ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦПО,

В сайта за обществени консултации http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3448 е публикуван проект на Наредба за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години, която се издава на основание чл. 17 в, ал. 2 от ЗПОО и касае дейността на лицензираните ЦПО.

Моля да правите коментари директно на сайта или да изпращате бележки, становища и предложения по проектa към дирекция  “Професионално образование и обучение” в МОН на e-mail: m.stanoulova@mon.bg до 23.05.2018 включително.


● Публикувано на 04.05.2018 ● Последна редакция 04.05.2018●