Актуален списък на професиите за ПОО

Печатна форма за изтегляне на СППОО в PDF формат (включва Заповед РД-09-4493/18.11.2021 г.)

Заповед РД-09-4493/18.11.2021 г.

Заповед РД-09-843/07.04.2021 г.

Заповед № РД-09-3574/21.12.2020 г.

Заповед № РД-09-826/24.04.2020 г.

Заповед № РД-09-2973/28.11.2019 г.

Заповед № РД 09-296/19.02.2018 г.

Заповед № РД 09-5862/14.12.2017 г.

Заповед № РД 09-1851/27.03.2017 г.

По-стари заповеди