Новини

Повече видимост за уменията и квалификациите в целия ЕС: Изявление на комисар Тейсен след приемането на преразгледаната рамка „Европас“

Брюксел, 12 април 2018 r.

Днес държавите — членки на ЕС, приеха предложението на Комисията за преразглеждане на рамката „Европас“. Целта на това преразглеждане е да се опростят и модернизират образецът за автобиография „Европас“ и другите инструменти за умения така че да отговарят на изискванията на цифровата… Пълен текст »


Публикувано на: 24.04.2018

Национален семинар на тема: „Вертикална образователна пропускливост“. Връзка между ECVET и ECTS. Разпознаване на единици резултати от учене“

европейска кредитна система

Уважаеми дами и господа,
Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/, с подкрепата на Националната агенция за професионално образование и обучение в качеството й на Национална координационна точка по прилагането на ECVET… Пълен текст »


Публикувано на: 13.04.2018

Работен семинар в град Ларнака, Кипър организиран от EQAVET мрежа

На 20 и 21 март 2018 г. в град Ларнака, Кипър се състоя работен семинар, организиран от европейската мрежа по прилагане на Препоръката за качество в професионалното образование и обучение (EQAVET) към Европейската… Пълен текст »


Публикувано на: 28.03.2018

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

В изпълнение на чл. 40б, ал.2 от Закона за професионално образование и обучение, считано от 19 март 2018 година в информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ започва да действа нов модул „Регистър на издадените документи за професионална… Пълен текст »


Публикувано на: 16.03.2018

Опитът на Финландия в прилагане на кредитната система в ПОО

На 8-9 март 2018 г. в Хелзинки се състоя 21-та работна среща на група по прилагане на препоръката за изграждане на системата за натрупване и трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) към Европейскaта… Пълен текст »


Публикувано на: 14.03.2018

Нова рубрика „Често задавани въпроси“ на страницата на НАПОО

НАПОО възобновява рубриката „Често задавани въпроси“ на интернет страницата си. В нея сме публикували в достъпен вид отговори на въпросите, които най – често получаваме от… Пълен текст »


Публикувано на: 08.03.2018

Международен проект „H-CARE“, реализиран с участието на НАПОО, е удостоен с приза „История на успеха“ на Европейската комисия

Международният проект 540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP „H-CARE: „Европейски алианс на секторните умения в областта на обучението и стаж за продавач- консултанти в Здравеопазването и здравословното хранене“ (Програма за Учене през целия… Пълен текст »


Публикувано на: 08.03.2018

ECVET workshop за напреднали върху практическите предизвикателства и представяне на възможностите за мобилности по КД1 към Програма „Еразъм+“

Уважаеми дами и господа,
Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/, с подкрепата на Националната агенция за професионално образование и обучение в качеството й на Национална координационна точка по прилагането на ECVET… Пълен текст »


Публикувано на: 08.03.2018

Платформа за обучение на ИКТ професионалисти, разработена по проект е-CF Alliance (2015-2018)

Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) съвместно с Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и Европейски софтуерен институт – Център Източна Европа (ESI… Пълен текст »


Публикувано на: 27.02.2018

Работна среща с председателя на комисията по бюджет в Европейския парламент

Г-н Жан Артюи, председател на комисията по бюджет в Европейския парламент, беше на работна среща на 15.02.2018 г. в НАПОО.
Тема на срещата беше възможността за осъществяване на дългосрочни стажове/практики на… Пълен текст »


Публикувано на: 16.02.2018

На вниманието на кандидатите за лицензиране на ЦПО/ЦИПО!

С изменение на чл. 49б, ал. 2, т.4 и ал.11 на ЗПОО от 01.01.2018 г. се изисква обстоятелствата относно съдимостта на българските лица, представляващи и управляващи центровете за професионално обучение или за информация и професионално ориентиране да се установяват служебно от Националната агенция по професионално образование и… Пълен текст »


Публикувано на: 09.02.2018

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦПО

ЗАЯВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРЕЗ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА на НАПОО
Във връзка със зачестили запитвания относно заявяването на задължителна документация през информационната система на НАПОО (ИС на НАПОО)… Пълен текст »


Публикувано на: 07.02.2018

МНОГО ВАЖНО: 31.01.2018 г. – КРАЕН СРОК за подаване на Информация за извършената дейност през 2017 г. и на Годишен доклад за самооценка на качеството от ЦПО и ЦИПО

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦПО и ЦИПО!!
Уважаеми дами и господа,
Напомняме, че срока за представяне на Информация за извършената дейност през 2017 година и Годишен доклад за самооценка на качеството за 2017… Пълен текст »


Публикувано на: 29.01.2018