До директорите на ЦПО,

На 18.07.2019 г. (четвъртък) НАПОО организира информационен ден в гр. София с лицензираните ЦПО. Събитието ще се проведе в обучителен център Project Lab, с адрес: гр. София, бул. Мария Луиза № 58 от 14.00 ч. до 17.00 ч.
Залата е с капацитет за около 60 участника и в тази връзка в информационния ден е необходимо да участва само по един представител от ЦПО.
До 12.07.2019 г. на следния ел. адрес j.vasileva@navet.government.bg очакваме Вашите въпроси и предложения, по теми които да се дискутират с участниците от ЦПО.
Моля, до 16.07.2019 г. да потвърдите участието си на посочената ел. поща.


● Публикувано на 28.06.2019 ● Последна редакция 28.06.2019●