Cedefop публикува доклад за необходимостта от преквалификация и повишаване квалификацията на възрастните в ЕС

Изследване на CEDEFOP показва необходимост от промени в политиките и системите за преквалификация и повишаване на квалификацията на възрастните граждани в ЕС.
Освен недостатъчна квалификация, изследването показва и ниско ниво на грамотност и на дигитални умения, докато бързо променящите се технологии и дигитализацията на работните места изискват непрекъснато усвояване на нови компетенции. Съгласно данни от изследването 128 милиона възрастни (46,1% от възрастното население) в ЕС се нуждаят от повишаване на квалификацията или преквалификацията.
Българските граждани все още не участват активно в дейности за поддържане и повишаване на квалификацията си. Статистиката показва, че участието в дейности по УЦЖ в България е сред най-ниските в Европейския съюз.
Пълният текст на доклада, както и резюме, са достъпни на следния линк:
https://www.cedefop.europa.eu/bg/publications-and-resources/publications/3081
Предстои публикуване и на втори доклад с конкретни предложения за нов подход в политиките по учене през целия живот.