Габрово популяризира ученето през целия живот

От 7 до 9 октомври в град Габрово се проведоха Национални дни за учене през целия живот. Събитието се организира от Министерството на образованието и науката с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, в партньорство с Областна администрация Габрово, Регионално управление на образованието – Габрово и с активното съдействие на Община Габрово.

Дните имат за цел да насочат, мотивират и насърчат повече български граждани да се включват в дейности за учене през целия живот, вкл. в пандемична среда. Дните за учене през целия живот имат съществен и реален ежегоден принос към изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година. Този принос се осъществява и през настоящата 2020 година, която е последната година от действието на тази Стратегия.

Заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова откри Дните за учене през целия живот на 7 октомври от 17,30 ч на площад „Възраждане“.

Традиционно общността на сектора за учене на възрастни и Координационния съвет на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“ награждават лица, организации и институции за техния принос.

Голямата награда за цялостен принос „Златен ключ“, инициирана тази година за пръв път, беше връчена на д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители.

Сред носителите на награди са отличени и представители на лицензираните центрове за професионално обучение – Галина Банковска – управител на „Веда консулт“ ЕООД – Център за професионално обучение, гр. Габрово получи наградата в категория „Ръководител на институция/организация за образование и обучение на възрастни“, а ДП Българо-германски център за професионално обучение получи награда в категория държавна институция. В рамките на събитието бяха проведени работни ателиета за обмен на добри практики, изложение на институции за образование и обучение на възрастни, информационен ден за Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE), разнообразни по формат работни срещи и един учебен ден. Събитията са организирани в различни интересни комуникационни точки на територията на град Габрово.

Националните дни за учене през целия живот, които ще се проведат в гр. Габрово, се осъществяват по Проект № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, финансиран с подкрепата на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.