Дискусия „Бъдещето на труда – умения, форми на работа и роля на работодателите“

На 20.07.2022 г. експерти от НАПОО участваха в организираната от Института за икономическа политики дискусия, насочена към тенденциите в трансформиращия се пазар на труда. Представители от бизнеса и държавни институции, консултанти по управление на човешки ресурси и университетски преподаватели обсъждаха необходимите умения за ефективна работа – обработване на информация и данни, критично мислене и решаване на проблеми, социални умения и др. Дискутирани бяха предизвикателствата на новите модели за работа от разстояние, спецификите на този различен режим на организиране, комуникация и управление на процесите. Представени бяха компетентностите, нужни за ползотворна работа от дистанция, възможностите и ограниченията за служителите и компаниите. По време на събитието бяха представени резултатите от международен проект на програма “Еразъм +“ –  “REMSKA – умения за работа от разстояние за всички“, в който Институтът за икономическа политика е партньор.