Семинар „ECVET за новодошлите“

На 31 май 2017 г. (сряда ) от 10:00 ч.  в гр. София, в залата на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) на адрес ул. Граф Игнатиев № 15 ще се проведе работен семинар, посветен на Европейската система за трансфер на кредити в ПОО  на тема: “ECVET за новодошлите”.

Семинарът е предназначен за институции от системата на ПОО и има за цел да предостави полезна информация относно Европейската система за трансферна кредити в професионално образование и обучение (ECVET) и разписването на единици резултати от ученето в ПОО.

Националната агенция по професионално образование и обучение (НАПОО) е съорганизатор на събитието и ще вземе участие в семинара със своите национални ECVET експерти.

При интерес от Ваша страна, моля да потвърдите участието си най-късно до 15 май 2017 г. в ЦРЧР на тел. 02/ 9155 097 или на email: imihailova@hrdc.bg

Приложение: Предварителна програма за семинара


● Публикувано на 05.05.2017● Последна редакция 05.05.2017●