Европейската седмица на професионалните умения

В периода 14-18 октомври 2019 г. се проведе четвъртото издание на „Европейската седмица на професионалните умения“ в гр. Хелзинки, Финландия.

Основната цел на събитието беше да се популяризира ролята на професионалното образование и обучение като желан избор за всички категории учащи – ученици, студенти и възрастни.

Мотото на събитието беше „Компетентности за всеки, умения за цял живот“.

Мариан Тейсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, сподели, че навсякъде по света се признава нарастващата важност на професионалното образование и обучение за икономическия растеж. Потвърди, че основната цел на събитието е да се постигне положителна видимост на ПОО и повече признателност за системата на ПОО.

Ли Андерсън, министър на образованието във Финландия изрази готовност да спомогне за използването на идеите и концепциите, които са резултат от серията презентации и уъркшопове в рамките на Европейската седмица на уменията. Изтъкна, че най-важното умение е умението за учене. А процесът на учене продължава през целия живот, с необходимостта непрекъснато да надграждаме уменията.

Новата рамка за образованието и обучението след 2020 ще постави в центъра индивида и необходимостта от придобиване на ключови умения, както и непрекъснато обогатяване на професионалните умения. Става въпрос вече не само за конкурентоспособност на работната сила чрез техните умения, а и за конкурентоспособност и на доставчиците на обучение в международна среда. Както и за сътрудничество между доставчиците при предоставяне на професионално обучение.

Изпълнителният директор на Cedefop Юрген Сибел сподели някои от прогнозите за пазара на труда и уменията, които ще се търсят в близките няколко години. Продавач-консултанти, специалисти по разработване на софтуер и работници в производството са сред най-търсените професии в момента. Ключови фактори за успех на ПОО са новите обучителни методи, интердисциплинарното обучение и повишаването на квалификация на преподавателите. В бъдеще от ключово значение ще са “уменията за работа” – дисциплинираност, социални умения, зачитане на висшестоящите, постоянство и любопитство. Въпросът е как ще се интегрират тези умения в програмите за ПОО.

Една от основните теми, които се засегнаха, беше за важността на обучението, базирано на работата и ученето на работното място. В тази връзка е необходимо да се обърне внимание на популяризирането на професионалното обучение сред работодателите, установяването на култура на учене на работното място и възприемане на различни техники за учене – нано-учене, кратки тематични сесии, частично обучение и други, като беше отбелязана намаляващата важност на придобиването на пълна квалификация сред обучаемите възрастни. Ученето на работното място е по-широко разпространено в големите компании за високо квалифицираните служители. А за служителите с ниска квалификация възможността за обучение на работното място е не само въпрос на усвояване на умения – свързано е с мотивацията за работа, изграждането на лоялност и високо самочувствие, оттам води до задържане на персонала.

По време на събитията бяха използвани реални казуси, лични истории, интерактивни методи и различни способи за визуализация, като гласуване в реално време и даване на предложения посредством платформа в реално време, както и табла за генериране на идеи по различни въпроси, засягащи ПОО.