До ръководителите на ЦПО/ЦИПО

Във връзка с постъпили запитвания в НАПОО oтносно липсващи данни в Информационната система ви напомняме, че във вашия профил в ИС на НАПОО следва:

  1. Да прегледате дали по всички професии и специалности (от сега действащия СППОО), които имате в лицензията си, са публикувани актуални учебни планове, списъци с преподавателите, материална база за провеждане на обучението по теория и практика;
  2. Да актуализирате данните за контакт с ЦПО. Не е необходимо да пишете писмо до НАПОО. Служител на ЦПО може да го направи през вашия профил в ИС;
  3. При сканирането на издадените от ЦПО документи за придобиване на професионална квалификация, които трябва да бъдат публикувани в ИС на НАПОО веднага след вписването им в регистрационната книга, въведете настройки, даващи възможност за получаване минимални по обем файлове (до 500-600 KB): сканиране цветно в PDF, или в JPG с резолюция не по-голяма от 200х200 dpi.

За връзка с екипа за техническа поддръжка може да ползвате ел. поща support_napoo@adminsoft.bg