До директорите на ЦПО

На 20.06.2018 г. (сряда) НАПОО организира информационен ден в гр. София. Събитието ще се проведе в обучителен център Project Lab, с адрес гр. София, бул. Мария Луиза № 58 от 14.00 ч. до 17.00 ч. Залата е с капацитет за 60 участника и в тази връзка в информационния ден е необходимо да участва само по един представител от ЦПО.
Моля, да потвърдите участието си до 18.06.2018 г. включително по електронната поща на следния ел. адрес: j.vasileva@navet.government.bg

Приложение: Програма за информационния ден


● Публикувано на 12.06.2018● Последна редакция 13.06.2018●