До директори на ЦПО,

Уважаеми директори/ръководители на ЦПО, обръщаме се с молба към Вас
да  вземете участие в анкетното проучване относно провеждане на
професионалното обучение в ЦПО в периода на извънредно положение в
България.
Резултатите от анкетите ще бъдат обобщени и представени пред МОН за
представяне на Позицията на България пред  Съвет по образование,
младеж, култура и спорт, част „Образование“.
Линк към анкетата: https://forms.gle/yzbHzdeyss9Npdnx7
Вашето мнение е важно за ПОО!
Екипа на НАПОО