На вниманието на директорите на ЦПО

Във връзка със заявяването на задължителната документация, Ви уведомяваме следното:

  1. Документация от тираж 2020 г. е изчерпана.
  2. Документация от тираж 2020 г. може да бъде използвана до края на месец май, 2021 г.
  3. Първата заявка за документация от тираж 2021 г. ще бъде одобрена на 29.04.2021 г.
  4. До 30.06.2021 г. закупени, но неизползвани документи с фабрична номерация от тираж 2020 г., могат да бъдат отчитани и унищожавани при спазване глава четвърта от Наредба № 8 на Министъра на образованието и науката и Раздел VII. Условия и ред за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация на НАРЕДБА № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години.

 


● Публикувано на 29.04.2021 ● Последна редакция 29.04.2021●