ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

В изпълнение на чл. 40б, ал.2 от Закона за професионално образование и обучение, считано от 19 март 2018 година в информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ започва да действа нов модул „Регистър на издадените документи за професионална квалификация“.
Всички Свидетелства за придобита степен на професионална квалификация /СПК/, които ще бъдат издадени през 2018 година, задължително следва да бъдат въведени в новия модул на информационната система с електронен подпис.
Подробна информация за новия модул може да намерите в уебинар  „Регистър на издадени документи за СПК“ , проведен на 18 януари 2018г.


● Публикувано на 16.03.2018● Последна редакция 16.03.2018●