До ръководителите на ЦПО/ЦИПО

Във връзка с постъпили запитвания в НАПОО във връзка с промените в Информационната система и интернет сайта ви напомняме, че във вашия профил в ИС на НАПОО следва:

1. Да актуализирате данните за контакт с ЦПО (не е необходимо да пишете писмо до НАПОО. Служител на ЦПО, може да го направи през вашия профил в ИС);

2. Да прегледате и актуализирате, при необходимост, учебните планове, списъците с преподавателите, материалната база за професиите и специалностите от издадената лицензия;

3. Да публикувате сканирани изображения на издадените от ЦПО документи за придобиване на професионална квалификация (свидетелства за професионална квалификация, свидетелства за правоспособност и удостоверения за професионално обучение, особено за издадените след 25 юли 2014 г. публикуването е задължително), веднага след вписването им в Регистрационните книги. При сканирането въведете настройки, даващи възможност за получаване минимални по обем файлове (до 500-600 KB): сканиране в PDF, или в JPG с резолюция не по-голяма от 200х200 dpi. Документите, които са сканирани от оригиналите, трябва да бъдат сканирани цветно;

4. Да въвеждате данни за започнал курс веднага след неговото стартиране.

От септември 2015 г. Агенция по заетостта ще получава по служебен път част от информацията за ЦПО , затова за вас е важно тази информация да бъде актуална и пълна.

Информираме ви, че има голям интерес от страна на граждани, работодатели и институции (както от България, така и от други страни) към Регистъра на документите по чл. 38 и чл. 40 от ЗПОО, издадени от центровете за професионално обучение и е важно същите да бъдат сканирани и публикувани там.

В случай, че срещате проблеми при публикуване на сканираните документи, можете са се свържете с екипа за техническа поддръжка на адрес support_napoo@adminsoft.bg


● Публикувано на 12.08.2015 ● Последна редакция 12.08.2015●