Четвърта среща на Националната консултативна група в България по проект “H-Care”

На 12.02.2016 г. в гр. Пловдив се проведе четвърта работна среща на националната консултативна група в България по проект „H-Care“, финансиран по мярка: „Многостранни проекти за разработване на иновации – Секторни алианси на уменията“, програма: „Леонардо да Винчи“.

Целта на проекта е анализ на дейността на лицата, работещи като продавачи и консултанти на хранителни добавки и помощни технически средства за хора с увреждания, изготвяне на професионален профил на професията, подготвяне на модули за обучение на лица, които ще практикуват тази професия и внасяне на предложение за включване на нова професия в СППОО.

В националната консултативна група участват представители на министерства, работодатели, асоциации, обучителни институции и др.

На срещата бе представена електронната обучителна платформа, която е проектирана да работи на различни електронни устройства – таблет, лаптоп и смартфон.

В електронната обучителната платформа (www.healthcaresales.eu), след предварителна регистрация, може да бъде намерена полезна информация относно:

– изискванията, на които трябва да отговарят желаещите за включване в обучението;

– съдържанието на деветте обучителни модула;

– механизма за обратна връзка и оценка на знанията, уменията и компетентностите, придобити по време на обучението.

Първите обучения от пилотната фаза на проекта стартират на 13.02.2016 г.

В рамките на проекта ще бъдат обучени 30 лица, представители на целевата група.

През месец май 2016 г. в Брюксел ще се проведе заключителна международна конференция за представяне на резултатите от проекта, на която ще присъстват представители от СЕDEFOP, министерства и социални партньори.

На национално ниво резултатите от проекта ще бъдат представени през месец юни 2016 г. в София.