Анкета за оценка на информацията, предоставяна от НАПОО

Уважаеми представители на Центрове за професионално обучение,

НАПОО прави проучване за потребностите на ЦПО, свързани с усвояване на дигитални умения в професионалното обучение.

Целта на проучването е да установим необходимо ли е и как НАПОО може да предоставя повече и по-полезна информация в тази връзка.
Попълването на анкетата е анонимно и няма да ви отнеме повече от 5 минути.

АНКЕТА