Регионална ReferNet конференция в гр. Смолян

На  26 юни 2017 г., в град Смолян се проведе първата за годината Регионална ReferNet конференция. Домакин на събитието бе БГЦПО – Смолян. Начало на конференцията даде инж. Емилияна Димитрова, председател на НАПОО.  Сред официалните гости бяха г-жа  Мария Семерджиева –  съветник на министъра на образованието и науката и г-н  Никола Запрянов  началник на Регионално управление на образованието Смолян .

Директори и преподаватели от професионални гимназии и центрове за професионално обучение (ЦПО) от Смолян и региона имаха възможността да се запознаят с дейността на Европейската мрежа за обмен на опит в професионалното образование и обучение (ReferNet) на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP), така и с актуалните европейски политики и тенденции в развитието на ПОО.

Представени бяха интернет страниците на CEDEFOP и на ReferNet, в които може да се намери актуална информация – новини, изследвания, доклади, добри практики.

В подготвената от МОН презентация бяха представени всички новости в законовата рамка, които касаят институциите в ПОО.

Данни, свързани с броя и реализацията на завършилите професионално образование в региона, както и търсенето и предлагането на специалисти с определена квалификация бяха представени от   Индъстри Уоч, на базата на изследване, проведено в цялата страна.

Втората регионална конференция на Рефернет-мрежата , насочена към повишаване информираността на директори, преподаватели от институциите за ПОО и служители в администрацията ще се проведе в гр. Враца на 19 юли 2017г.


● Публикувано на 05.07.2017● Последна редакция 05.07.2017●