съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси организира информационен уебинар на тема „Практически уъркшоп за прилагане на ECVET за бенефициенти на Програма

НАПОО изпълнява проект „Качество и ефективност”, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд, в партньорство с Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и Агенция по заетостта (АЗ). В проекта е предвидено извършване на „Анализ на дейностите за мониторинг и контрол на качеството на услугите за професионално обучение в

В докладите на CEDEFOP и OECD  от май 2020 г. са направени  констатации, че при условията на пандемията от COVID-19, обучителните  институции от различни европейски страни са преоткрили възможностите,  които предоставя валидирането на професионални знания, умения и  компетентности. Граждани се обаждат напоследък в НАПОО с молба за съдействие за намиране на

На основание заповед № РД 08-35 от 19.05.2020 г. на Председателя на НАПОО, утвърдения годишен график за 2020 г. за провеждане на изпити на лицата в ЦПО се допълва с нова дата за провеждане на държавен изпит – 28.05.2020 г.
При провеждане на изпити по

Публикуван е доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), свързан с въздействието върху системите за професионално образование и обучение по време на глобалната пандемия с COVID – 19.
В документа се прави кратък обзор на промените и предизвикателствата през изминалите

От името на екипа на НАПОО изказваме благодарност на всички представители на ЦПО от цялата страна, които отделиха време и се включиха в анкетното проучване в периода 10 – 13 април 2020 година. Бяха обработени общо 140 анкети, изпратени от ЦПО и представяме на Вашето внимание част от резултатите: От резултатите става

Националната агенция за професионално образование и обучение, като координационна точка по прилагане на Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси организира информационен уебинар на тема „ECVET – дистанционно обучение по време на криза“ по дейност ECVET на Програма

Със заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването се допуска провеждане на определени видове професионални  обучения в ЦПО. Заповед №РД-01-249/03.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/03/zapoved-rd-01-249-03-05-2020.pdf 

В брой № 37 на Държавен вестник от 21.04.2020 г. е обнародвана Наредба № 8 от 11-ти март 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по новата професия  542041 Модист“

Европейският Център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) публикува доклад „Професионалното образование и обучение в Европа 1995- 2035“, изготвен в рамките на проект „Променящата се роля и същност на професионалното образование и обучение в Европа”. Докладът обобщава дългогодишните проучвания на CEDEFOP за развитието и посочва възможности за бъдещето на ПОО в

В Държавен вестник са обнародвани три Наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професия, както следва: Наредба № 5 от 11-ти март 2020 г. за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията

Уважаеми директори/ръководители на ЦПО, обръщаме се с молба към Вас
да  вземете участие в анкетното проучване относно провеждане на
професионалното обучение в ЦПО в периода на извънредно положение в
България.
Резултатите от анкетите ще бъдат обобщени и представени пред МОН за
представяне на Позицията на България пред  Съвет по