542150 Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Бродировач“-2017