Анкета за оценка на удовлетвореността от предоставяните от НАПОО услуги и информация

NAPOO-news

Уважаеми госпожи и господа,

Целта на проучването е да се установи необходимо ли е и как НАПОО може да подобри дейността си – както във връзка с предоставяните услуги, така и относно информацията на сайта, предназначена за лицензираните институции и гражданите.
Попълването на анкетата е анонимно и няма да ви отнеме повече от 5 минути.

Линк към анкетата


● Публикувано на 04.07.2022 ● Последна редакция 04.07.2022●