523030 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия “Техник на електронна техника”

523030 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия “Техник на електронна техника” – 2019


● Публикувано на 26.09.2019 ● Последна редакция 30.09.2019●