Европейска седмица на професионалните умения 2020 г.

Европейската седмица на професионалните умения се проведе успешно при 100% дигитални дискусии, презентации и семинари. Кампанията за насърчаване на професионалното образование и обучение продължава до 31 декември.

На 30-ти ноември министрите, отговарящи за професионалното образование и обучение в страните-членки на ЕС, европейските социални партньори и Европейската комисия одобриха декларация за възстановяване и преход към цифрови и зелени икономики. Декларацията от Оснабрюк определя нови политически действия за периода 2021-2025 г. в следните основни области:

  • Устойчивост и високи постижения чрез качествено, приобщаващо и гъвкаво ПОО;
  • Създаване на нова култура на учене през целия живот – значение на продължаващото ПОО и цифровизацията;
  • Устойчивост – зелена линия при осъществяването на ПОО;
  • Европейско пространство за образование и обучение и международно измерение на ПОО.

Декларацията от Оснабрюк допълва Препоръката относно професионалното образование и обучение за устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и устойчивост, приета на 24 ноември 2020 г. от Съвета.

CEDEFOP и Европейската фондация за обучение ще следят за спазването на Декларацията и ще докладват ежегодно пред институциите за нейното прилагане.

Ако сте били част от някое от събитията от петдневната програма на Европейската седмица на професионалните умения, може да дадете своята обратна връзка и да помогнете следващото издание да бъде още по-добро:

https://eu.eventscloud.com/esurvey/index.php?surveyid=200041946