ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦПО И ЦИПО,

В изпълнение на разпоредбата на чл. 22 ал. 8 от ЗПОО, на базата на подадените от ЦПО и ЦИПО годишна информация за дейността им през 2017 г. и годишни  доклади за самооценка на качеството през 2017 г.,  НАПОО подготви обобщени  анализи,  данните от които предоставяме в двете презентации. Информацията, включена в презентациите е обсъдена и приета на Заседание на УС на НАПОО, проведено на 27.06.2018г.

Презентация годишен анализ на дейността на ЦПО и ЦИПО за 2017г.

Презентация годишен анализ от подадени доклади за самооценка на ЦПО и ЦИПО за 2017 г.


● Публикувано на 05.07.2018● Последна редакция 05.07.2018●