НАПОО съвместно с Министерството на културата и НГСЕИ-Пловдив стартира разработването на ДОИ за професия “Актьор”

В Националната гимназия за сценични и екранни изкуства (НГСЕИ) в гр. Пловдив експерти на НАПОО и представители на Министерството на културата си партнираха заедно с изявени специалисти в професията като доц. Лео Капон, г-жа Зоя Капон, доц. Желка Табакова, г-н Стоян Сърданов, г-жа Соня Ботева и г-н Гурам Биркадзе.

Достатъчни ли са обаянието, харизмата и въображението, за да се постигне актьорско майсторство или е необходимо и още нещо?

  • Какво прави актьорът всеки ден?
  • Как се подготвя за сценична изява?
  • С екип от какви специалисти работи?
  • С какви ресурси работи?
  • Какви отговорности има актьорът?
  • Какви личностни качества трябва да притежава актьорът?

Това бяха част от въпросите, които участниците в интензивната DACUM (Develop A CurriculUM) сесия разискваха за очертаване профила на професията “Актьор”, включваща специалностите “Драматичен театър”, “Пантомима” и “Куклен театър”.

Като основни области на компетентности в професията се откроиха: Актьорски тренинг, Подготовка за спектакъл, Участие в спектакъл и Работа в екип на сцена и партниране. Като друг важен аспект специалистите посочиха развитието на музикални, вокални и танцови умения.

Проведената работна среща в града на изкуствата даде началото на разработването на Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професията “Актьор”.