Изчерпани места за информационния ден на НАПОО в гр. София

Уважаеми ръководители на ЦПО,

Във връзка с провеждане на информационен ден на НАПОО на 12.09.2017г. в гр. София, Ви уведомяваме, че местата са запълнени.

Поради големия интерес ще направим през месец октомври допълнителен информационен ден, за което ще бъдете информирани.


● Публикувано на 07.09.2017● Последна редакция 07.09.2017●