ДО ДИРЕКТОРИТЕ/РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЦПО,

Поради извънредните обстоятелства с развитието на заболеваемостта с коронавирус и предпазването на разпространението му, във връзка с мерките на Националния оперативен щаб и на Правителството на РБългария, ЦПО в страната, които провеждат или на които предстои провеждане на обучения да предприемат конкретни действия за ограничаване на всички присъствени форми.
Решаването на възникнали казуси следва да се обсъжда със заявителите/възложителите на съответното обучение и да се съобрази препоръките на Регионалните здравни инспекции по места.