Документи за професионална квалификация, които издават центровете за професионално обучение