ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦПО

Във връзка с проверката на Свидетелствата за професионална квалификация, издавани от ЦПО, Ви уведомяваме, че от 02.07.2018 г. в модула за проверка на документите в Информационната система на НАПОО ще могат да се прикачват свидетелства само с електронен подпис.


● Публикувано на 22.06.2018● Последна редакция 22.06.2018●