Екип на НАПОО участва в семинар „Използването на инструменти за ПОО при работа по проекти на Програма „Еразъм“

На 28.09.2021 г., в Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) се проведе специализиран семинар като част от цикъла събития за усъвършенстване и популяризиране на системата за професионално образование и обучение в България.

В началото официални приветствия към участниците отправиха г-на Михаил Балабанов, Изпълнителен директор на ЦРЧР, и г-жа Марияна Павлова, Председател на НАПОО. Програмата на семинара даде възможност да бъдат обсъдени резултатите от успешно реализирани проекти, свързани с проследяване на реализацията на обучените лица, с осигуряване на качеството в системата за ПОО, с прилагането на ECVET при създаването на нови обучителни програми и държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професия, както и с обучението на учители за прилагане на добавена реалност в учебния процес.

В отворения формат на събитието беше обсъдена необходимостта от скорошна регулация за присъждане, натрупване и трансфер на кредити в националната система за ПОО, както и все по-търсената практика за партньорство между професионалното и висшето образоване с цел осигуряване на по-гъвкави учебни пътеки.

Следващи подобни събития, насочени към информираността на всички заинтересовани страни за насърчаване на ученето през целия живот са планирани за месец октомври, като за тях НАПОО ще публикува допълнителна информация.

Презентациите от специализирания семинар може да откриете на следния линк:

http://hrdc.bg/events/ecvet_seminar28-09-2021/?fbclid=IwAR2s7bp5QHegU-3e9_u6ORgHPqVVZ-wmpHA5kAGXsnJwT2AkjGEHUSUChmA