Националната електрическа компания откри своя Център за професионално обучение „Зелена енергия“

NEKНационалната електрическа компания /НЕК/ откри своя Център за професионално обучение „Зелена енергия“ в присъствието на Областния управител на гр. Пловдив д-р инж. Илия Зюмбилев, председателя на НАПОО инж. Марияна Павлова, представители на академичната общност и браншовите синдикални организации. Центърът се намира на територията на Предприятие ВЕЦ в гр. Пловдив и в него ще се провеждат професионални обучения, преквалификация и повишаване на квалификацията на служителите на НЕК и външни лица по 10 ключови професии и 14 специалности в областта на енергетиката.

Г-жа Марияна Павлова, Председател на НАПОО поздрави по повод откриването на Център за професионално обучение „Зелена енергия“! „Пожелавам Ви да създадете позиции на Вашия център като една от реномираните и качествени обучителни институции в страната, придържайки се към утвърдени вече стандарти, но и привнасяйки иновативни модели и практики в обучението.

Желаем Ви здраве, неизчерпаема енергия и професионално удовлетворение!“.