Национална база данни за образователни и квалификационни възможности в България

На 27 февруари 2017 г., в конферентната зала на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) бе представена Националната база данни за образователни и квалификационни възможности (НБДОКВ) – инструмент, с помощта на който кариерни консултанти, учащи, учители и родители могат бързо и лесно да разгледат доставчиците на образование и обучение и предлаганите от тях учебни програми, независимо дали става въпрос за придобиване на квалификации от системата на професионалното образование и обучение или на висшето образование. Общообразователните програми в средното образование и институциите, които ги предлагат, са също включени.

Данните се събират посредством различни регистри, поддържани от Министерство на образованието и науката (МОН) и от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Изграден е и модул за ефективен мониторинг и осигуряване на качеството на информацията, който ще позволи на всички образователни и обучаващи институции сами да актуализират и допълват информацията за себе си в портала. Създадената база данни е в процес на експортиране към Европейския портал за образователни и квалификационни възможности в Европа, в подкрепа на идващите да учат в България граждани на други страни.

Порталът е изграден от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) с финансовата подкрепа на Европейския съюз (програми „Учене през целия живот“ и „Еразъм+), а за да се поддържа информацията в него винаги актуална, предстои подписването на тристранно споразумение между МОН, ЦРЧР и НАПОО, с което да бъдат определени бъдещите ангажименти на всяка от институциите.

Event


● Публикувано на 06.03.2017● Последна редакция 07.03.2017●