ECVET workshop за напреднали върху практическите предизвикателства и представяне на възможностите за мобилности по КД1 към Програма „Еразъм+”

Уважаеми дами и господа,

Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/, с подкрепата на Националната агенция за професионално образование и обучение в качеството й на Национална координационна точка по прилагането на ECVET – Препоръката, организират първото за 2018 г. събитие на тема: „ECVET workshop за напреднали върху практическите предизвикателства и представяне на възможностите за мобилности по КД1 към Програма „Еразъм+”.
Събитието ще се проведе на 30 март 2018 г. в град София.
Основната цел на събитието е да събере на едно място различни заинтересовани страни, които вече имат известен опит и знание за принципите и приложението на ECVET и са готови да го обменят с другите участници. Също така ще бъдат поканени представители на бизнеса, които да представят тяхната гледна точка и как те виждат практическото приложение и ползата от инструмента ЕCVET.
Мероприятието ще проследи напредъка на европейско и национално ниво, ще представи добри практики, както и ще създаде среда за споделяне на препоръки и практични решения, които да повлияят на по – доброто използване на ECVET като инструмент за разпознаване и валидиране на компетентности.

Организаторите на ECVET workshop покриват разходите за работни материали, както и изхранването по време на семинара на участниците, заявили своето включване до 18 март 2018 г. на следния линк:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHuumfXviKr48n-BXLUMRRDX4USSGbDukce75zHesX78IbQw/viewform

Регистрацията продължава до запълване на предвидения брой места. След приключване на регистрацията ще получите потвърждение и ще Ви бъде изпратена допълнителна информация за провеждане на събитието.
За допълнителни въпроси моля да се свържете с Иванка Михайлова- координатор ECVET на imihailova@hrdc.bg или на тел. 02 9155097.

Предварителна програма

Национална група от ECVET експерти
към Център за развитие на човешките ресурси