811120 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Инструктор – декоратор“ -2020