Европейската комисия публикува “Мониторинг на образованието и обучението за 2017 година за България”.

В него са представени най-актуалните количествени и качествени данни, както и са оценени основните нови и съществуващи мерки на политиките в сферата на образованието.
Докладът акцентира върху новостите, въведени от средата на 2016 г. нататък. Той допълва други източници на информация, които предоставят описание на националната система за образование и обучение.

“Мониторинг на образованието и обучението за 2017 година за България”

 


● Публикувано на 14.11.2017 ● Последна редакция 14.11.2017●