Новини

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Монтьор по комуникационни системи”

NAPOO-news

В брой № 95 на Държавен вестник от 29.11.2022 г. е обнародвана Наредба № 24 от 3-ти ноември 2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Монтьор по комуникационни Пълен текст »


Публикувано на: 29.11.2022

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Портиер-пиколо”

NAPOO-news

В брой № 94 на Държавен вестник от 25.11.2022 г. е обнародвана Наредба № 23 от 2-ри ноември 2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Портиер-пиколо“Пълен текст »


Публикувано на: 25.11.2022

Малки истории за професионалното образование и обучение

uchitelka

В рамките на инициативата „Малки истории за професионалното образование и обучение“ бяха събрани над 70 кратки изложения, повечето от които представящи успехите на обучавани лица, приели придобиването на професионална квалификация като път към оптимална личностна… Пълен текст »


Публикувано на: 24.11.2022

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Работник в производството на облекло”

NAPOO-news

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Работник в производството на облекло”
Редактиране
В брой № 93 на Държавен вестник от 22.11.2022… Пълен текст »


Публикувано на: 24.11.2022

Малки истории за професионалното образование и обучение

chocolate

В рамките на инициативата „Малки истории за професионалното образование и обучение“ бяха събрани над 70 кратки изложения, повечето от които представящи успехите на обучавани лица, приели придобиването на професионална квалификация като път към оптимална личностна… Пълен текст »


Публикувано на: 22.11.2022

Кръгла маса: Повишаване на дигиталните умения и използване на микрокредитите като възможност за по-добра професионална реализация

Център за развитие на човешките ресурси и Национален експертен екип по ПОО организират кръгла маса на тема „Повишаване на дигиталните умения и използване на микрокредитите като възможност за по-добра професионална реализация” на 30.11.2022… Пълен текст »


Публикувано на: 18.11.2022

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Шивач”

NAPOO-news

В брой № 91 на Държавен вестник от 15.11.2022 г. е обнародвана Наредба № 21 от 2-ри ноември 2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията ШивачПълен текст »


Публикувано на: 18.11.2022

Национална конференция „Професионално обучение и кариерно развитие – малки истории за големи успехи“

Conf4

На 27 октомври 2022 г. се проведе Национална конференция „Професионално обучение и кариерно развитие – малки истории за големи успехи“, която включваше:

дискусионен панел за предизвикателствата пред системата за професионално обучение на… Пълен текст »


Публикувано на: 02.11.2022

Проект „Пътна карта за обучение и квалификация по прилагане на интелигентни енергийноефективни решения в сградите в България до 2030 г.“

buildup

В рамките на инициатива „BUILD UP Skills“ на програма LIFE на ЕС, консорциум в състав ЕнЕфект (координатор), Агенция за устойчиво енергийно развитие… Пълен текст »


Публикувано на: 02.11.2022

НАПОО: Увеличава се интереса към професионалното обучение за монтьори, заварчици и парамедици

navet-quality-and-efficiency

Очаква се около половин милион българи да преминат обучения за базови и средни дигитални умения, а други 140 000 българи ще имат възможност да валидират Пълен текст »


Публикувано на: 27.10.2022

Втора годишна среща на мрежата CareersNet

NAPOO-news

В периода 18-19 октомври 2022 г. се проведе втора годишна среща на мрежата CareersNet на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP).
Програмата на срещата включваше презентации на експерти от… Пълен текст »


Публикувано на: 20.10.2022

Малки истории за успешна реализация чрез професионално обучение

malki_istorii

Инициативата „Малка история за професионалното обучение“ събра около 70 истории, изпратени от граждани, ЦПО, работодатели, социални партньори, служители в Агенция по заетостта.
Малките истории разказват за:
– лица с успешно кариерно и личностно развитие след като са придобили квалификация в… Пълен текст »


Публикувано на: 07.10.2022

Конференция, организирана от Център за развитие на човешките ресурси

HRDC1

На 29.09.2022 г. в гр. Варна Центърът за развитие на човешките ресурси и националният експертен екип по професионално образование и обучение проведоха Национална конференция на тема „Въздействието на Програма „Еразъм +“ върху развитието на… Пълен текст »


Публикувано на: 30.09.2022

Национална среща за иновации в дуалното обучение

На 28.09.2022 г. експерти от НАПОО взеха участие в събитие на Фондация за модерно образование, посветено на дуалната форма на обучение. Срещата беше открита от зам.-министър на икономиката и… Пълен текст »


Публикувано на: 29.09.2022